facebook RSS # #

21.10.2019 05:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-23 11:37       aktualizacja: 2018-07-23 12:15       PRAWO W PRACY
  A A A

Mija termin. Należy dokonać zawiadomienia o wyznaczeniu inspektorów ochrony danych

Mija termin. Należy dokonać zawiadomienia o wyznaczeniu inspektorów ochrony danych
Fot. Fotolia
31 lipca lub 1 września mija termin na zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (IOD). Obowiązek ten nakłada RODO

Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych określony został w art. 37 ust. 1 RODO. W przypadku podmiotów publicznych należy dodatkowo uwzględnić art. 9 nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Natomiast obowiązek zawiadamiania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) o danych kontaktowych inspektora ochrony danych został przewidziany w art. 37 ust. 7 RODO.

W okresie przejściowym, bezpośrednio po wejściu w życie ustawy, zostały określone różne terminy na dopełnienie tego obowiązku. Zależą one od tego, czy dany podmiot przed 25 maja 2018 r. miał powołanego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a także od tego, czy nowe przepisy nakładają na niego obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Jeżeli na administratorze w świetle nowych przepisów spoczywa obowiązek wyznaczenia IOD to powiadomienia należy dokonać 31 lipca lub 1 września br. Termin 31 lipca dotyczy sytuacji, gdy administrator nie powołał ABI przed 25 maja 2018 r. (art. 158 ust. 4 nowej ustawy).

Gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r. i decyduje, że ta sama osoba będzie pełnić u niego funkcję inspektora ochrony danych (art. 158 ust. 1 i 2 nowej ustawy) powiadomienia należy dokonać do 1 września. Ponadto termin upływa 1 września, w przypadku gdy administrator wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) przed 25 maja 2018 r., ale do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych chce wyznaczyć inną osobę (art. 158 ust. 1 nowej ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 6 nowej ustawy o ochronie danych osobowych, zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Od 25 maja 2018 r. nie należy kierować do UODO zgłoszeń powołania i odwołania ABI. Zgodnie z nową ustawą o ochronie danych osobowych, która ma weszła w życie 25 maja 2018 r., tego samego dnia straciła moc obowiązującą ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, m.in. w zakresie, w jakim przewidywała ona obowiązek zgłaszania powołania i odwołania ABI.

Jednocześnie przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych przewidują, że podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności (art. 11 nowej ustawy o ochronie danych osobowych).

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe, a w praktyce - większość procesów przetwarzania danych. Chodzi o lepszą ochrona naszych danych, ale i uwrażliwienie na to, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone.

kic/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-23 14:34:35
Cichociemny: U nas został powołany Inspektor Danych Osobowych ale jeszcze nikt go nie widział?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25