facebook RSS # #

22.11.2019 17:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-17 15:13       aktualizacja: 2017-02-17 15:43       OFERTY PRACY
  A A A

100 ogłoszeń. Oferty pracy w urzędzie miasta

100 ogłoszeń. Oferty pracy w urzędzie miasta
Fot. Fotolia

Wszystkie z 18 urzędów największych miast prowadzi obecnie nabór na wolne stanowiska pracy. Publikujemy ok. 100 ofrert pracy dla pracowników samorządowych


Urząd Miejski w Białymstoku


Podinspektor w Departamencie Architektury


Inspektor ds. przygotowania inwestycji w Departamencie Inwestycji


Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego


Urząd Miejski w Bydgoszczy


2 stanowiska ds. świadczeń alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy


stanowisko ds. realizacji projektu międzynarodowego CitiEnGov w Zespole ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszczy


na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Miasta w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy


Urząd Miejski w Gdańsku


Podinspektor/Inspektor w Referacie Rachunkowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków 


Podinspektor w Referacie Projektów Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego 


Inspektor w Centrum Partnerstwa i Biznesu w Wydziale Polityki Gospodarczej


Podinspektor/Inspektor w Referacie Decyzji Administracyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury


Główny Specjalista ds. edukacji i promocji z zakresu gospodarki odpadami w Referacie Rozwoju Lokalnego w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Inspektor ds. edukacji i promocji z zakresu gospodarki odpadami w Referacie Rozwoju Lokalnego w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Główny Specjalista – Administrator aplikacji i baz danych w Referacie Rozwoju i Usług w Biurze Informatyki


Podinspektor/Inspektor w Referacie Imprez Sportowych w Biurze Prezydenta ds. Sportu


Inspektor w Referacie Dochodów Budżetowych w Wydziale Finansowym


Inspektor w strukturze Miejskiego Rzecznika Konsumentów


Podinspektor ds. merytorycznej obsługi sesji Rady Miasta Gdańska w Biurze Rady Miasta Gdańska


Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej (2x1/2 etatu, Miejski Inżynier Ruchu, Zastępca Miejskiego Inżyniera Ruchu)


Dyrektor Biura Audytu i Kontroli


Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego


stanowisko Główny Specjalista - projektant urbanista


Urząd Miasta Katowice


poszukuje kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik referatu - w Referacie Lokali Użytkowych i Reklam w Wydziale Budynków i Dróg


poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – w Referacie Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska


Urząd Miasta Kielce


Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta


Urząd Miasta Krakowa


Stanowisko urzędnicze w Oddziale Społeczeństwa Informacyjnego w Wydziale Organizacji i Nadzoru


Stanowisko urzędnicze w Referacie Planowania i Monitorowania Inwestycji Programowych w Wydziale Planowania i Monitorowania Inwestycji


Stanowisko Urzędnicze w Oddziale Społeczeństwa Informacyjnego Wydziału Organizacji i Nadzoru - Przedłużenie Terminu


Stanowiska Urzędnicze w Referacie ds. Świadczeń Wychowawczych w Wydziale Spraw Społecznych (6 Etatów)


Urząd Miasta Lublin


podinspektor - wieloosobowe stanowisko pracy ds. serwisu sprzętu i oprogramowania w Wydziale Informatyki i Telekomunikacji


Urząd Miasta Łodzi


Podinspektor/inspektor ds. regulowania, porządkowania i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem


Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw  w Oddziale ds. Dzierżaw I w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem


Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami socjalnymi i roszczeń odszkodowawczych  w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem


Podinspektor/inspektor ds. pełnienia dyżurów  w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta


Urząd Miasta Olsztyna


stanowisko podinspektora ds. księgowości podatków lokalnych i opłat w Wydziale Podatków i Opłat


stanowisko inspektora branży sanitarnej w Jednostkach Realizujących Projekt I i VI


stanowisko inspektora ds. organizacji i monitoringu w Jednostce Realizującej Projekt I


stanowisko inspektora branży elektroenergetycznej w Jednostkach Realizujących Projekt I i VI


Urząd Miasta Opola


Wydział Organizacyjny stanowisko ds. obsługi dzielnic 1


Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów stanowisko ds. obsługi konsumentów


Urząd Miasta Poznania


Stanowisko ds. konfigurowania sprzętu i oprogramowania


Stanowisko ds. polityki zdrowotnej


Stanowisko ds. kontroli


Stanowisko ds. profilaktyki i promocji zdrowia


Stanowisko obsługi systemu wspierania obrad


Stanowisko obsługi radców prawnych


Stanowisko ds. obsługi ubezpieczeń


Stanowisko ds. czystości miasta


Urząd Miasta Rzeszowa


Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich


Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji


Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Urząd Miasta Szczecin


Inspektor ds. ewidencjonowania zasobu nieruchomości w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami


Podinspektor ds. wieloletniego programu rozwoju Miasta w Biurze Strategii


Podinspektor ds. projektów z zakresu gospodarki komunalnej, Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i ochrony lasów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powierzchni ziemi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Podinspektor ds. postępowań administracyjnych w zakresie komunikacji w Biurze Obsługi Interesantów


Urząd Miasta Torunia


wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracujących, pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Edukacji


wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Wydziale Prawnym


Urząd m.st. Warszawy


Podinspektor ds. edukacji, oświaty i wychowania, Wydział Oświaty i Wychowania, Białołęka


Podinspektor ds. obsługi organizacyjnej, Gabinet Prezydenta, Urząd Miasta


Podinspektor ds. podatków i opłat, Wydział Ochrony Środowiska, Mokotów


 Inspektor ds. polityki rachunkowości, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, Urząd Miasta


 Podinspektor ds. finansowo-księgowych, Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy,  Wola


Inspektor ds. architektury i urbanistyki, Wydział Architektury i Budownictwa, Ursynów


Inspektor ds. inwestycji i remontów, Wydział Infrastruktury, Ursynów


Podinspektor ds. wsparcia użytkowników IT,  Wydział Informatyki dla Dzielnicy,  Żoliborz


Podinspektor ds. kultury, Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany


Inspektor ds. architektury i urbanistyki, Wydział Architektury i Budownictwa, Śródmieście


Radca prawny, Biuro Prawne, Urząd Miasta


Podinspektor ds. polityki społecznej, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,  Praga Południe


Specjalista ds. administrowania drogami, Wydział Inwestycji dla Dzielnicy,  Bemowo


Inspektor ds. administrowania drogami, Wydział Inwestycji dla Dzielnicy, Bemowo


Podinspektor ds. komunikacji społecznej, Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta


Inspektor ds. nieruchomości, Wydział Nieruchomości, Mokotów


Podinspektor ds. nieruchomości, Wydział Nieruchomości, Mokotów


Specjalista ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców, Biuro Spraw Dekretowych, Urząd Miasta


Główny specjalista ds. nieruchomości, Biuro Spraw Dekretowych, Urząd Miasta


Inspektor ds. nieruchomości, Biuro Spraw Dekretowych, Urząd Miasta


Inspektor ds. nieruchomości, Biuro Spraw Dekretowych, Urząd Miasta


Inspektor ds. podatków i opłat, Wydział Budżetowo-Ksiegowy, Ursynów


Młodszy referent ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców, Wydział Obsługi Mieszkańców, Mokotów


Specjalista, Stołeczne Biuro Turystyki, Urząd Miasta


Młodszy referent ds. polityki społecznej, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Praga Południe


Główny specjalista ds. obsługi administracyjno-gospodarczej, Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki, Ursynów


Inspektor ds. obsługi finansowej, Wydział Infrastruktury, Praga Południe


Główny specjalista ds. nieruchomości, Biuro Spraw Dekretowych, Urząd Miasta


Urząd Miejski Wrocławia


stanowisko ds. obsługi sekretariatu


stanowisko ds. realizacji projektów społecznych


stanowisko ds. aplikacji i realizacji projektów społecznych


Urząd Miasta Zielona Góra


Inspektor, Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami-Biuro Inwestycji Miejskich


Podinspektor, Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej - Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej


 Podinspektor, Biuro Zarządzania Drogami w Departamencie Inwestycji i Zarządzania Drogami


Podinspektor, Departament Organizacyjny


Inspektor, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych


Ogłoszenia pochodzą z miast wojewódzkich. W przypadku województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego pod uwagę wzięto siedzibę wojewody oraz władz samorządu województwa. W zestawieniu jedynie częściowo uwzględniono jednostki podległe.


kic/Serwis Samorządowy PAP


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25