facebook RSS # #

24.01.2018 00:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2014-08-18 10:46       aktualizacja: 2014-08-18 15:45       AKTY PRAWNE
  A A A

Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY


 


Termin wykonania
czynności wyborczej


Treść czynności wyborczej


1


2


do dnia 7 września 2014 r.


- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,


- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego


do dnia 17 września 2014 r.


- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych


do dnia 22 września 2014 r.


- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych


do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00


- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw


do dnia 12 października 2014 r.


- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów


do dnia 17 października 2014 r.


do godz. 24. 00


- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,


- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


do dnia 22 października 2014 r.


- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw


 


do dnia 24 października 2014 r.


- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą


 


 


do dnia 26 października 2014 r.


- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,


- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,


- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,


- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy


pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a


do dnia 27 października 2014 r.


- rozplakatowanie obwieszczeń:


a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,


b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00


- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze


do dnia 2 listopada 2014 r.


- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych


zamiaru glosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a


do dnia 7 listopada 2014 r.


- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


do dnia 11 listopada 2014 r.


- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania


w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00


- zakończenie kampanii wyborczej


w dniu 15 listopada 2014 r.


- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców


w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00 — 21.00


- głosowanieJeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.


  


TAGI:
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2014-08-24 21:48:41
hela MAGBE 6: Kolejny głupi pomysł na obcięcie kasy dla wybieranych komu to przeszkadza że kandydat miał własna stronę i płacił kilka lat za nią z kim ma teraz podpisać umowę ze sobą. Bandyckie pomysły.
 
2014-08-22 21:46:03
Dariusz: To kiedy można w końcu rejestrować komitet wyborczy ?
 
2014-08-20 10:29:37
Józef: Jak łatwo można manipulować informacjami, w tym kalendarzu początkową i najważniejszą informacją powinien być termin rejestracji komitetu wyborczego, gdyż od niego wszystko się zaczyna.
 
2014-08-19 08:22:58
dział IT: ja tylko mam nadzieje, że znów PKW nie wymyśli beznadziejnego odblokowywania protokołów, które posiadały miękkie błędy i podlegały weryfikacji. Absurd!!! skąd wziąć w obwodach: fax czy e-mail!!! celem wysłania do weryfikacji!!! nikt o tym nie ostrzegał. co komisja z protokołem ma biegać do urzędu lub szukać sposobu na wysyłkę?!?!? przecież lokal zamknięty jest na czas zliczania i sporządzania protokołów.

newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25