facebook RSS # #

21.01.2019 09:45

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-18 13:53       aktualizacja: 2018-04-18 14:02       AKTUALNOŚCI
  A A A

Co ujawnić. Instrukcja urzędu wojewódzkiego w 12 punktach

Co ujawnić. Instrukcja urzędu wojewódzkiego w 12 punktach
Fot. Fotolia
Informacje podlegające ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym to m.in. pełnienie funkcji członka zarządu, udziały w spółkach handlowych i zgromadzone środki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przygotował instrukcję zawierającą wykaz informacji, które podlegają ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym.

Jak poinformowano, ujawnieniu podlegają:
- prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
- zgromadzone środki pieniężne i papiery wartościowe,
- posiadane nieruchomości: domy, mieszkania, gospodarstwa rolne, inne nieruchomości,
- udziały i akcje w spółkach handlowych,
- nabycie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia podlegającego zbyciu w drodze przetargu,
- prowadzenie działalności gospodarczej za wyjątkiem działalności wytwórczej
w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
- pełnienie funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółkach handlowych,
- dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
- składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych,
- zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych,
- adres zamieszkania,
- miejsce położenia nieruchomości.

Termin na przekazanie oświadczenia majątkowego mija 30 kwietnia. Dokument, według stanu na 31 grudnia 2017 r., należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu (PIT) w ubiegłym roku.

Do złożenia deklaracji zobowiązani są samorządowcy z gmin, powiatów i województw, m.in. radni, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), ich zastępcy, sekretarze gmin, skarbnicy i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

kic/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-19 14:14:21
sekretarz: Wygląda na to, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki przygotował tą instrukcję sporo wcześniej - bez uwzględnienia ubiegłorocznej zmiany wzoru - a fe...
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25