facebook RSS # #

16.02.2020 22:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-25 10:36       aktualizacja: 2019-02-25 10:36       PRAWO W PRACY
  A A A

Stażowy do 13. Co ma wpływ na wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Stażowy do 13. Co ma wpływ na wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Fot. Fotolia
Przy obliczaniu tzw. trzynastki uwzględnia się świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Zgodnie z ustawą tzw. trzynastkę ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to świadczenie.

Uwzględnia się przy tym wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za ten urlop oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który ją podjął w wyniku przywrócenia do pracy.

Zasady obliczania wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu (…). Jak wynika z rozporządzenia, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy (np. dodatku stażowego). Wyjątkiem są jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, których się nie uwzględnia.

Ustawowy termin wypłaty tzw. trzynastek upływa 31 marca. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Świadczenie w proporcjonalnej wysokości przysługuje już jednak po sześciu miesiącach pracy.

Jak wynika z rozstrzygnięć nadzorczych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, błędne naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego może wynikać m.in. z nieuwzględnienia w podstawie świadczenia dodatku specjalnego.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25