facebook RSS # #

21.10.2019 23:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-13 14:20       aktualizacja: 2018-07-13 14:45       PRAWO W PRACY
  A A A

Nowela Kodeksu. 20 lipca wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

Nowela Kodeksu. 20 lipca wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
Fot. PAP/T. Waszczuk
W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst nowelizacji Kodeksu wyborczego, która wejdzie w życie 20 lipca. Przypominamy najważniejsze punkty noweli.

Zmiany obejmą obowiązujące od stycznia przepisy Kodeksu wyborczego. Nowelizacja zakłada zniesienie obowiązku transmisji lub nagrywania dźwięku i obrazu z lokalu wyborczego. Rozszerza też krąg osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

Zgodnie z nowymi zasadami na urzędników wyborczych będą mogły być powołane poza pracownikami urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych także inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach. Chodzi tu o byłych pracowników tych urzędów.

Szef Krajowego Biura Wyborczego, w przypadku zagrożenia wykonywania zadań, będzie mógł powierzyć, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej wymagań w zakresie miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Według dotychczas obowiązujących przepisów, urzędnik taki nie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka; przy czym ten ostatni warunek nie dotyczył miast na prawach powiatu.

Wprowadzono ponadto przepis jednoznacznie wskazujący, że zapewnienie przez wójta obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych jest zadaniem zleconym gminy. Zastąpiono też konieczność – możliwością - zawierania przez szefa KBW porozumienia z wójtem w sprawie obsługi Korpusu Urzędników Wyborczych i komisji wyborczych.

Ustawa nakłada też na Państwową Komisję Wyborczą zadanie prowadzenia wykazu osób, których pozbawiono prawa wyborczego na podstawie ustawy lustracyjnej z 2006 r.

Pojawił się również przepis zakładający, że w czasie, w którym przeprowadzane są wybory „o charakterze ogólnokrajowym”, nie przeprowadza się wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin i wyborów do organów jednostek niższego rzędu, a także referendów lokalnych. Wyjątkiem od tej zasady będą wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy. Ponadto dopuszczalne będzie przeprowadzenie tych wyborów łącznie z wyborami uzupełniającymi do Senatu, wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: przedterminowymi, uzupełniającymi, ponownymi i do nowej rady lub wyborami przedterminowymi wójta.

Zniesiono również wyłączną właściwość obwodowych komisji wyborczych, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jako komisji dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. W konsekwencji wyborcy niepełnosprawni będą wysyłać karty wyborcze do swoich obwodów wyborczych.

Nowelizacja zakłada też, że sprawy z zakresu rozpatrywania skarg na postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących podziału na okręgi wyborcze będą rozpatrywane wyłącznie przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dot. skargi w sprawach okręgów wyborczych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

kic/

Nowelizacja Kodeksu wyborczego

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-17 09:50:05
WU: Po to było wypłacone 2300 żeby nie rezygnowali. Skoro za udział w szkoleniu jakaś odpowiedzialna, prawa i sprawiedliwa osoba wyliczyła taką kwotę, to z pewnością dała sygnał, że praca obecnych urzędników wyborczych ma wyjątkową misję. Dano przy tym do zrozumienia pracownikom samorządowym w urzędach obsługującym UW, gdzie jest ich miejsce w szeregu.
Swoja drogą chciałabym zobaczyć w/g jakiego klucza, wzoru, dyrektywy wyszła to 2300
 
2018-07-16 09:41:40
OldestWoman: Jednak powoli idzie się po rozum do głowy. Zniesienie właściwości komisji obwodowych w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do celów głosowania korespondencyjnego to bardzo dobry ruch. W wyborach samorządowych nie miało to żadnego sensu, ponieważ w dotychczasowym stanie prawnym wyborca głosujący korespondencyjnie w małej gminie często nie mógłby głosować na kandydatów ze swojego okręgu wyborczego. Jeszcze tylko trzeba by się uporać z urzędnikami wyborczymi. Furtkę już otwarto "w przypadku zagrożenia wykonywania zadań". Teraz tylko wszyscy, którzy zgłosili się na funkcję urzędnika wyborczego powinni zrezygnować i wybory kończyliby pewnie sekretarze lub inne osoby wyznaczone na koordynatorów wyborczych, już jako urzędnicy wyborczy. Obyłoby się bez sławetnych "porozumień". Cóż, można tylko pogdybać. Ale pewnie w niektórych gminach tak się stanie.
 
2018-07-16 09:00:01
BMK: "A więc: faceci wokół się snują co są już tacy,
że czego dotkną, zaraz zepsują. W domu czy w pracy

gapią się w sufit, wodzą po gzymsie wzrokiem niemiłym.
Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek,

bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę:
"Co by tu jeszcze spieprzyc, Panowie? Co by tu jeszcze?"

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25