facebook RSS # #

21.10.2019 06:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-24 12:05       aktualizacja: 2018-07-24 12:51       PRAWO W PRACY
  A A A

Przegląd prawa. Najważniejsze dla samorządów zmiany w rozporządzeniach w tym półroczu

Przegląd prawa. Najważniejsze dla samorządów zmiany w rozporządzeniach w tym półroczu
Fot. Fotolia
Od początku roku weszło w życie 19 rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego – wynika z przeglądu zmian w prawie, który przygotowuje Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST).

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, który jest jednostką podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, wśród najważniejszych zmian w polskim prawie wymienił m.in. rozporządzenie ws. rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...).

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia br. Istotne zmiany dla samorządów, jak zauważył NIST, niesie za sobą również rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które weszło w życie 13 stycznia br.

Wśród istotnych aktów prawnych wymieniono również rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z 31 marca br. Poniżej przegląd 19 najważniejszych - według NIST - zmian w prawie z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, które weszły w życie od początku tego roku.

Po kliknięciu na link dostępny jest opis każdego z rozporządzeń, a także odniesienie do tekst aktu w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Przegląd najważniejszych zmian w prawie - ustawy


kic/

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822)


Data wejścia w życie: 1 maja 2018 rokuRozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. 2018 poz. 823)


Data wejścia w życie: 1 maja 2018 rokuRozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia (Dz.U. 2018 poz. 682)


Data wejścia w życie: 21 kwietnia 2018 rokuRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2018 poz. 665)


Data wejścia w życie: 19 kwietnia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 655)


Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 564)


Data wejścia w życie: 31 marca 2018 rokuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2018 poz. 691)


Data wejścia w życie: 31 marca 2018 rokuRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 509)


Data wejścia w życie: 24 marca 2018 rokuRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz.U. 2018 poz. 442)


Data wejścia w życie: 1 marca 2018 rokuRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym (Dz.U. 2018 poz. 131)


Data wejścia w życie: 16 stycznia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 109)


Data wejścia w życie: 13 stycznia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345)


Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2017 poz. 2379)


Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017 poz. 2411)


Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2017 poz. 2401)


Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 rokuRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017 poz. 2248)


Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911)


Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 rokuRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2017 poz. 1750)


Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 rokuRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)


Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku


 


 


 


 


 


 


TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25