facebook RSS # #

21.10.2019 06:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-16 23:10       aktualizacja: 2018-04-17 17:32       PRAWO W PRACY
  A A A

Na co uważać. Pomyłki w oświadczeniach majątkowych

Na co uważać. Pomyłki w oświadczeniach majątkowych
Fot. Fotolia
Brak określenia przynależności poszczególnych składników majątku i nieokreślenie warunków, na jakich zaciągnięto kredyt – to jedne z najczęściej popełnianych błędów w oświadczeniach majątkowych.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie opublikował poradnik dla JST, jak poprawnie wypełnić dokument, w którym zawarł informację o najczęstszych uchybieniach, które pojawiają się w oświadczeniach.

Jak wynika z publikacji, do najczęściej popełnianych błędów należy np. złożenie niekompletnej dokumentacji - brak drugiego egzemplarza oświadczenia majątkowego, bądź jego poszczególnych stron lub brak zeznania podatkowego PIT.

Zdarza się również, że składane dwa egzemplarze oświadczenia różnią się treścią, bądź jeden z nich jest nieuwierzytelnioną kopią. Błędem jest pozostawienie niektórych rubryk oświadczenia niewypełnionych lub niepodpisanie oświadczenia majątkowego przez jego wystawcę.

Powtarzającym się uchybieniem jest również brak określenia przynależności poszczególnych składników majątku do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Pomyłką jest nieokreślenie nazwy sprawowanej funkcji (dotyczy radnych, którzy wpisują jedynie wykonywany zawód, pomijając funkcję radnego, w związku z pełnieniem której składają oświadczenie majątkowe). Ponadto błędne jak nieokreślenie tytułu prawnego do posiadanej nieruchomości, niewykazanie jej powierzchni oraz wartości czy niewykazanie osiągniętego przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego.

Oświadczenia majątkowe bywają niezgodne z załączonym zeznaniem podatkowym PIT. Do częstych pomyłek urząd wojewody zaliczył też wykazanie ogólnego osiągniętego dochodu bez podziału i wskazania kwot uzyskiwanych z poszczególnych tytułów.

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia nie zawsze pamiętają o tym, by określić warunki, na jakich zaciągnięto kredyt (wobec kogo zaciągnięto zobowiązania finansowe, w związku z jakim zdarzeniem oraz w jakiej wysokości). Z kolei radni zapominają wykazać dochód z tytułu pełnienia funkcji w JST (dietę).

Informacje, które podlegają ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym, ujęte są w ustawach samorządowych. Wykaz obejmuje w szczelności: zgromadzone środki pieniężne i papiery wartościowe, nieruchomości oraz składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych.

Termin na przekazanie oświadczenia majątkowego mija 30 kwietnia. Dokument, według stanu na 31 grudnia 2017 r., należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu (PIT) w ubiegłym roku.

Do złożenia deklaracji zobowiązani są samorządowcy z gmin, powiatów i województw, m.in. radni, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), ich zastępcy, sekretarze gmin, skarbnicy i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

kic/

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd gminny - radny

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd gminny - wójt

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd powiatu - członek zarządu


Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd powiatu - radny

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd województwa - członek zarządu

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd województwa - radny
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-23 12:03:45
gonzo86: Dokładnie. To jest totalna głupota z tymi oświadczeniami.
Bo to Państwo powinno przedstawiać obywatelom ile wypłaciło wynagrodzenia swoim urzednikom, a nie urzędnik tłumaczyć sie (oswiadczać) Państwu ile u niego zarobił i ile ma oszczędności na koncie, działek, nieruchomości, samochodów, psów, kotów, rowerów etc, etc.
Co komu do tego???
Niech sobie Państwo prowadzi jawny rejestr publiczny ile komu wypłaciło i na tym koniec. Przecież ma całą armię urzędów skarbowych itp. agencji.

Pozdrawiam
 
2018-04-18 12:42:44
OldestWoman: I stąd właśnie (z publikowanych oświadczeń majątkowych) pan Kaczyński wie, że w spółkach gminy zarabia się więcej niż premier i prezydent i dochodzi tam do "skandalicznych zachowań", o! Bo jak to? W gminie można więcej, niż w Warszawie? Przecież to niesłychane!
 
2018-04-17 13:24:21
marekJST: Pomyłką i szatańskim pomysłem to było i jest składanie tego czegoś.
Ale już Krzyżacy mówili, że dziwny to kraj i dziwne obyczaje.
 
2018-04-17 12:56:28
sam: Proste pytania w związku z oświadczeniami:
1. Dlaczego oświadczenia samorzadowców funkcyjnych i wydających decyzje są jawne o inne osoby biorące publiczne pieniądze i podejmujujące decyje nie składają oświadczeń a jeżeli już składają, to nie sa jawne ?? np. mundurówka,administracja państwowa.
2. Po co są 2 egz. kopii PIT, skoro jeden jest przekazywany do US gdzie już jest oryginał ? (paierologia ???)
Można tak mnożyć ale to wołanie na puszczy.
Pomyłki? - bo sztuką jest by język giętki przekazał co pomyśli głowa.(i chodzi o druk oświadczenia - treść)
 
2018-04-17 08:26:33
Artur: Można podlinkować poradnik, który zawiera wskazówki co do błędów? Znalazłem tylko poradnik o sposobie wypełniania?
 
2018-04-17 08:17:29
bbb: Oświadczenia samorządowców w przeciwieństwie do oświadczeń stosowanych w administracji rządowej od 15 lat są jawne (publikowane w BIP)i poddane analizie urzędu skarbowego.
 
2018-04-17 07:32:19
bmk: To są pomyłki, które robią m. in. panowie Patryk i Ireneusz Jacy.
 
2018-04-16 13:49:38
Alko: Wg stanu na 31 grudnia 2017...

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25