facebook RSS # #

20.01.2019 21:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-09 15:05       aktualizacja: 2018-05-09 15:38       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Brakuje rodzin. Będą zmiany w pieczy zastępczej

Brakuje rodzin. Będą zmiany w pieczy zastępczej
Fot. NIK
Będzie centralny rejestr zawierający informacje o rodzinach zastępczych i kandydatach do pełnienia tych funkcji. Do tej pory sądy dysponują jedynie wykazem rodzin na poziomie powiatu, a w wielu powiatach brakuje chętnych kandydatów na rodziny zastępcze.

- Powstanie centralny rejestr zawierający informacje o rodzinach zastępczych i kandydatach do pełnienia tych funkcji oraz o osobach zaczynających samodzielne życie - zapowiedziało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. To realizacja jednego z wniosków NIK po kontroli w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych.

Izba wnosiła wówczas o utworzenie centralnego banku danych rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych. NIK argumentowała, że brak centralnego banku danych rodzin zastępczych (zawierającego informację o wolnych miejscach w pieczy zastępczej) znacznie utrudnia i wydłuża poszukiwanie domów dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej.

- Sądy dysponują bowiem wykazem rodzin tylko na poziomie powiatu, nie mają natomiast żadnych informacji o liczbie i sytuacji potencjalnych rodzin zastępczych w innych powiatach - podkreślił NIK.  

Przedstawiciele rodzin zastępczych podkreślali, że najbardziej oburzające jest to, że dzieci i rodziny podlegają rejonizacji, a między rejonami nie ma współpracy. - Dzieci czekają na rodziny, powinny być już zabrane z domów rodzinnych, a nie ma ich gdzie umieścić, mimo że inne Powiatowe Centra Pomocy Rodzinom mają miejsca. Dla nas nie byłoby żadnej różnicy, czy dziecko jest z Opola, Gdańska czy Warszawy - wskazywały rodziny zastępcze.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rejestr prowadzony przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej ma zawierać dane z całej Polski - nie tylko o rodzinach zastępczych, ale i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia tej funkcji, a także o domach dziecka oraz osobach usamodzielniających się. Zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnić kierowanie dzieci do pieczy zastępczej.

NIK od wielu lat zwraca uwagę, że system pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz system wsparcia już funkcjonujących rodzin zastępczych jest niewydolny.

Z raportu NIK z 2017 r. wynika, że rodzin zastępczych nie tylko nie przybywało, ale ich liczba spadała. Tak jest do dziś. W 82 proc. powiatów objętych kontrolą NIK oraz tych, w których zasięgnięto informacji, wskazywano na niedobór rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych. W skrajnym przypadku wynosił on nawet 100 miejsc.

- W skontrolowanych powiatach liczba rodzin zastępczych zmniejszyła się z 6 323 w 2013 r. do 6 071 w 2015 r., a liczba dzieci w tych rodzinach spadła z 8 356 do 7 992 - podkreślili kontrolerzy.

Tymczasem w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej założono stopniowe odchodzenie od umieszczania najmłodszych dzieci w placówkach opiekuńczych. I tak, po 1 stycznia 2015 r. mogą do nich trafiać tylko dzieci powyżej siódmego roku życia, a po 1 stycznia 2019 r. - po 10. roku życia.

- Biorąc pod uwagę liczbę dzieci do lat siedmiu, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w całym kraju, konieczne byłoby utworzenie ok. 772 zawodowych rodzin zastępczych, czyli o ok. 40 proc. więcej niż dziś. Będzie to trudne, ponieważ wyniki kontroli wskazują, że zakładaną liczbę zawodowych rodzin zastępczych udało się utworzyć tylko w trzech z 24 skontrolowanych powiatów. Ogółem w 24 powiatach w 2015 r. planowano stworzyć 174 rodziny - powstało zaledwie 57 – podkreślili kontrolerzy NIK w raporcie o działaniach powiatów na rzecz tworzenia i wspierania rodzin zastępczych z 2017 r. 

Szczególnie dotkliwy jest brak rodzin zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego i specjalistycznych, do których mogłyby być kierowane dzieci z deficytami wychowawczymi lub zdrowotnymi.

- Pomimo wzrostu liczby tego typu miejsc w skontrolowanych powiatach (13 w 2012 r. i 48 w 2015 r.) oraz liczby przebywających w nich dzieci (109 w 2013 r. i 444 w 2015 r.), w dalszym ciągu jest ich za mało. W związku z tym dzieci są kierowane najczęściej do placówek typu socjalizacyjnego, które nie są przygotowane do zapewnienia im odpowiedniej opieki – czytamy w raporcie NIK.

Kandydatów do dopełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych nie przybywa także ze względu na niewielkie wynagrodzenie. Obecnie w przypadku rodzin zastępczych zawodowych równa się ono płacy minimalnej. Chociaż rady powiatu mają możliwość podwyższenia stawki wynagrodzenia, biorąc pod uwagę kwalifikacje, ukończone szkolenia i oceny rodziny, to robią to tylko w pojedynczych przypadkach. Z możliwości takiej skorzystały zaledwie cztery powiaty z 24 objętych kontrolą.

Powiaty bardzo rzadko korzystają także z możliwości wypłacania rodzinom zastępczym świadczeń dodatkowych (np. dopłat do wypoczynku, remontu mieszkań).

Jako przykład dobrej praktyki NIK podał Sopot, gdzie rodzinom zawodowym wypłacano wynagrodzenie na poziomie wyższym niż określony w ustawie. Zapewniono także środki finansowe dla sześciu rodzin pomagającym rodzinom zastępczym. Oprócz tego raz w roku dofinansowano, w wysokości 1200 zł, wypoczynek dzieci. W latach 2012 - 2014 każdego roku skorzystało z tego ok 34 dzieci.

Pełny Raport NIK o działaniach powiatów na rzecz tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych

Źródło: NIK

Fot. Rodzina zastępcza, praca Igor Lemański

amk/
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-12-14 01:07:10
Sylwia: Zgadzam się z Bogną. Do Tadeusza: rząd PiS jako jedyny reaguje na te problemy. Tydzień temu odbyło się czytanie projektu zmian w ustawie, który ma zmobilizować powiaty do skutecznego poszukiwania i motywowania rodzin zastępczych.
 
2018-11-06 22:29:32
tadeusz: Przy tak niskich wynagrodzeniach, gdzie wykluczono również zawodowe rodziny zastępcze ustawowo z najniższej stawki ,praca na umowy śmieciowe nigdy nie będzie chętnych.Rząd pis lekceważy to środowisko
 
2018-08-21 11:06:32
teresa: witam nie brakuje rodzin ktos za szkolenie zabraL pieniadze dzieci czekaja pcpr sztucznie szkola, a dzieci nie ma tylko dom dziecka sie cieszy ,.rodzina zastempcza nie morze miec wiecej niz 3 dzieci chore ,dlaczego rodzina nie morze decydowac wlasnym domu ,zgadzam sie z poprzednim komentarzem czy ktos sie obudzi.pozdrawiam

 
2018-07-10 21:58:25
Bogna: Nie brakuje rodzin. Gdyby nie było rejonizacji wiele dzieci miałoby rodziny. Niestety są rodziny zastępcze bez dzieci i dzieci bez rodzin. Nadal tak będzie,jeśli nie zmienią się przepisy, które są ważniejsze od samych dzieci.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25