facebook RSS # #

22.01.2020 17:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-17 15:15       aktualizacja: 2016-02-17 16:09       WYNAGRODZENIA
  A A A

22 kategorie. Tabela wynagrodzeń zasadniczych pracowników samorządowych

22 kategorie. Tabela wynagrodzeń zasadniczych pracowników samorządowych
Tabela wynagrodzeń
z podziałem na 22 kategorie
Fotolia
Starszy specjalista przed inspektorem, referent za informatykiem. W związku z kolejnymi pytaniami Czytelników przypominamy tabelę wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych z podziałem na 22 kategorie.

Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów. Tabela dotycząca pracowników zatrudnionych: w urzędach gmin, starostwach powiatowych i m.in.  urzędach marszałkowskich zawiera 22 kategorie zaszeregowania.

Zgodnie z  rozporządzeniem stanowisko sekretarza gminy zaszeregowano do kategorii 17., w której minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2 000 zł. Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego głównego specjalisty ustanowiono na poziomie 1 500 zł (kategoria 12.). W tej samej grupie znalazł się inspektor. Starszy specjalista (11. kategoria) bez dodatków nie może zarabiać mniej niż 1 450 zł, natomiast podinspektor, informatyk i specjalista (10. kategoria) mniej niż 1 400 zł.

Referenta zaszeregowano do 9. kategorii z minimalną pensją zasadniczą na poziomie 1 350 zł. Młodszy referent to 8. kategoria i wynagrodzenie zasadnicze wynoszące minimum 1 300 zł.  

Wynagrodzenie za pracę w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w JST, jest świadczeniem niejednolitym. Składa się ono ze zmiennej liczby składników o różnym charakterze. Obok wynagrodzenia zasadniczego są to np. dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, premie i nagrody.

Dopiero zsumowanie składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego. (Bez związku z minimalną pensją pozostają: nagroda jubileuszowa, odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych).

/kic/Serwis Samorządowy PAP
Kategoria zaszeregowania


Minimalna kwota w złotych


 


 


I


1 100


II


1 120


III


1 140


IV


1 160


V


1 180


VI


1 200


VII


1 250


VIII


1 300


IX


1 350


X


1 400


XI


1 450


XII


1 500


XIII


1 600


XIV


1 700


XV


1 800


XVI


1 900


XVII


2 000


XVIII


2 200


XIX


2 400


XX


2 600


XXI


2 800


XXII


3 000


 


 


 


W urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach  marszałkowskich


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Lp.


Stanowisko


 


Minimalny poziom


 


 


 


 


 


wynagrodzenia


 


 


 


 


 


zasadniczego


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1


2


 


3


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Stanowiska kierownicze
urzędnicze


 


 


 


 


 


 


 


 


1


Naczelnik (kierownik, dyrektor)


 


XV


 


 


 


wydziału (biura, departamentu)


 


 


 


 


 


(jednostki równorzędnej),


 


 


 


 


 


rzecznik prasowy


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


główny księgowy,


 


 


 


 


 


audytor wewnętrzny


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


inspektor kontroli dokumentacji


 


 


 


 


 


geodezyjnej i kartograficznej


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


Kierownik referatu (jednostki


 


XIII


 


 


 


równorzędnej),


 


 


 


 


 


pełnomocnik do spraw ochrony


 


 


 


 


 


informacji niejawnych,


 


 


 


 


 


zastępca naczelnika (kierownika,


 


 


 


 


 


dyrektora) wydziału (biura,


 


 


 


 


 


departamentu) (jednostki


 


 


 


 


 


równorzędnej)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3


Zastępca głównego księgowego


 


XIV


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Stanowiska urzędnicze


 


 


 


 


 


 


 


 


1


Radca prawny


 


XIII


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


Główny specjalista


 


XII


 


 


 


 


główny specjalista ds. BHP


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3


Inspektor


 


XII


 


 


 


4


Starszy specjalista,


 


XI


 


 


 


 


starszy informatyk


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


starszy specjalista ds. BHP


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


starszy geodeta,


 


 


 


 


 


 


starszy kartograf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5


Podinspektor,


 


 


 


 


 


 


informatyk


 


 


 


 


 


 


geodeta,


 


X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


kartograf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6


Specjalista


 


X


 


 


 


 


specjalista ds. BHP


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7


Samodzielny referent


 


IX


 


 


 


8


Referent prawny


 


VIII


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


9


Referent prawno-administracyjny


 


VIII


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10


Referent,


 


IX


 


 


 


 


kasjer,


 


 


 


 


 


 


księgowy


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


11


Młodszy referent,


 


VIII


 


 


 


 


młodszy księgowy


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Stanowiska pomocnicze i obsługi


 


 


 


 


 


 


 


 


1


Pracownik II stopnia wykonujący


 


XII


 


 


 


 


zadania w ramach robót


 


 


 


 


 


 


publicznych lub prac


 


 


 


 


 


 


 


XI


 


 


 


 


interwencyjnych


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


Pracownik I stopnia wykonujący


 


X


 


 


 


 


zadania w ramach robót


 


 


 


 


 


 


 


IX


 


 


 


 


publicznych lub prac


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


interwencyjnych


 


 


 


 


 


 


 


VIII


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3


Kierownik warsztatu,


 


 


 


 


 


 


kierownik stacji obsługi


 


X


 


 


 


 


kierownik biblioteki


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4


Zastępca kierownika warsztatu,


IX


 


 


zastępca kierownika stacji obsługi,


 


 


 


kierownik garażu


 


 


 


 


 


 


 


starszy bibliotekarz


 


 


 


 


 


 


5


Zaopatrzeniowiec


VIII


 


6


Kierownik magazynu,


 


 


 


kierownik hali maszyn


 


 


 


 


 


 


 


maszynistka klasy mistrzowskiej,


IX


 


 


dyspozytor taboru


 


 


 


samochodowego,


 


 


 


kontroler techniczny


 


 


 


 


 


 


 


sekretarka


 


 


 


 


 


 


7


Kierownik kancelarii głównej,


VIII


 


 


kierownik kancelarii tajnej,


 


 


 


kierownik archiwum,


 


 


 


kierownik centrali telefonicznej


 


 


 


 


 


 


 


kancelista,


VII


 


 


młodszy kancelista


 


 


 


 


 


 


 


starszy magazynier,


VIII


 


 


intendent,


 


 


 


starsza maszynistka


 


 


 


 


 


 


 


bibliotekarz


 


 


 


 


 


 


8


Archiwista,


VII


 


 


starszy archiwista


 


 


 


magazynier,


 


 


 


starsza telefonistka,


 


 


 


maszynistka,


 


 


 


teletypistka


 


 


 


 


 


 


9


Telefonistka


V


 


10


Pomoc administracyjna


III


 


11


Opiekun dzieci i młodzieży


I


 


 


(w czasie przewozu do i ze szkoły)


 


 


 


 


 


 


12


Kierowca autobusu


X


 


 


 


 


 


 


rzemieślnik specjalista


 


 


 


 


 


 


13


Kierowca samochodu ciężarowego


IX


 


 


 


 


 


 


mechanik samochodowy,


 


 


 


maszynista offsetowy,


 


 


 


kserografista


 


 


 


 


 


 


14


Konserwator,


VIII


 


 


rzemieślnik wykwalifikowany,


 


 


 


ślusarz-spawacz,


 


 


 


elektryk,


 


 


 


stolarz,


 


 


 


tapicer,


 


 


 


szklarz,


 


 


 


malarz,


 


 


 


introligator,


 


 


 


palacz c.o.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


15


Kierowca samochodu osobowego


 


VII


 


 


 


 


 


 


 


 


16


Operator urządzeń powielających


 


VI


 


 


17


Robotnik gospodarczy


 


V


 


 


18


Portier,


 


IV


 


 


 


szatniarz,


 


 


 


 


 


dozorca,


 


 


 


 


 


dźwigowy,


 


 


 


 


 


woźny


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


19


Sprzątaczka


 


III


 


 


20


Goniec


 


II


 


 


                                   


 


 


TAGI: PŁACE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 10 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-02-02 11:46:47
Piotr: W przypadku gdy ktoś ma plecy i ma 4000zł a ten pracownik który nie ma pleców ma 1800zł to pozostaje tylko sąd pracy i wypłata odszkodowania za dyskryminację płacową pracownika. Reguluje to Kodeks pracy. Tylko pan wójt i pan sekretarz prawa nie zna bo tekstu ze zrozumieniem nie potrafią przeczytać a cóż dopiero ustawę. Radca w gminie też nie błyszczy i mamy co mamy.
 
2016-11-21 15:38:28
JB: Jestem zatrudniona w Przedszkolu Samorządowym w Chrzanowie i otrzymałam angaż w dniu 09.11.2016 na wynagrodzenie miesięczne wg.kat.II w wysokości zasadniczej 1800,00zł.oraz dodatek stażowy 20%stawki zasadniczej.Pragnę zapytać jak to się ma do najniższej krajowej.Czy wszystkie dodatki wchodzą w płace najnższej krajowej.
 
2016-08-07 13:07:02
ja: a jakie są maksymalne stawki w danej kategorii? Bo dajmy na to będą dwie lub trzy osoby w te samej kategorii i jedna z nich dostanie dolną granicę (np. 1500), a inna osoba mająca "plecy" i taką samą kategorię zaszeregowania dostanie już 4000....
 
2016-02-28 19:40:22
Genio: Najlepiej audyt zatrudnienia w samorządzie a nie zbyt duża liczba pracowników i dlatego niskie zarobki.Znam samorząd powiatu lubelskie-gdzie jest za dużo 26 pracowników w/g NIK i co zarobki jedne z najnizszych w Polsce.
 
2016-02-24 08:46:48
księgowa: Ogłaszamy już trzeci konkurs na informatyka. Zero zainteresowania. A jeśli ktoś zadzwoni i pyta o wynagrodzenie to szybko odkłada słuchawkę. Za takie stawki to najwyżej Pani Gienia - sprzątaczka może co najwyżej odkurzać sprzęt w serwerowni. No ale w służbach cywilnych zaczynają się miody
 
2016-02-19 20:07:52
karol: W samorządach trzeba wprowadzić takie samo wartościowanie stanowisk, jak w służbie cywilnej, bo dziś dochodzi do paradoksu, gdzie obsługa zarabia lepiej nić stanowiska urzędnicze, na których zatrudnieni są ludzie po studiach i mają zawodową i prywatną odpowiedzialność za to co robią.
 
2016-02-18 11:26:00
samorządowiec: To tylko potwierdza słowa byłego (pożal się Boże!) ministra, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie.
 
2016-02-18 09:02:00
Sekretarz: Do CTRL - zapoznaj się z całym rozporządzeniem i ustawą o pracownikach samorządowych. Ale regulacje są faktycznie absurdalnie stare. Gdzie ja dzisiaj znajdę informatyka za wynagrodzenie wynikające z tej hierarchii ? Na rynku informatycy "chodzą" po stawkach wyższych od pensji burmistrza a premier nadal uważa (rozporządzenie), że informatyk jest potrzebny tak, jak w dniu wydania rozporządzenia. Wreszcie przydałoby się wyrzucić te tabele i napisać nowe.
 
2016-02-18 07:56:27
informatyk_samorządowy: Kwoty są śmieszne, żeby nie powiedzieć absurdalne. Np. III kategoria - sprzątaczka. 1140 zł + 20% stażowego = 1368 zł. Jak to wynagrodzenie ma się do obecnej kwoty minimalnego wynagrodzenia 1850 zł? Po co komu przepisy oderwane od rzeczywistości?
 
2016-02-17 18:17:18
CTRL: Co za absurdalne regulacje! Czy to oznacza, że można płacić wynagrodzenie poniżej pensji minimalnej (dla zaszeregowania I-XV)? Czyli burmistrz 12000, a referent prawny 1300 brutto...

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25