facebook RSS # #

13.12.2019 13:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-07 15:00       aktualizacja: 2017-08-09 14:04       OFERTY PRACY
  A A A

100 ogłoszeń. Oferty pracy w urzędzie miasta

100 ogłoszeń. Oferty pracy w urzędzie miasta
Fot. Fotolia

Zdecydowana większość urzędów największych miast prowadzi obecnie nabór na wolne stanowiska pracy. Publikujemy ponad 100 ofert pracy dla pracowników samorządowychUrząd Miejski w Bydgoszczy 

stanowisko ds. sprawozdawczości budżetowej i finansowej w Wydziale Zarządzania Budżetem Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy materialnej dla uczniów w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


Urząd Miejski w Gdańsku


Główny Specjalista ds. audytu wewnętrznego w Zespole ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Audytu i Kontroli


Termin składania dokumentów upływa 18 sierpnia 2017 r.


Podinspektor w Referacie Planów i Marketingu w Wydziale Urbanistyki i Architektury K 96/17


Termin składania dokumentów upływa 17 sierpnia 2017 r.


Podinspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków


Termin składania dokumentów upływa 17 sierpnia 2017 r.


Inspektor ds. kontroli w Zespole ds. Kontroli w Biurze Audytu i Kontroli


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


Podinspektor/Inspektor w Referacie Wymiaru Podatku od Nieruchomości w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego


stanowisko ds. oświetlenia miasta


Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia 2017 r.


stanowisko ds. egzekucji administracyjnej


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


stanowisko ds. dzierżawy gruntów na cele nierolnicze oraz rolne


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Katowice


stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Referacie Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg


Termin składania dokumentów upływa 8 sierpnia 2017 r.


stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Referacie Kasowym w Wydziale Księgowo-Rachunkowym


Termin składania dokumentów upływa 8 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Kielce


stanowisko urzędnicze specjalisty w Biurze Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Krakowa


Stanowisko urzędnicze w Referacie Ząrzadzania Infrastrukturą Teleinformatyczną - Wydziału Informatyki UMK 1 et.


Termin składania dokumentów upływa 10 września 2017 r.


Stanowisko urzędnicze w Referacie Oświatowych Systemów Informacyjnych w Wydziale Edukacji UMK 1 et.


Termin składania dokumentów upływa 3 września 2017 r.


Stanowisko urzędnicze w Oddziale Planowania Strategicznego I Analiz -Wydziału Rozwoju Miasta 2 et.


Termin składania dokumentów upływa 27 sierpnia 2017 r.


Stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta 1 et.


Termin składania dokumentów upływa 27 sierpnia 2017 r.


Stanowisko urzędnicze w Referacie Infrastruktury Oświaty w Wydziale Edukacji UMK 1 et.


Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia 2017 r.


Stanowisko urzędnicze w Referacie Szkół i Placówek Niesamorządowych w Wydziale Edukacji UMK 1 et.


Termin składania dokumentów upływa 20 sierpnia 2017 r.


Stanowisko urzędnicze w Referacie Szkół i Placówek Niesamorządowych w Wydziale Edukacji UMK 1 et.


Termin składania dokumentów upływa 20 sierpnia 2017 r.


Stanowisko Urzędnicze ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Administracyjnych (2 etaty)


 


Termin składania dokumentów upływa 20 sierpnia 2017 r.


Stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Organizacyjnych w Wydziale Podatków i Opłat UMK (1 etat)


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Lublin


inspektor - wieloosobowe stanowisko pracy ds. ogólnobudowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów


Termin składania dokumentów upływa 17 sierpnia 2017 r.


podinspektor - wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatów w Kancelarii Prezydenta


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


podinspektor - wieloosobowe stanowisko pracy ds. opracowań graficznych i obsługi technicznej w Wydziale Planowania


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


podinspektor - wieloosobowe stanowisko pracy ds. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w Wydziale Podatków


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Łodzi


Podinspektor/inspektor ds. nadzoru budowlanego w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Obsługi i Administracji


Termin składania dokumentów upływa 19 sierpnia 2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. projektowania graficznego w Oddziale Wsparcia Graficznego w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta


Termin składania dokumentów upływa 19 sierpnia 2017 r.


Inspektor ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


Podinspektor/inspektor  ds. ekonomicznych  w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym  w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społeczny


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


Główny specjalista ds. nadzoru administracyjnego  nad domami pomocy społecznej w Oddziale Organizacyjno-Ekonomicznym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Obsługi i Administracji


Termin składania dokumentów upływa 12 sierpnia 2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Podinspektor/inspektor ds. opracowań architektoniczno-urbanistycznych w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Olsztyna


inspektor ds. ochrony środowiska i geologii w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna  


Termin składania dokumentów upływa 15 sierpnia 2017 r.


inspektor ds. rozliczeń finansowych z jednostkami samorządu terytorialnego, zwrotu kosztów dowożenia dzieci i uczniów osobom fizycznym oraz dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych


Termin składania dokumentów upływa 13 sierpnia 2017 r.


podinspektor ds. księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych gminy w Wydziale Finansów W Urzędzie Miasta Olsztyna


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Opola


Wydział Finansowo-Księgowy, stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych


Termin składania dokumentów upływa 18 sierpnia 2017 r.


Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, stanowisko ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej stanowisko ds. analiz i inżynierii ruchu


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Poznania


Stanowisko ds. realizacji i utrzymania trwałości projektu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Poznaniu"


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony wód


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


Stanowisko ds. remontów


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


koordynator projektu "Rewitalizacja i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu"


Termin składania dokumentów upływa 15 sierpnia 2017 r.


samodzielny referent ds. administracyjnych, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


opiekun w Żłobku, Zespół Żłobków Nr 3


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Stanowisko ds. obsługi organizacyjno - technicznej procedury "Niebieska Karta", Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Stanowisko ds. pomocy mieszkaniowej, Poznańskie Centrum Świadczeń


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


pracownik socjalny, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


psycholog, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


specjalista ds. płac, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


główny księgowy, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


specjalista ds. płac 1/2 etatu, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Ruchu, Zarząd Dróg Miejskich


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


specjalista ds.płac, Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Wojska Polskiego


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


pracownik do księgowości, Zespół Żłobków Nr 3


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


Stanowisko ds. obsługi planistycznej oraz obsługi klienta, Miejska Pracownia Urbanistyczna


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


Stanowisko ds. realizacji projektu


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Rzeszowa


stanowisko Inspektora w Wydziale Księgowo- Rachunkowym


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji

Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Urząd Miasta Szczecin


Inspektor ds. administracji budowlanej w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej


Termin składania dokumentów upływa 18 sierpnia 2017 r.


Główny specjalista ds. inwestycji oświatowych i sportowych w Wydziale Inwestycji Miejskich


Termin składania dokumentów upływa 18 sierpnia 2017 r.


 Kierownik referatu ds. inwestycji oświatowych i sportowych w Wydziale Inwestycji Miejskich


Termin składania dokumentów upływa 18 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. rozliczeń pozostałych dochodów w Wydziale Księgowości


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. obsługi archiwum Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


Urząd m.st. Warszawy


Podinspektor ds. finansowo-księgowych


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. komunikacji społecznej


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Główny specjalista ds. komunikacji społecznej


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Inspektor ds. ochrony środowiska


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Główny specjalista ds. inwestycji i remontów (kubaturowych)


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. nieruchomości 


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. zasobów lokalowych


Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. finansowo-księgowych


Termin składania dokumentów upływa 8 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. sportu i rekreacji


Termin składania dokumentów upływa 8 sierpnia 2017 r.


Inspektor ds. promocji i marketingu


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. promocji i marketingu


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. nieruchomości


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. polityki społecznej


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


Audytor wewnętrzny


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


 


Inspektor ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


Inspektor ds. obsługi administracyjno-gospodarczej


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami Urzędu m.st. Warszawy


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


Inspektor ds. administrowania drogami


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


Inspektor ds. podatków i opłat


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


Specjalista ds. administrowania drogami


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


Inspektor ds. obsługi finansowej


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


Zastępca Dyrektora Biura


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


Radca prawny


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


Inspektor ds. nieruchomości


Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. komunikacji społecznej


Termin składania dokumentów upływa 17 sierpnia 2017 r.


 Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych


Termin składania dokumentów upływa 18 sierpnia 2017 r.


Radca prawny Radca prawny (dwa wolne stanowiska w wymiarze po 0,5 etatu)


Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia 2017 r.


Podinspektor ds. obsługi organizacyjnej 0,5 etatu


Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia 2017 r.


Urząd Miejski Wrocławia


stanowisko Geologa Miejskiego


Termin składania dokumentów upływa 10 sierpnia 2017 r.


stanowisko ds. informacji adresowej i statystyki


Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2017 r.


stanowisko ds. ekonomiczno-organizacyjnych


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


stanowisko ds. transportu zbiorowego


Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 r.


Ogłoszenia pochodzą z miast wojewódzkich. W przypadku województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego pod uwagę wzięto siedzibę wojewody oraz władz samorządu województwa. W zestawieniu jedynie częściowo uwzględniono jednostki podległe.

Urzędy miast w: Białymstoku, Toruniu i Zielonej Górze  w chwili nadania depeszy nie prowadziły naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

kic/


 


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25