facebook RSS # #

05.12.2019 23:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-15 14:54       aktualizacja: 2019-11-18 14:40       PRAWO W PRACY
  A A A

Skarga do WSA. Aleksandrów Kujawski skarży decyzję prezesa UODO do NSA

Skarga do WSA. Aleksandrów Kujawski skarży decyzję prezesa UODO do NSA
Fot.Wikimedia
Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Andrzej Cieśla zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 18 października w sprawie nałożenia na miasto kary finansowej w wysokości 40 tys. zł za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej. Była to pierwsza kara nałożona przez prezesa UODO na podmiot publiczny.

W piątkowym komunikacie miasta podano, że burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego nie zgadza się z zarzutami sformułowanymi w treści decyzji. Została ona w całości zaskarżona do WSA w Warszawie przez pełnomocników burmistrza: radcę prawnego Pawła Bartę i adwokata dr. Pawła Litwińskiego.

"Sprawa, w której została wydana decyzja, jest kolejną – po ingerencji PUODO w procedurę udostępniania list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sadownictwa – sprawą, w której PUODO ingeruje w procedurę udostępniania informacji publicznej. Tymczasem istnieją fundamentalne wątpliwości co do tego, czy taka ingerencja jest w ogóle dopuszczalna. Szereg autorytetów naukowych wypowiedziało się przeciwko takiej możliwości, a na potrzeby postępowania przed WSA została sporządzona opinia prawna dr hab. Moniki Niedźwiedź z Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z której wyraźnie wynika, że PUODO nie mógł w ogóle takiej decyzji wydać" - głosi komunikat Urzędu Miasta.

Burmistrz Aleksandrowa argumentuje, że organy ochrony prawnej w demokratycznym państwie prawnym, takie jak PUODO, nie mogą działać w ten sposób, że będą zastawiać pułapki prawne na jednostki samorządu terytorialnego, a następnie będą te jednostki karać. Przytacza przykłady takiego działania zawarte w decyzji o nałożeniu kary:

- Burmistrzowi zarzucono, że zbyt długo udostępnia dane osobowe w BIP gminy, podczas gdy przed rokiem w wywiadzie prasowym p. Monika Krasińska, wysoki urzędnik w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, stwierdziła, że istnieje „luka prawna” w zakresie regulacji okresu udostępniania danych osobowych w BIP – jak można więc karać jednostkę samorządu za to, że działa w realiach luki prawnej?

- W decyzji uznano, że umowy, na podstawie których funkcjonuje BIP w mieście Aleksandrów Kujawski, nie są zgodne z RODO i ukarano za to burmistrza miasta Aleksandrów Kujawski; problem w tym, że burmistrz nie jest stroną tych umów, a zostały one zawarte przez Województwo Kujawsko–Pomorskie i burmistrz nie ma wpływu na ich treść; jak więc można karać jednostkę samorządu za niezgodność z RODO umów, których ta jednostka nie jest stroną?

- Burmistrzowi zarzucono, że nie przygotował „odpowiednich polityk” w zakresie m.in. terminów usunięcia danych osobowych z BIP; problem w tym, że w decyzji nie wskazano, jakie te terminy miałyby być.

"Jak więc można karać burmistrza w sytuacji, w której przepisy są niejasne, w której sam Urząd nie wskazuje, jak należy postąpić i w sytuacji, w której burmistrz nie ma żadnego wpływu na kwestionowane umowy? Ufamy, że sprawa zostanie oceniona przez niezawisły sąd, i że decyzja o nałożeniu kary zostanie uchylona" - głosi komunikat Urzędu Miasta.

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporu przez WSA, przypomnijmy rady, jakich udzieliła samorządowcom prawniczka, specjalistka ds. ochrony danych osobowych Magda Judejko. Według niej
administratorzy danych osobowych bez względu na to, czy działają prywatnie, czy też realizują zadania o charakterze publicznoprawnym, zobowiązani są do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych pod groźbą otrzymania kary.

Jeżeli samorząd zleca firmie zewnętrznej bądź samozatrudnionemu prace, do których niezbędne jest udostępnienie danych osobowych, np. danych pracowników, należy podpisać umowę o powierzeniu danych osobowych oraz prowadzić rejestr powierzenia przetwarzania danych. W zależności od rodzaju danych, należy sprawdzić, czy przepisy określają czas, przez który można przetwarzać dane, a jeżeli nie, to należy samodzielnie określać czas przetwarzania, adekwatnie do celu w jakim dane są przetwarzane.

Kolejne rady dotyczą wykonywania kopii zapasowych nagrań audiowizualnych oraz konieczności współpracowania z UODO podczas kontroli i niezwłocznego wprowadzania rozwiązań, zgodne z wytycznymi i przepisami.

O problemach z RODO w Aleksandrowie Kujawskim pisaliśmy w materiałach:

woj/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25