facebook RSS # #

27.01.2020 12:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-11 10:57       aktualizacja: 2019-03-11 10:59       AKTUALNOŚCI
  A A A

Bez profilu. Urzędy pracy nie będą już profilować bezrobotnych

Bez profilu. Urzędy pracy nie będą już profilować bezrobotnych
Fot.PAP/W.Pacewicz
Powiatowe Urzędy Pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego - zakłada projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dla PUP-ów, które w większości negatywnie oceniały profilowanie, zmiana oznaczać będzie mniej biurokracji.

Obowiązkowe profilowanie bezrobotnych obowiązuje od 27 maja 2014 r. Weszła wówczas w życie nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która nakazywała zaszeregowanie bezrobotnego do jednej z trzech kategorii: profil I - bezrobotny aktywny; II - wymagający wsparcia; III - bezrobotny oddalony od rynku pracy, zagrożony wykluczeniem społecznym. Ustalenie profilu pomocy odbywa się na podstawie standaryzowanego wywiadu, prowadzonego przez pracownika PUP z bezrobotnym.

W czerwcu 2018 r. system profilowania zakwestionował Trybunał Konstytucyjny orzekając, że uregulowanie w rozporządzeniu zasad przypisywania przez urząd pracy profilu osobie bezrobotnej jest niezgodne z konstytucją. Według Trybunału, regulacja odnosząca się do tej kwestii powinna znaleźć się w ustawie.

Rozstrzygnięcie TK oznacza, że przepisy rozporządzenia o profilowaniu przestaną obowiązywać od 15 czerwca 2019 r. W tej sytuacji Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej postanowiło zupełnie zrezygnować z przepisów dotyczących profilowania pomocy w ustawie.

Na decyzję, poza wyrokiem TK, wpływ miały również wyniki ewaluacji profilowania pomocy dla bezrobotnych. Z ankiety przeprowadzonej w 327 PUP (w okresie od 21 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r.) wynika, że profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych nie umożliwia im lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych - taką ocenę wyraziło 44,6 proc. ankietowanych PUP.

Dużą grupę stanowiły również urzędy, którym trudno było wskazać na przydatność profilowania pomocy (21,4 proc.). Urzędy pracy wskazywały jednocześnie, że niezbędne jest wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych (80,1 proc.)

Urzędom pracy zadano też pytanie o potrzebę modyfikacji katalogu form pomocy przewidzianych dla poszczególnych profili. W odpowiedzi na to pytanie 287 urzędów (87,8 proc.) wyraziło opinię, że taka potrzeba istnieje. Większość urzędów pracy uznała także, że określony w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy katalog form pomocy możliwych do zastosowania w ramach poszczególnych profili pomocy jest nieodpowiedni. Dla większości urzędów pracy (54,1 proc.) aktualny system profilowania pomocy wydaje się za mało elastyczny i uniemożliwia im skuteczne działanie z powodu zamkniętego zakresu form pomocy możliwych do stosowania w ustalonym profilu pomocy.

W związku z proponowaną rezygnacją z profilowania pomocy dla bezrobotnych, a tym samym obowiązku stosowania form pomocy przypisanych do poszczególnych profili pomocy, projekt nowelizacji zakłada możliwość modyfikacji indywidualnych planów działania (IPD) dla bezrobotnych, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy.

"Przepis ten daje zatem możliwość modyfikacji przez powiatowy urząd pracy IPD przygotowanego przed wejściem w życie przepisów projektowanej ustawy. Ponadto urząd pracy będzie mógł na podstawie tego przepisu dostosować IPD do sytuacji i potrzeb bezrobotnego, uwzględniając w IPD także te formy pomocy, które nie były możliwe do zastosowania ze względu na ustalony dla bezrobotnego profil pomocy" - głosi uzasadnienie projektu

MRPiPS oczekuje, że efektem wprowadzenia zmiany będzie: zmniejszenie biurokracji, skrócenie okresu w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej oraz możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Resort proponuje, by projekt likwidujący profilowanie bezrobotnych wszedł w życie 14 czerwca 2019 r.

8 marca projekt trafił do konsultacji publicznych, które mają się zakończyć 29 marca.

js/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25