facebook RSS # #

22.01.2019 16:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-25 12:30       aktualizacja: 2018-04-25 16:13       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Tworzą system. Jest lista samorządowych projektów najlepiej ocenionych w konkursie MRPiPS

Tworzą system. Jest lista samorządowych projektów najlepiej ocenionych w konkursie MRPiPS
Fot. Fotolia
MRPiPS ogłosiło wyniki tegorocznego konkursu w ramach programu „Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Na liście znalazło się 76 samorządów, które otrzymają dofinansowanie.

Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Projekty w ramach programu osłonowego „Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” mogą być realizowane przez samorządy szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Celem programu jest wzmocnienie samorządów w realizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwój działań profilaktycznych mających na celu świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz pomoc dla dzieci młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Podstawą aplikowania o środki finansowe na projekty realizowane w ramach programu był gminny, powiatowy lub wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Projekt realizowany w ramach programu osłonowego mógł uzyskać dofinansowanie od 10 tys. zł do 100 tys. zł. Wnioskowana kwota dotacji nie mogła być wyższa niż 80 proc. całkowitego kosztu realizacji projektu.

Jak podał resort rodziny, pracy i polityki społecznej wybrani wnioskodawcy powinni dodatkowo podpisać porozumienie i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć do MRPiPS w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 r.

Lista projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i dostaną dofinansowanie dostępna jest na stronie internetowej MRPiPS.

amk/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25