facebook RSS # #

22.03.2019 14:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-09 14:16       aktualizacja: 2018-05-09 11:12       AKTUALNOŚCI
  A A A

Ekwiwalent dla wójta. RIO: dokument dotyczący wypłaty za urlop podpisuje szef rady

Ekwiwalent dla wójta. RIO: dokument dotyczący wypłaty za urlop podpisuje szef rady
Fot. Fotolia
Dokument dotyczący wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla burmistrza powinien podpisać przewodniczący rady gminy.

W odpowiedzi na pytanie Czytelnika przypominamy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu ws. osoby zobowiązanej do podpisania pisma, kierowanego do księgowości urzędu, dotyczącego wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez burmistrza urlop wypoczynkowy.

W ocenie RIO osobą uprawnioną do podpisania dokumentu jest przewodniczący rady gminy.

W uzasadnieniu swojego stanowiska RIO podkreśliła, że wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop jest „nierozerwalnie i bezpośrednio związana" z rozwiązaniem stosunku pracy burmistrza z uwagi na upływ jego kadencji.

„Przewodniczący rady gminy na mocy przepisów ustawowych jest uprawniony do podejmowania działań, które dotyczą rozwiązania stosunku pracy, w tym do wystawienia świadectwa pracy" - zaznaczyła RIO.

Przedstawiciele opolskiej RIO zwrócili uwagę, że uprawnienia pracodawcy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wykonuje kilka podmiotów. Szczegółowe unormowania w tej kwestii zawiera ustawa o pracownikach samorządowych.

Zgodnie z przepisami pracodawcą burmistrza (wójta, prezydenta miasta) jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje wobec włodarza przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez burmistrza osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Przy czym wynagrodzenie ustala rada gminy w drodze uchwały.

RIO zastrzegła, że niezależnie od tego, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Zaległy urlop powinien być wykorzystany najpóźniej do końca września kolejnego roku.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-10 08:32:24
WB: Proszę podać konkretną podstawę prawną.Rzeczywiście wykładnia opolskiej RIO nie jest obowiązującą wykładnią prawa.
 
2018-05-09 10:29:08
finansista: Nie istnieje opolska delegatura RIO, więc stanowisko jej przedstawicieli kogo obchodzi?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25