facebook RSS # #

16.02.2020 06:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-03 12:15       aktualizacja: 2019-04-03 13:05       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Rusza pilotaż. Opieka wytchnieniowa - samorządy sfinansują 20 proc. programu

Rusza pilotaż. Opieka wytchnieniowa - samorządy sfinansują 20 proc. programu
Fot.PAP/P.Polak
Planujemy przeznaczyć 110 mln zł na program opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych; samorządy będą mogły starać się o dofinansowanie do 80 proc. kosztów - zapowiada szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Gminy i powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody do 30 kwietnia 2019 r. Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie MRPiPS.

"Jest to program pilotażowy. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie ze strony gmin, a potem, jak sobie też samorządy z tym poradzą" - zaznaczyła szefowa MRPiPS. "Chcemy, żeby nowe programy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych zaczęły funkcjonować w tym półroczu" - powiedziała.

Program opieki wytchnieniowej skierowany jest do opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i do opiekunów dzieci niepełnosprawnych. "Bardzo nam zależało na tym, żeby zapewnić wsparcie opiekunom, żeby mogli choć chwilę odpocząć, mając świadomość, że ich najbliższa osoba jest bezpieczna i ma zapewnioną fachową opiekę" - tłumaczy minister Rafalska.

Na realizację programu rząd planuje przeznaczyć w tym roku 110 mln złotych. Gminy i powiaty będą mogły starać się o dofinansowanie do 80 proc. kosztów realizacji tego zadania - w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, wydając decyzję administracyjną.

Zgodnie z przepisami, każdemu opiekunowi przysługuje 14 dni opieki wytchnieniowej nad osobą niepełnosprawną w formie pobytu całodobowego i 240 godzin opieki wytchnieniowej w formach pobytu dziennego lub specjalistycznego poradnictwa - bez kryterium dochodowego.

Po przekroczeniu tych limitów opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia. Za kolejne 240 godzin opieki oraz 14 dni opieki wytchnieniowej dziennej zapłacą połowę kosztów jej realizacji.

Minister zwróciła uwagę, że ponad 1 mln osób ma prawomocne orzeczenie lub wyrok sądu o znacznym stopniu niepełnosprawności. W systemie figuruje też ponad 220,8 tys. dzieci niepełnosprawnych (do 16 lat). Ich rodzice i opiekunowie to potencjalni beneficjenci programu.

Pieniądze, które rząd planuje przeznaczyć na ten program pochodzić będą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Źródłem przychodów Funduszu jest obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do SFWON trafi w 2020 roku ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych ok. 1,8 mld zł.

Roczny plan działań finansowanych z SFWON, oprócz opieki wytchnieniowej, przewiduje też m.in. dostosowanie mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy tworzenia przeznaczonych dla nich usług. W sumie na dziesięć programów - resortowych i rządowych - rząd planuje w tym roku przeznaczyć 647 mln złotych.

Rafalska przypomniała jednocześnie, że trwa opiniowanie projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zakłada on wprowadzenie oddzielnego typu placówki (typu D) dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25