facebook RSS # #

20.10.2019 12:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-27 11:11       aktualizacja: 2018-03-27 12:31       PRAWO W PRACY
  A A A

Nowe formularze. W tym roku obowiązują zmienione druki oświadczeń majątkowych

Nowe formularze. W tym roku obowiązują zmienione druki oświadczeń majątkowych
Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałych

Jak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, do końca kwietnia samorządowcy mają czas na przekazanie wojewodzie oświadczeń majątkowych. „W bieżącym roku obowiązują zmienione formularze oświadczeń” - zauważył urząd.

Dokument, w dwóch egzemplarzach według stanu na 31 grudnia 2017 r., należy przesłać pocztą do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu.

Wojewodzie składają swoje oświadczenia: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. Podobnie jak m.in. przewodniczący rady gminy, przewodniczący rady powiatu oraz przewodniczącemu sejmiku województwa.

Radny składa oświadczenie przewodniczącemu rady bądź sejmiku województwa.

Oświadczania zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta trafiają do wójta.

Wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają oświadczenie staroście.

Z kolei wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa przekazują swoje oświadczenia marszałkowi województwa.

Do oświadczenia dołączone powinno być zeznanie (PIT) o wysokości dochodu w ubiegłym roku. Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego przekazany będzie do urzędu skarbowego, natomiast drugi poddany zostanie analizie wojewody.

kic/

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd gminny - radny


Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd gminny - wójt

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd powiatu - członek zarządu


Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd powiatu - radny

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd województwa - członek zarządu

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd województwa - radny


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25