facebook RSS # #

22.11.2019 18:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-01-12 15:00       aktualizacja: 2017-01-13 14:12       OFERTY PRACY
  A A A

80 wolnych etatów. Publikujemy oferty pracy w urzędach dużych miast

80 wolnych etatów. Publikujemy oferty pracy w urzędach dużych miast
Fot. Fotolia

16 z 18 urzędów największych miast prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy. Publikujemy 80 ogłoszeń o pracy dla pracowników samorządowych


Urząd Miejski w Białymstoku


Podinspektor w Departamencie Edukacji


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia  2017 r.


Urząd Miejski w Bydgoszczy


Stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża elektryczna) w Referacie Obsługi Finansowej i Technicznej Termomodernizacji Miejskich Obiektów Użyteczności Publicznej w Wydziale Inwestycji Miasta


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia  2017 r.


Stanowisko inspektora ds. nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Miasta (branża konstrukcyjno-budowlana) w Referacie Obsługi Finansowej i Technicznej Termomodernizacji Miejskich Obiektów Użyteczności Publicznej w Wydziale Inwestycji Miasta


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia  2017 r.


2 stanowiska ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy materialnej dla uczniów w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy


Termin składania dokumentów upływa 25 stycznia  2017 r.


Urząd Miejski w Gdańsku


Główny Specjalista w Referacie Rozwoju Lokalnego w Wydziale Gospodarki Komunalnej K 6/17


Termin składania dokumentów upływa 26 stycznia  2017 r.


Podinspektor/Inspektor w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Skarbu Państwa i Miasta w Wydziale Skarbu K 5/17


Termin składania dokumentów upływa 26 stycznia  2017 r.


Podinspektor w Referacie Projektów Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego K 4/17


Termin składania dokumentów upływa 24 stycznia  2017 r.


Inspektor – Administrator baz danych i aplikacji w Referacie Rozwoju i Usług w Biurze Informatyki K 3/17


Termin składania dokumentów upływa 20 stycznia  2017 r.


Inspektor – Analityk biznesowy projektów informatycznych w Referacie Rozwoju i Usług w Biurze Informatyki K 2/17


Termin składania dokumentów upływa 20 stycznia  2017 r.


Podinspektor/Inspektor w Referacie Rachunkowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków K 1/17


Termin składania dokumentów upływa 19 stycznia  2017 r.


Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego


stanowisko ds. koordynacyjno- technicznych w Jednostce Realizującej Projekt "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."


Termin składania dokumentów upływa 30 stycznia  2017 r.


stanowisko ds. realizacji inwestycji


Termin składania dokumentów upływa 19 stycznia  2017 r.


Starszy Informatyk - Administrator infrastruktury sieciowo-serwerowej


Termin składania dokumentów upływa 19 stycznia  2017 r.


Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska


Termin składania dokumentów upływa 26 stycznia  2017 r.


Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.


Termin składania dokumentów upływa 26 stycznia  2017 r.


Urząd Miasta Katowice


stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Referacie Lokali Użytkowych i Reklam w Wydziale Budynków i Dróg


Termin składania dokumentów upływa 12 stycznia  2017 r.


stanowisko urzędnicze – podinspektor  – w Wydziale Administracyjnym.


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia  2017 r.


Urząd Miasta Krakowa


Stanowisko urzędnicze w Biurze Przejmowania Mienia i Rewindykacji (1 Etat)


Termin składania dokumentów upływa 22 stycznia  2017 r.


Stanowisko urzędnicze e Referacie Uprawnień Właścicielskich i Ewidencji Majątku w Wydziale Skarbu Miasta


Termin składania dokumentów upływa 22 stycznia  2017 r.


Stanowisko Urzędnicze w Referacie ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania w Wydziale Skarbu Miasta


Termin składania dokumentów upływa 22 stycznia  2017 r.


Stanowisko Urzędnicze w Oddziale Zarządzania Budynkami w Wydziale Obsługi


Termin składania dokumentów upływa 22 stycznia  2017 r.


Stanowisko Urzędnicze w Referacie ds. Spółek i Fundacji w Wydziale Skarbu Miasta


Termin składania dokumentów upływa 15 stycznia  2017 r.


Stanowisko Urzędnicze w Referacie Praw Jazdy w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców


Termin składania dokumentów upływa 12 stycznia  2017 r.


Urząd Miasta Łodzi


Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia 9/DKZ-BPS.IV/1/I/2017


Termin składania dokumentów upływa 18 stycznia  2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju 8/DAR-UA.V/1/I/2017


Termin składania dokumentów upływa 18 stycznia  2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w Zespole ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki  i Organizacji Wypoczynku w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych 7/DSS-Ed.VI/2/I/2017


Termin składania dokumentów upływa 18 stycznia  2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych 6/DSS-Ed.I/1/I/2017


Termin składania dokumentów upływa 18 stycznia  2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych i zrównoważonego rozwoju w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżących w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji 5/DOA-ZP.VII/1/I/2017


Termin składania dokumentów upływa 17 stycznia  2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Logistyki w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji 4/DOA-Inf.II/1/I/2017


Termin składania dokumentów upływa 17 stycznia  2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. analiz gospodarki odpadami  w Oddziale Gospodarki Odpadami  w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych 3/DSS-GK.I/1/I/2017


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia  2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. ochrony terenów zieleni w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych 2/DSS-OŚR.I/1/I/2017


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia  2017 r.


Inspektor ds. analiz w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Obsługi i Administracji 1/DOA-ONW/1/I/2017


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia  2017 r.


Urząd Miasta Olsztyna


stanowisko inspektora ds. finansowych i umów w Jednostce Realizującej Projekt VI


Termin składania dokumentów upływa 23 stycznia  2017 r.


stanowisko inspektora ds. organizacji i monitoringu w Jednostce Realizującej Projekt I


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia  2017 r.


stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno-biurowej i organizacyjnej Wydziału w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia  2017 r.


 Urząd Miasta Opola


stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


stanowisko informatyka,  Wydział Informatyki


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


Wydział Podatków i Opłat Lokalnych stanowisko ds. prowadzenia postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


Urząd Miasta Poznania


gł. specjalista, pełnomocnik dyrektora ds. controllingu, Zarząd Dróg Miejskich


Termin składania dokumentów upływa 12 stycznia 2017 r.


główny księgowy, Przedszkole nr 189


Termin składania dokumentów upływa 13 stycznia 2017 r.


inspektor ds. płac, Dom Pomocy Społecznej


Termin składania dokumentów upływa 13 stycznia 2017 r.


Specjalista ds. płac, Zespół Szkół Nr 5 im. Bolesława Chrobrego (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum Nr 40, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna")


Termin składania dokumentów upływa 13 stycznia 2017 r.


stanowisko ds. pielęgnacji zieleni przyulicznej, Zarząd Dróg Miejskich


 Termin składania dokumentów upływa 15 stycznia 2017 r.


 stanowisko ds. zarządzania obiektami, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu


 Termin składania dokumentów upływa 15 stycznia 2017 r.


doradca zawodowy, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży


 Termin składania dokumentów upływa 15 stycznia 2017 r.


główny księgowy, Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r


stanowisko ds. pomocy dla uczniów, Poznańskie Centrum Świadczeń


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


 stanowisko ds. planowania i realizacji budżetu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Termin składania dokumentów upływa 17 stycznia 2017 r.


zastępca dyrektora ds. promocji kultury i pamięci historycznej, Wydział Kultury


Termin składania dokumentów upływa 18 stycznia 2017 r.


 stanowisko ds. analiz i wdrożeń, Wydział Informatyki


 Termin składania dokumentów upływa 22 stycznia 2017 r.


 stanowisko ds. planowania i analiz budżetu, wydział oświaty


Termin składania dokumentów upływa 22 stycznia 2017 r.


stanowisko ds. funduszy, wydział finansowy


Termin składania dokumentów upływa 22 stycznia 2017 r.


Urząd Miasta Rzeszowa


stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki


Termin składania dokumentów upływa 13 stycznia 2017 r.


Urząd Miasta Szczecin


Inspektor ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych, Nr 2/17


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


Podinspektor ds. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, Nr 3/17


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


Główny specjalista ds. inwestycji komunikacyjnych i uzbrojenia w Wydziale Inwestycji Miejskich, Nr 1/17


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


Urząd Miasta Torunia


Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Promocji Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu


Termin składania dokumentów upływa 25 stycznia 2017 r.


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych


Termin składania dokumentów upływa 20 stycznia 2017 r.


Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów (1 etat, umowa o pracę)


Termin składania dokumentów upływa 13 stycznia 2017 r.


Urząd m.st. Warszawy


 Inspektor ds. architektury i urbanistyki, Wydział Architektury i Budownictwa, Ursus


Termin składania dokumentów upływa 12 stycznia 2017 r.


Inspektor ds. polityki rachunkowości, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty


Termin składania dokumentów upływa 13 stycznia 2017 r.


Zastępca Dyrektora Biura, Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji


Termin składania dokumentów upływa 13 stycznia 2017 r.


Dyrektor Biura, Biuro Rozwoju Gospodarczego


Termin składania dokumentów upływa 15 stycznia 2017 r.


Dyrektor Biura, Biuro Spraw Dekretowych


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


Stanowisko specjalisty w Dziale Marki Turystycznej w Stołecznym Biurze Turystyki


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


Inspektor ds. edukacji, oświaty i wychowania (umowa na czas określony do 30.11.2017 r.),  Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


Inspektor ds. pracowniczych, Zespół Kadr dla Dzielnicy Bemowo


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


Inspektor ds. ochrony środowiska, Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r.


Specjalista ds. finansowo-księgowych, Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów


Termin składania dokumentów upływa 20 stycznia 2017 r.


Podinspektor ds. ochrony środowiska,  Wydział Ochrony Środowiska, Śródmieście


Termin składania dokumentów upływa 23 stycznia 2017 r.


Podinspektor ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego


Termin składania dokumentów upływa 23 stycznia 2017 r.


Inspektor ds. strategii rozwoju, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju


Termin składania dokumentów upływa 23 stycznia 2017 r.


Podinspektor ds. finansowo-księgowych,  Biuro Księgowości i Kontrasygnaty


Termin składania dokumentów upływa 23 stycznia 2017 r.


Zastępca Dyrektora Biura, Biuro Kadr i Szkoleń


Termin składania dokumentów upływa 23 stycznia 2017 r.


Inspektor ds. inwestycji i remontów, Inspektor ds. inwestycji i remontów, Ursynów


Termin składania dokumentów upływa 25 stycznia 2017 r.


Zastępca Dyrektora Biura,  Biuro Spraw Dekretowych


Termin składania dokumentów upływa 2 lutego 2017 r.


Zastępca Dyrektora Biura, Biuro Spraw Dekretowych


Termin składania dokumentów upływa 2 lutego 2017 r.


Urząd Miejski Wrocławia

stanowisko ds. organizacyjno-prawnych, Wydział Transportu

Termin składania dokumentów upływa 20 stycznia 2017 r.


Urzędu Miasta Zielona Góra


Inspektor – specjalista ds. obsługi finansowej projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra”


Termin składania dokumentów upływa 20 stycznia 2017 r.Ogłoszenia pochodzą z miast wojewódzkich. W przypadku województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego pod uwagę wzięto siedzibę wojewody oraz władz samorządu województwa. W zestawieniu jedynie częściowo uwzględniono jednostki podległe.

Urzędy miast w: Kielcach i Lublinie w chwili nadania depeszy nie prowadziły naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

kic/Serwis Samorządowy PAP


 


 


 


TAGI:
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-01-15 14:55:39
ja: Z miesiąca na miesiąc będzie coraz więcej wolnych etatów. Każdy kto będzie specjalistą, będzie miał doświadczenie; szybko będzie rezygnował z pracy w urzędzie. Gdzie zarobki są małe, odpowiedzialność wielka, roszczeniowość ludzi porażająca a podwyżki i premie tylko dla "najlepszych".
 
2017-01-13 15:27:36
Tak: ... a zawsze było tyle chętnych do pracy w urzędach...
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25