facebook RSS # #

19.02.2020 10:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-22 12:41       aktualizacja: 2020-01-22 12:42       PRAWO W PRACY
  A A A

Kto i jak. Jest projekt rozporządzenia ws. szkoleń dla pracowników CUS

Kto i jak. Jest projekt rozporządzenia ws. szkoleń dla pracowników CUS
Fot.PAP/J.Kamiński
Szkolenia dla pracowników nowego rodzaju gminnych jednostek jakimi są centra usług społecznych przeprowadzą regionalne ośrodki polityki społecznej, a sfinansują je marszałkowie województw - zakłada projekt rozporządzenia, który trafił do konsultacji społecznych.

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Za pośrednictwem centrów gminy mają możliwość realizowania, już świadczonych usług społecznych, mogą też cedować na te jednostki nowe usługi. Tworzenie centrów jest dla gmin możliwością, a nie obowiązkiem. CUS można utworzyć w dwóch trybach: przez przekształcenie obecnego ośrodka pomocy społecznej lub przez utworzenie centrum, na podstawie porozumienia władz gminnych, dla dwóch lub większej liczby gmin - wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.

Ponieważ ustawa o CUS zawiera szczegółowe wymogi jakie powinna spełniać kadra pracownicza konieczne jest wydanie rozporządzenia ws. szkoleń dla pracowników centrów tj.: dyrektora, organizatora pomocy społecznej, organizatora usług społecznych, koordynatora indywidualnych planów usług społecznych oraz organizatora społeczności lokalnej.

Szkolenia z zakresu: zarządzania i organizacji usług społecznych; opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych oraz organizacji społeczności lokalnej będą organizowane przez regionalne ośrodki polityki społecznej.

Projekt rozporządzenia określa minimum programowe i wymiar zajęć dydaktycznych oraz wymagania dotyczące kadry dydaktycznej. Szkolenia będą realizowane ze środków własnych samorządów województw (marszałków województw).

Uwagi do projektu zgłasza strona związkowa. W ocenie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej planowane w projekcie rozporządzenia minima programowe znacznie odbiegają i są godzinowo mniejsze od analogicznych szkoleń np. z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego lub specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Według Federacji taki dwoisty system szkoleń "może wprowadzać systemowe nierówności i nie jest spójnie powiązany z dotychczasowym systemem zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej".

Jako przykład strona związkowa podaje, że na stanowisku organizatora społeczności lokalnej - wprowadzono ustawowy wymóg uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca socjalna ze społecznością lokalną lub alternatywnie - ukończenie szkolenia z zakresu organizacji społeczności lokalnej.

"Tym samym, przy tak sformułowanych minimach programowych szkoleń, jak zostały zaproponowane w przedmiotowym rozporządzeniu - na powyższym stanowisku zatrudniona może być zarówno osoba, która ukończyła specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, która wymaga zaliczenia minimum 240 godzin zajęć dydaktycznych, jak też osoba kończąca jedynie 50-godzinne szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej. W sposób oczywisty, tak skrajnie odmienne i merytorycznie nieuzasadnione ukształtowanie wymogów niezbędnych do pracy na stanowisku organizatora społeczności lokalnej, w powiązaniu z programami kształcenia - wpłynie zdaniem Federacji - na obniżenie standardów zatrudnienia oraz jakości wykonywanej pracy w ww. zawodzie, ponieważ trudno się spodziewać, że osoby uprawnione, mając do wyboru ukończenie któregokolwiek z 2 wymienionych szkoleń - będą decydowały się na bardziej wymagające szkolenie specjalizacyjne" - ocenia organizacja.

Projekt pozostaje w fazie konsultacji.

js/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25