facebook RSS # #

16.02.2020 22:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-21 16:29       aktualizacja: 2019-02-21 16:50       PRAWO W PRACY
  A A A

Sekretarz ze stażem. RIO w Gdańsku: sekretarz gminy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje

Sekretarz ze stażem. RIO w Gdańsku: sekretarz gminy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje
Fot. Fotolia
Osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza powinna posiadać co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym – podkreśla gdańska RIO.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Gdańsku w jednej z gmin woj. pomorskiego wykazała, że przez ponad rok funkcję sekretarza pełniła osoba, która nie spełniała wymagań kwalifikacyjnych do zatrudnienia na tym stanowisku. Pracownik ten nie posiadał bowiem wymaganego przepisami co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Według RIO, naruszono tym ustawę o pracownikach samorządowych (art. 5 ust. 2 w zw. z art. 2).

Z treści art. 5 ust. 2 ustawy wynika, że na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 tej ustawy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach.

Chodzi o urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, starostwa powiatowe oraz powiatowe jednostki organizacyjne, urzędy gmin, jednostki pomocnicze gmin, gminne jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Do tego dochodzą biura związków jednostek samorządu terytorialnego (i ich odpowiedniki) oraz samorządowe zakłady budżetowe utworzone przez te związki, a także biura jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego (i ich odpowiedniki).

W świetle ustawy możliwa jest też inna ścieżka kariery, obejmująca czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w wymienionych jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

W wystąpieniu pokontrolnym RIO zaleciła, by zatrudnić na stanowisku sekretarza osobę posiadającą wymagane w ustawie kwalifikacje.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-09-04 21:25:35
Marek: Witam. Jaka jest sygnatura dokumentu pokontrolnego RIO w Gdańsku w kontekście zatrudnienia sekretarza gminy ze złamaniem prawa i gdzie mogę ten dokument znaleźć?
Dziękuję.
 
2019-02-25 09:24:09
urzedniczka12: do mikimik: tak już część etatu jest wystarczająca by spełnić wymagania. Mamy potwierdzone takie stanowisko i stosowną opinię organu kontroli w tym zakresie.
 
2019-02-22 12:17:13
mikimik: Pytanie czy np część etatu jako kierownik danego wydziału jest wystarczające aby stanąć do konkursu?
 
2019-02-22 12:06:45
mer miasta: Czyli mamy dwie różne ,,interpretacje” tych samych przepisów.
Tak więc czy można mieć sekretarza z awansu wewnętrznego czy nie?
Wydaje się że bardziej zasadne jest potraktowanie jednak art. 5 jako lex specialis. W końcu stanowisko sekretarza w ustawach samorządowych zostało wyraźnie wyodrębnione. Wydaje mi się, że pogląd dopuszczający na tym stanowisku awans wewnętrzny bez konkursu to nic innego jak faladyzacja prawa. Może jakiś artykuł czy interpretacja??
I najważniejsze pytanie a co gdy mamy sekretarza po poprzedniku z awansu wewnętrznego i na dodatek nigdy ta osoba nie legitymowała się stażem pracy na stanowisku kierowniczym? Po prostu z inspektora z 10 letnim stażem zrobiono sekretarza:)
 
2019-02-22 11:06:16
advocem: Awans wewnętrzny na stanowisko sekretarza jest możliwy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych „wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.”.
Stanowisko sekretarza powiatu jest przyporządkowane do grupy stanowisk, dla których podstawę zatrudnienia stanowi umowa o pracę. Jak zapisano w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych stanowisko sekretarza jest kierowniczym stanowiskiem urzędniczym. Z treści art. 20 przywołanej wyżej ustawy wynika natomiast, że pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko, przy czym awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. Aby awans wewnętrzny był możliwy muszą być spełnione łącznie dwa warunki - powinno to nastąpić przed upływem 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska przez poprzedniego sekretarza, a osoba którą się na to stanowisko awansuje powinna mieć wymagany przepisami prawa staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 
2019-02-21 21:55:07
urzędnik: Ustawodawca w art. 5 ust. 1a ustawy o pracownikach samorządowych zapisał, że nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska, przeprowadza się nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza, oraz że obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Przepisu art. 21 powierzenie wykonywania innej pracy nie stosuje się. Takim zapisem ustawodawca wykluczył jednocześnie awans wewnętrzny, wskazując na obligatoryjność przeprowadzania naboru i wyznaczając na do termin graniczny 3 miesięcy, uwzględniając ewentualny okres wypowiedzenia stosunku pracy poprzedniego sekretarza. Interpretacje wywodzące się z art. 12 o wolnym stanowisku w tym przypadku nie mają zastosowania, gdyż ustawodawca w stosunku do stanowiska sekretarza zastosował lex specjalis w art. 5.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25