facebook RSS # #

17.02.2019 12:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-04 11:33       aktualizacja: 2018-01-04 11:37       PRAWO W PRACY
  A A A

Problem z kartą. RIO: burmistrz niewłaściwie używał służbowej karty płatniczej

Problem z kartą. RIO: burmistrz niewłaściwie używał służbowej karty płatniczej
Fot. Fotolia
Burmistrz służbową kartą płatniczą pokrywał prywatne wydatki, w wysokości nawet 2,5 tys. zł w ciągu roku. Miał też opłacić hotel we Włoszech osobom spoza urzędu.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona przez Regionalna Izbę Obrachunkową we Wrocławiu w jednej dolnośląskich gmin wykazała, że burmistrz regulował prywatne wydatki z użyciem służbowej karty płatniczej; w 2015 r. na łączną kwotę 2 454,89 zł a w 2017 r. - 286 zł.

Kontrola wykazała również, że burmistrz podczas wyjazdu służbowego do Włoch związanego z akcją promocyjną zapłacił służbową kartą płatniczą za pobyt w hotelu dwóch osób niebędących pracownikami urzędu równowartość 991,57 zł.

RIO wskazała również, że w sześciu przypadkach faktury potwierdzające dokonanie wydatków przy użyciu służbowej karty płatniczej nie zawierały opisów wskazujących związek z wykonywaniem obowiązków służbowych, okoliczności i celu dokonania wydatku.

Kontrola wykazała ponadto, że pracownik biura promocji dokonał służbową kartą płatniczą burmistrza opłaty w kwocie 76 zł.

W wystąpieniu pokontrolnym RIO nakazała, by przestrzegano zapisów gminnego zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych. Jak podkreślono w dokumencie, chodzi przede wszystkim o wykorzystywanie służbowej karty płatniczej wyłącznie do dokonywania operacji finansowych związanych z wydatkami służbowymi.

Według RIO, służbowa karta płatnicza powinna być wykorzystywana tylko do regulowania wydatków w ramach planu finansowego jednostki. Dowody księgowe należy opisywać, wskazując związek poniesionych wydatków z wykonywaniem obowiązków służbowych, okoliczności i cel dokonania wydatków.

RIO poleciła, by terminowo przedstawiano dokumenty do rozliczenia do właściwej komórki wewnętrznej (dokumenty za 2017 r. przedłożono dopiero w dniu złożenia kontrolującym wyjaśnienia, czyli od 2 do 4 miesięcy po terminie).

Jak podkreślono w wystąpieniu pokontrolnym, ze służbowej karty płatniczej może korzystać wyłącznie osoba uprawniona, dlatego nie należy jej użyczać osobom trzecim.

kic/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-05 14:25:22
a to ci dopiero: RIO sprawdziło, wie że doszło do bezprawnego działania i tylko pouczyło? Najwyższa pora coś z tym zrobić, najlepiej RIO wdrożyć do NIK.
 
2018-01-04 15:29:10
NIK: No dobrze, RIO stwierdziło, że wydatek został poniesiony bezprawnie i co dalej zamierza z tym zrobić oprócz wydania zaleceń na przyszłość? Zgodnie z treścią art. 304 § 2 KPK instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. czy Prezes RIO dopełnił swojego obowiązku?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25