facebook RSS # #

16.02.2020 23:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-11 09:33       aktualizacja: 2019-04-11 11:23       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Etaty do redukcji. Organizacja pracowników socjalnych: zmiany w finansowaniu obsługi 500+ grożą redukcją etatów

Etaty do redukcji. Organizacja pracowników socjalnych: zmiany w finansowaniu obsługi 500+ grożą redukcją etatów
Fot. PAP/W.Pacewicz
Procentowe obniżenie kosztów obsługi programu 500+ z przekazywanej dotacji doprowadzi do redukcji etatów w części gmin lub konieczności zmniejszenia wynagrodzeń urzędników – ostrzegają urzędnicy opieki społecznej.  

Zdaniem Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zaproponowane przez rząd zmiany w finansowaniu programu 500+ doprowadzą w części gmin do poważnych ograniczeń w prawidłowej obsłudze programu, a także zagrożą płynności przyznawania oraz wypłacania świadczenia.

Informacja zamiast decyzji administracyjnej 

Projekt przewiduje m.in. zniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Regulacja zakłada też likwidację obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia. 

„Zamiast wydawać, podpisywać i doręczać decyzję administracyjną przyznającą świadczenie, organ właściwy wyśle stronie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie wnioskowanego świadczenia, zaś w przypadku braku adresu poczty elektronicznej strona będzie mogła odebrać w postaci papierowej informację o przyznaniu świadczenia” – zaznaczono w uzasadnieniu projektu. 

Zdaniem resortu rodziny zmiana ta znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrywanie wniosków oraz obniży koszty realizacji zadania. 

Dlatego w projekcie zaproponowano też obniżenie wskaźnika kosztów obsługi gmin z 1,5 proc do 0,85 proc. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego. Jednocześnie zaproponowano zwiększenie kosztów obsługi programu w wymiarze kwotowym, do ok. 350 mln zł. 

„W świetle większych wydatków budżetu państwa na świadczenia wychowawcze realizowane przez gminy (w wyniku zwiększonej liczby dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego spowodowanej likwidacją kryterium dochodowego) zmiana ta oznaczać będzie zwiększenie, w wymiarze kwotowym, otrzymywanych przez gminy środków na realizację ustawy o ok. 20 mln zł rocznie, pomimo zmniejszenia wskaźnika procentowego” – napisano w uzasadnieniu.

Będzie redukcja etatów w mniejszych gminach

W opinii do rządowego projektu Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwróciła uwagę, że autorzy regulacji nie uwzględnili faktu, że w stanowiących zdecydowaną większość - mniejszych gminach, w których z uwagi na niski dochód świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko otrzymuje już znaczny odsetek mieszkańców — procentowe obniżenie dotacji na obsługę świadczenia oznaczać będzie także niższą kwotę przeznaczoną na ten cel. 

„W ww. gminach - obniżenie kosztów obsługi programu Rodzina 500+, docelowo do proponowanych 0,85 proc. dotacji spowoduje daleko idące negatywne skutki dla prawidłowej realizacji programu np. poprzez konieczność redukcji etatów pracowników obsługujących wypłatę ww. świadczenia” – podkreśliła Federacja.

„Wbrew twierdzeniom projektodawców uproszczenie trybu przyznawania świadczenia wychowawczego, przy jednoczesnym poszerzeniu kręgu osób uprawnionych do jego otrzymania — nie oznacza automatycznego zmniejszenia nakładów, w tym osobowych, niezbędnych do zapewnienia płynności w przyznawaniu i wypłacania powyższych świadczeń” – wskazał wiceprzewodniczący Federacji Damian Jodełka. 

W jego ocenie projektodawca nie uwzględnił, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego składane są zwykle w tym samym, krótkim czasie, co już stanowi poważne obciążenie dla pracowników realizujących zadanie, a oczekiwania resortu idą wręcz w kierunku zapewnienia wcześniejszych wypłat dla rodzin np. przed rozpoczęciem roku szkolnego lub świąt.

Jodełka przypomniał, że już dotychczasowy poziom finansowania obsługi w programie Rodzina 500+ tj. 1,5 proc. dotacji wielokrotnie był zgłaszany m.in. przez stronę samorządową jako niewystarczający, co powodowało konieczność realnego współfinansowania przez gminy zadania o typowo rządowym charakterze. 

„Obecnie to gminy ponoszą część kosztów zatrudnienia pracowników obsługujących program Rodzina 500+ i jak wykazaliśmy — procentowe obniżenie kosztów obsługi programu z przekazywanej dotacji doprowadzi do redukcji etatów lub konieczności zmniejszenia poziomu wynagrodzeń ww. pracowników” – zaznaczył Jodełka. 

Dlatego zdaniem Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wzorem świadczenia „Dobry Start", w projekcie nowelizacji ustawy należałoby określić procentowy poziom kosztów obsługi, który będzie przeznaczony na wynagrodzenia pracowników realizujących wypłatę świadczenia. Organizacja postuluje też zmianę proponowanego poziomu kosztów obsługi poprzez przynajmniej pozostawienie go w dotychczasowej wysokości. 

mp/

 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-04-17 12:00:50
Woktor: Jestem za zmniejszeniem ilości etatów ,nie widze potrzeby utrzymywania zbędnych etatów.
 
2019-04-11 09:58:15
pracownik: I bardzo dobrze. Raz w roku jest robota z wydawaniem wniosków i decyzji ,a cały rok bumelka, siedzenie i kaska za relaks. Włodarze "naupychali" swoich przed wyborami to niech teraz świeca oczami jak będą zwalniać. A poza tym środki na wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych pomocy społecznej ( A NIE OPIEKI!!!!)będą wykorzystane zgodnie z planem , a nie dla pracowników świadczeń rodzinnych np. nagrody z okazji święta pracowników
socjalnych, którymi nigdy nie byli
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25