facebook RSS # #

20.10.2019 12:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-02 12:57       aktualizacja: 2018-04-12 13:17       PRAWO W PRACY
  A A A

Pytania o dotacje. Odpowiada ekspertka Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Pytania o dotacje. Odpowiada ekspertka Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
Fot. Fotolia
Czy gmina może dofinansować budowę szkoły? Gdzie znaleźć dotację na studia podyplomowe? Na pytania o fundusze odpowiada Agnieszka Sobaszek, ekspertka Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Zapis czatu z ekspertką Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Agnieszką Sobaszek.

(A_Sobaszek): Dzień dobry.

(Marek): Dzień dobry. Wydaje mi się, że mój wniosek został błędnie oceniony. Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się z negatywną oceną?

(A_Sobaszek): Jeśli nie zgadza się Pan z oceną wniosku może Pan w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o negatywnej ocenie wniosku wnieść protest. Procedura wnoszenia protestu opisana jest w art. 53 i 54 ustawy wdrożeniowej.

(dorota): mam pytanie czy Gmina może uzyskać dofinansowanie na budowę szkoły, przedszkola i żłobka?

(A_Sobaszek): Na terenie jakiego województwa leży gmina? Czy jest to gmina wiejska, czy miejsko-wiejska?

(Dorota2): Gmina wiejska.

(Dorota2): Na Mazowszu.

(A_Sobaszek): Jeśli chodzi o budowę infrastruktury edukacyjnej (szkoła i przedszkole) na terenie województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie jest możliwe stworzenie placówki od podstaw.

(A_Sobaszek): Natomiast m.in. w poddziałaniu 10.1.1 jest możliwość wyposażenia pracowni, np. informatycznej.

(dorota): A województwo pomorskie?

(dorota): Gmina Miejska Rumia.

(dorota): szukamy dofinansowania na budowę nowej szkoły, która mogłaby połączyć dwie gminy.

(A_Sobaszek): Odnosząc się do Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego - możliwy jest remont oraz wyposażenie, ale nie budowa szkoły od podstaw. Polecam zapoznanie się z działaniem 3.2 w Regionalnym Programie Operacyjnym www.rpo.pomorskie.eu.

(dorota): Dziękuję za informację.

(emce): Dzień dobry. Planuje ze środków unijnych tylko zakup sprzętu, żadnej infrastruktury, czy wtedy i tak muszę do wniosku dołączyć zaświadczenie Natura 2000?

(A_Sobaszek): Przedstawienie zaświadczenia Natura 2000 na potrzeby udokumentowania braku negatywnego oddziaływania projektu na obszary tej sieci w projektach kierowanych do dofinansowania środkami unijnymi jest wymagane jedynie dla zamierzeń infrastrukturalnych.

Jedynym przypadkiem kiedy projekty tego typu mogą wymagać uzyskania zaświadczenia Natura 2000 jest sytuacja gdy działania nieinfrastrukturalne uzależnione są przeprowadzeniem prac infrastrukturalnych (np. działanie danego sprzętu wiąże się z koniecznością doprowadzenia i ułożenia odpowiednich sieci technicznych, które stanowią część infrastrukturalną projektu).

Zapis ten znajduje się w Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

(Student): Dzień dobry. Chciałbym zrobić studia podyplomowe z funduszy unijnych. Czy są takie możliwości? Jestem absolwentem studiów magisterskich. Chodzi o inżynierię danych Big Data, czyli coś, co się przyda na pewno w gospodarce. Jakie mam możliwości?

(A_Sobaszek): Proszę wskazać na terenie jakiego województwa Pan zamieszkuje? Czy jest Pan obecnie zatrudniony?

(Student): Mazowsze, jestem zatrudniony.

(Patryk): Do pytania Studenta - też jestem zainteresowany. Ja nie studiuję, a mieszkam na Pomorzu.

(A_Sobaszek): W tej sytuacji może Pan skorzystać z nieoprocentowanej pożyczki w ramach projektu "Pożyczki na kształcenie". Maksymalna wartość pożyczki to 100 tys. zł Działania mogą być oferowane zarówno przez krajowe jak i zagraniczne podmioty, a czas trwania studiów nie może przekroczyć 2 lat. Więcej informacji o projekcie: http://inwestujwrozwoj.pl/

(Student): Dziękuję!

(A_Sobaszek): Odnośnie Pana z Pomorza zachęcam również do zapoznania się z projektem "Pożyczki na kształcenie" - informacja jak wyżej.

(Przedsiebiorca): Czy narodowy fundusz prowadzi jeszcze programy na korzystanie z odnawialnych źródeł energii? Chciałbym zainstalować panele fotowoltaiczne na dachu firmy. Czy muszę posiadać jakiś wkład własny?

(A_Sobaszek): Proszę wskazać na terenie jakiego województwa prowadzona jest działalność? Czy firma kwalifikuje się do MŚP?

(Przedsiebiorca): Podlaskie.

(Przedsiebiorca): Tak, MŚP.

(A_Sobaszek): W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Działaniu 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach jako MŚP może Pan starać się o wsparcie.

W 2018 roku nie przewidziano naboru na w/w działanie. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii tutaj również mogą wystąpić przedsiębiorcy. Z końcem lutego konkurs został zakończony.

Szczegółowe informacje o działaniach znajdują się na stronie: https://rpo.wrotapodlasi?a.pl. Zachęcam również do kontaktu z Punktem Informacyjnym w Regionie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/?dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zn?ajdz_punkt_informacyjny.

(Katarzyna): Czy nagrody w konkursie mogą być kosztem kwalifikowanym?

(A_Sobaszek): W ramach jakiego programu/działania realizowany jest projekt?

(Katarzyna): RPO woj. dolnośląskiego

(A_Sobaszek): Proszę wskazać jakie działanie w ramach RPO?

(Katarzyna): 7.2.c

(A_Sobaszek): Chodzi o nagrody dla uczestników projektu?

(Katarzyna): Tak.

(A_Sobaszek): Jeśli jest to wydatek racjonalny, efektywny i niezbędny do realizacji projektu to może zostać poniesiony. Jednak interpretacji w tym zakresie może dokonać wyłącznie Instytucja Ogłaszająca Konkurs.

moderator: Na tym kończymy dzisiejszy czat. Naszej ekspertce bardzo dziękujemy za udzielone odpowiedzi a Państwu za pytania.


kic/
TAGI: FINANSE , KADRY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25