facebook RSS # #

20.01.2019 21:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-07 12:27       aktualizacja: 2018-05-07 13:04       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Będzie łatwiej. MRPiPS przygotowało rozporządzenie ułatwiające podjęcie pracy przez cudzoziemców

Będzie łatwiej. MRPiPS przygotowało rozporządzenie ułatwiające podjęcie pracy przez cudzoziemców
Fot. Fotolia
Ma być więcej przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca będzie wydawane bez potrzeby uzyskania informacji od starosty.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie, które ma ułatwić pracodawcom zatrudnienie cudzoziemców. Jego celem jest wskazanie grup elementarnych zawodów (zgodnie z polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności) szczególnie pożądanych na polskim rynku pracy.

- W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca wykonującego pracę w jednym ze wskazanych zawodów wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy – poinformował resort w piśmie do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Proponuje się wskazanie listy 20 grup elementarnych zawodów określonych według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności  (lista ta obejmie łącznie 197 zawodów). Wśród zawodów, które znalazły się na dołączonej do rozporządzenia liście są np. pielęgniarki, analitycy systemów komputerowych, programiści aplikacji, technicy elektrycy, murarze, spawacze, kierowcy samochodów ciężarowych, czy maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo transportowych.

- Przyjęte rozwiązanie skróci czas oczekiwania pracodawcy na możliwość podjęcia pracy przez danego cudzoziemca. Jednocześnie nadal badane będzie przez wojewodę oferowane cudzoziemcowi wynagrodzenie pod kątem porównywalności oraz kwalifikacje cudzoziemca - wyjaśniono.

Zdaniem resortu, wprowadzone zmiany dla starostów i powiatowych urzędów pracy zmniejszą obciążenie zadaniami w zakresie wydawania informacji i umożliwią wykorzystanie kadr do innych zadań związanych z dopuszczeniem cudzoziemców do rynku pracy.

Dołączenie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (tzw. test rynku pracy) jest jedną z przesłanek wydania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 
Zgodnie z prawem, informację o braku możliwości albo o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych wydaje starosta na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji.

Natomiast w przypadku, gdy istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy, starosta wydaje informację w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, zwolnienie z uzyskania informacji starosty dotyczy cudzoziemców reprezentujących przedsiębiorcę zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie w Polsce z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w przypadku prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub jako pomoc domowa na rzecz gospodarstw domowych, a także trenerów i sportowców zatrudnionych w klubach oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie lub realizujących program specjalizacji. Wojewoda może określić własne wyjątki od konieczności przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy dla wybranych zawodów w danym województwie.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie od 1 lipca 2018 r. Resort chce, aby ułatwienia stosowane były także do wszczętych i niezakończonych jeszcze postępowań.

Projekt, który jest obecnie na etapie opiniowania, dostępny jest tutaj.

amk/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25