facebook RSS # #

28.01.2020 19:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-09 16:16       aktualizacja: 2019-05-09 16:38       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Zwracają dotacje. Część gmin zwraca wojewodzie środki przyznane im na obsługę programów społecznych rządu

Zwracają dotacje. Część gmin zwraca wojewodzie środki przyznane im na obsługę programów społecznych rządu
Fot. Fotolia
Część gmin z woj. warmińsko-mazurskiego nie wykorzystała pieniędzy przyznawanych im na obsługę programów społecznych rządu i zwróciła je do wojewody. Wojewoda otrzymał też od samorządów zwroty dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę świadczeń rodzicielskich.

Podczas konferencji prasowej zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Joanna Jabłonka-Kastrau poinformowała, że na obsługę programu "Rodzina 500 plus" pieniędzy nie wykorzystało 89 gmin z woj. warmińsko-mazurskiego. Łączna kwota zwrotu wyniosła 288 tys. zł. Z kolei środków na obsługę programu "Dobry Start" nie wykorzystało w pełni 10 gmin.

Jabłonka-Kastrau powiedziała, że zwrócone wojewodzie pieniądze mogły być przeznaczone na wypłatę dodatków do pensji pracowników, którzy obsługują te programy.

Wojewoda warmińsko-mazurski otrzymał od samorządów także zwroty dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę świadczeń rodzicielskich.

Obecnie na obsługę programu "Rodzina 500 plus" gminy otrzymują 1,5 proc. przekazanej dotacji, a w przypadku programu "Dobry Start" jest to 10 zł od każdego wniosku, w świadczeniach rodzicielskich – 30 zł od wydanej decyzji.

W projektowanej ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu rząd zaproponował jednak obniżenie wskaźnika kosztów obsługi programu „Rodzina500 plus” z 1,5 proc do 0,85 proc. otrzymanej dotacji celowej. Jednocześnie zaproponowano zwiększenie kosztów obsługi programu w wymiarze kwotowym, do ok. 350 mln zł.
Samorządowcy nie godzą się na takie zmiany. Podczas kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaproponowali obniżenie wskaźnika kosztów obsługi maksymalnie do 1,2 proc. (Czytaj więcej: Samorządy wnioskują o większe pieniądze na obsługę programu 500 plus)

Wcześniej negatywne stanowisko dla propozycji obniżki kosztów obsługi programu Rodzina 500+ wyraziła Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Zdaniem organizacji spowoduje to „daleko idące negatywne skutki dla prawidłowej realizacji programu np. poprzez konieczność redukcji etatów pracowników obsługujących wypłatę ww. świadczenia”. (Czytaj: Organizacja pracowników socjalnych: zmiany w finansowaniu obsługi 500+ grożą redukcją etatów)


mp/

 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-05-10 13:35:06
jotka: Tytuł sugeruje, że gminy nie chcą pieniędzy. tymczasem to jest otwarty konflikt rządu z samorządami.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25