facebook RSS # #

10.12.2019 14:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-11 12:59       aktualizacja: 2019-03-11 13:00       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Zmiany w ŚDS. Będą nowe ŚDS - dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zmiany w ŚDS. Będą nowe ŚDS - dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi
Fot.PAP/M.Bielecki
Wprowadzenie, obok dziś funkcjonujących typów A,B,C nowego typu Środowiskowych Domów Samopomocy D - dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi  - zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Według stanu na koniec 2017 r. w Polsce było 800 Środowiskowych Domów Samopomocy, które zapewniały pomoc ponad 32 tys. osób. Część z nich prowadziły JST (gminy i powiaty), część organizację pozarządowe.

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie ŚDS powstać ma nowy typ tych jednostek - dedykowany osobom ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

"Utworzenie nowego oddzielnego typu ŚDS dla tej grupy osób z zaburzeniami psychicznymi podyktowane jest koniecznością wyodrębnienia takiej jednostki w związku ze specyficznymi potrzebami tych osób, które do pracy terapeutycznej i poprawy funkcjonowania potrzebują m.in. odpowiedniej organizacji pracy i przestrzeni, np. praca w kameralnych grupach, dostosowanie pomieszczeń (wydzielone strefy aktywności, odpowiednie kolory, faktury, oświetlenie, wyciszenie, zabezpieczenia itp.)" - głosi uzasadnienie projektu.

Zgodnie z projektem, w nowym typu ŚDS obowiązywać ma wskaźnik: nie mniej niż jeden etat pracownika zespołu wspierająco-aktywizującego na 3 uczestników zajęć.

W ocenie projektodawców, wprowadzenie, obok dziś funkcjonujących typów A,B,C nowego typu ŚDS dla osób ze spektrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami - D "zwiększy dostęp do usług świadczonych w ŚDS, osobom o wzmożonych potrzebach opiekuńczych oraz poprawi ich funkcjonowanie". "W takiej wyspecjalizowanej jednostce możliwe będzie dostosowanie oferowanych usług do specyficznych potrzeb uczestników" - przewiduje MRPiPS.

Przewiduje się, że projekt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt ma zostać przedstawiony do zaopiniowania m.in. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakłada się, że projektowana zmiana zostanie sfinansowana w ramach limitu wydatków budżetowych wojewodów przewidzianych na dział: Pomoc społeczna, rozdział: Ośrodki wsparcia oraz rezerw celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

js/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25