facebook RSS # #

20.10.2019 11:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-16 12:35       aktualizacja: 2018-07-17 15:28       PRAWO W PRACY
  A A A

Wójt na urlop. RIO: wójt nie może kumulować zaległego urlopu wypoczynkowego

Wójt na urlop. RIO: wójt nie może kumulować zaległego urlopu wypoczynkowego
Fot. Fotolia
Na koniec kadencji wójt otrzymywał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 36 tys. zł i 37,8 tys. zł netto. Według RIO było to niezgodne z przepisami.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w jednym z urzędów gmin w woj. łódzkim. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z wcześniejszych lat, dotyczące m.in. wydatków osobowych.

Podczas kontroli stwierdzono m.in. nieprzestrzeganie art. 168 Kodeksu pracy w związku z niewykorzystywaniem przez wójta urlopu wypoczynkowego.

Wypłacony ekwiwalent za 66 dni niewykorzystanego zaległego urlopu wypoczynkowego za lata 2007-2009 oraz 24 dni urlopu za 2010 r. wyniósł 36 tys. zł netto. Natomiast za 61 dni niewykorzystanego zaległego urlopu za lata 2011- 2013 i 23 dni urlopu za 2014 r. wójt otrzymał 37,8 tys. zł netto.

Jak podkreśliła RIO, zgodnie z przepisami, urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks pracy należało pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. (według wcześniejszego brzmienia przepisów - do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego).

"Nieprzestrzeganie tego przepisu skutkowało wypłacaniem wójtowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w związku z upływem kadencji wójta gminy" – zaznaczyła RIO. Zaapelowała, by w urzędzie gminy stosowano się do obowiązku wykorzystywania urlopu wypoczynkowego wynikającego z przepisów.

Na podstawie Kodeku pracy urlop niewykorzystany w trakcie kadencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który nie uległ przedawnieniu, przekształca się w prawo do ekwiwalentu po rozwiązaniu stosunku pracy, co następuje z chwilą wygaśnięcia mandatu.

Państwowa Inspekcja Pracy wielokrotnie ostrzegała, że nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest wykroczeniem z art. 282 § 1 pkt 2 Kp. zagrożonym karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Wójt, burmistrz, starosta nie mają bezpośredniego przełożonego bowiem sami wykonują obowiązki pracodawcy wobec podległych pracowników. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - także związane z udzielaniem urlopu - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 12 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-13 16:50:33
Kinga: Ja mam jeszcze jeden problem z urlopem Wójta. Czy Wójt przebywając na urlopie wypoczynkowym może zatwierdzać dokumenty do wypłaty (faktury, rachunki) i podpisywać przelewy w systemie bankowym. Teoretycznie nigdzie nie jest zapisane że nie, ale jeśli jest się na zwolnieniu lekarskim to już tak. A to tez przecież nieobecność w pracy usprawiedliwiona.
 
2018-08-07 13:54:26
urzędnik starostwa: Również uważam, że dobrym rozwiązaniem by był zapis, że w przypadku nie wykorzystania w terminie określonym przepisami, urlop takiego samorządowca przepada.
 
2018-07-18 13:27:10
OldestWoman: Jacy to wszyscy skorzy do karania.... no, no. Może wy, "karniści" spróbujcie najpierw wysłać swojego szefa w waszych firmach na urlop we właściwym czasie, a dopiero wtedy się wypowiadajcie. Konstrukcja tego przepisu jest od lat debilna a nikt nawet nie zamierza się za to zabrać i poprawić. Konia z rzędem temu, co wymyśli, jak podwładny ma wyegzekwować od swojego przełożonego wykorzystanie urlopu, kiedy w dodatku nie ma go kto zastąpić w wielu sprawach i trzeba go i tak ściągać z tego urlopu. Jeżeli przewodniczący rady jest upoważniony do nawiązywania stosunku pracy z W/B/P, to mógłby również udzielać urlopu. Wcześniej tak było i było to rozwiązanie o wiele lepsze, niż obecne. Znalazł się jednak jakiś "yntelygentny inaczej" i wszystko spieprzył wprowadzając rozwiązanie nie do zastosowania. Zawsze mnie zastanawiało, ile musiał wypić ten, kto wpadł na taki genialny pomysł.
 
2018-07-18 09:59:48
pracownik: do żal d....ściska A najczęściej ma wolnego ile chce bez wypisywania wniosków urlopowych i stąd kumulacja
 
2018-07-18 08:00:57
żal d*** ściska: O co tyle hałasu? Pracownicy mają nagrody, premie i Bóg wie jakie dodatkowe umowy a W/B/P ? Mogą jedynie jubileuszówkę dostać i trzynastkę wiec niech ma benefit w formie ekwiwalentu. Wiadome jest że W/B/P nie łatwo jest wziąć dni wolne bo kumulując odbiory za uroczystości to w tygodniu wcale by nie przychodził do pracy.
 
2018-07-17 15:01:47
semi: "samorządowiec: Ha,ha,ha! RIO zaapelowała! A złożyć wniosek do PIP o ukaranie i przywalić z grubej rury 30 tys.zł kary to nie łaska? "
Tylko nie wiem kogo chcesz karać , czyżby pracownika wyznaczonego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, co on jest winny i jaka ma realną możliwość wysłania wójta na zaległy urlop......
 
2018-07-17 12:48:15
samorządowiec 20: Ustalić ze soboty i niedziele, które wójt ma na reprezentowanie gminy na róznych imprezach lokalnych moze odebrać wolne dni.
Urlop do odebrania w ciągu roku bo przepadnie, możliwość zatrudnienia conajmniej 4 zastępców, aby miał kto podpisywać potrzebne dokumenty bez ściągania wójta z urlopu.
 
2018-07-17 09:15:35
samorządowiec: Dlac zego karać ????? Przeciez mozna uchwalić prosty przepis o przedawnieniu urlopu z chwila upływu kadencji. Proste - i zapewniam że wszyscy wykorzystaja należny urlop. Tylko jest pytanie do posłów : Dlaczego nie chcą takiego prawa ustanowić dla osób zatrudnianych kadencyjnie ???????? Więc w czym rzecz Państwo posłowie na Sejm Reczpospolitej Polskiej ?????
 
2018-07-17 08:18:36
obywatel: "pozostałe czynności - także związane z udzielaniem urlopu - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy". Ten przepis był niewykonalny od momentu jego ustanowienia i żadna opcja polityczna będąca u władzy nie chce tego zmienić, bo boi się utraty zaplecza politycznego "na dole".
 
2018-07-17 06:53:43
sankcje za łamanie prawa: Zastanawiam się po co funkcjonuje to RIO, skoro nikt się go nie boi i gdzieś ma jego prośby o poprawę zachowania. W kółko sprawdza to samo i nie wyciąga żadnych dotkliwych sankcji, bo tylko to może "zachęcić" do zmiany zachowania. Nie mówiąc już o tym, że mamy tu do czynienia z publicznymi pieniędzmi. Może warto by wystąpić z wnioskiem o informację publiczną, jakie to działania podjęła RIO (poza pouczankami), gdy stwierdzio złamanie prawa. Czy złożyło odpowiednie zawiadomienia w trybie art. 304 k.p.k., czy też zaniedbało swoich obowiązków. Skoro nastąpiło niezgodne z prawem zachowanie pociągające za sobą zobowiązania finansowe, to należało coś z tym zrobić dalej.
 
2018-07-16 21:24:45
jaki skutek kontroli?: I co z tego wynikło? Jaka sankcja dla wójta? Czy RIO zgodnie z art. 304 k.p.k. zgłosiło to wykroczenie i niegospodarność do właściwych organów, czy zaniechało tego obowiązku?
 
2018-07-16 15:05:50
samorządowiec: Ha,ha,ha! RIO zaapelowała! A złożyć wniosek do PIP o ukaranie i przywalić z grubej rury 30 tys.zł kary to nie łaska?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25