facebook RSS # #

28.01.2020 18:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-08 12:49       aktualizacja: 2019-07-08 12:53       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Bliżej CUS. Sejm pracuje nad prezydenckim projektem tworzenia Centrów Usług Społecznych

Bliżej CUS. Sejm pracuje nad prezydenckim projektem tworzenia Centrów Usług Społecznych
Fot.PAP/J.Kamiński
Sejm powrócił do prac nad prezydenckim projektem ustawy, który ma ustanowić nowe ramy prawne dla organizacji usług społecznych w gminach; zgodnie z projektem powstać mają m.in. nowe jednostki organizacyjne: Centra Usług Społecznych.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się było w grudniu 2018 r.; w ubiegłym tygodniu prace nad projektem rozpoczęła sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Jak mówił podczas posiedzenia komisji wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, głównym celem regulacji ma być "ułatwienie świadczenia w sposób skoordynowany różnego rodzaju usług społecznych dla mieszkańców gminy". "Przewidziane w projekcie ustawy regulacje wykraczają poza ramy pomocy społecznej, umożliwiając samorządom szerokie udzielanie usług społecznych, odpowiadających na potrzeby mieszkańców" - dodał Mucha. Jak przekonywał, dzięki powstaniu Centrów Usług Społecznych gminy będą mogły w bardziej efektywny sposób udzielać pomocy mieszkańcom.

Prezydencki minister mówił, że projekt był szeroko konsultowany "ze stroną społeczną i samorządową" i jest oczekiwany przez środowiska JST i organizacje społeczne.

Posłanka Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15) podkreślała, że procedowany projekt jest pierwszym w tej kadencji Sejmu krokiem na drodze reformy systemu pomocy społecznej i proponowała, by zawarte w nim regulacje wprowadzić na początek w formie pilotażu.

Komisja zaproponowała szereg poprawek do projektu, większość z nich ma charakter redakcyjny. Komisja nie poparła natomiast poprawek zgłaszanych przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Dotyczyły one m.in. tworzenia ponadgminnych CUS. Według tej propozycji, gminy które zechciałby utworzyć ponadgminny CUS powinny przynajmniej bezpośrednio sąsiadować ze sobą; obecnie projekt pozwala bowiem tworzyć CUS przez gminy oddalone od siebie terytorialnie.

Doradca prezydenta RP prof Marek Rymsza tłumaczył, że sprawa była rozpatrywana na etapie konsultacji społecznych i to same samorządy gminne zwracały uwagę, by ich nie ograniczać w tej kwestii. Podkreślał, że wnioskodawcy wykazują tu "zaufanie do samorządów, że nie popełnią rzeczy wbrew intresom własnych mieszkańców".

Zgodnie z projektem, za pośrednictwem Centrów Usług Społecznych gminy miałyby możliwość realizowania, już świadczonych usług społecznych, mogłyby też cedować na te jednostki nowe usługi (jako zadania własne fakultatywne), wynikające z programów usług społecznych, przyjmowanych w formie uchwał przez rady gminy.

"Podstawą dla opracowania takich programów będzie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej przygotowywana w centrum raz na pięć lat, konsultowana z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami" - uzasadnia Kancelaria Prezydenta.

Tworzenie centrów usług społecznych ma być możliwością, a nie obowiązkiem.

Projekt zakłada, że centra usług społecznych będą tworzone przez zainteresowane samorządy gminne w dwóch trybach:

- przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych - wówczas centrum będzie funkcjonowało na obszarze jednej gminy, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej;

- przez utworzenie centrum, na podstawie porozumienia władz gminnych, dla dwóch lub większej liczby gmin - wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.

Miastom mającym powyżej 100 tysięcy mieszkańców pozostawiono możliwość wyboru trybu utworzenia centrum, tj. utworzenie centrum przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej albo utworzenie centrum obok ośrodka pomocy społecznej.

"Z usług centrum usług społecznych będą mogli korzystać zainteresowani mieszkańcy. W centrum na podstawie potrzeb sygnalizowanych przez samych mieszkańców będą tworzone indywidualne plany usług społecznych - spersonalizowane pakiety usług społecznych na okres od trzech do dwunastu miesięcy" - zakłada prezydencka propozycja.

W centrach miałyby też być prowadzone "działania adresowane do całych społeczności lokalnych, a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej".

Za realizację tych działań byłby odpowiedzialny "organizator społeczności lokalnej". "Dzięki temu, w indywidualnych planach usług społecznych będą uwzględniane nie tylko usługi społeczne świadczone przez specjalistów reprezentujących różne zawody pomocowe, lecz także dostępne bezpłatnie działania wspierające o charakterze samopomocowym i wolontaryjnym, prowadzone przez samych mieszkańców (np. pomoc sąsiedzka)" - głosi uzasadnienie.

W projekcie zaproponowano też zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma na celu poszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych o wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie programu usług społecznych.

Projekt czeka obecnie na drugie czytanie w Sejmie.

js/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25