facebook RSS # #

20.06.2018 18:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-21 14:07       aktualizacja: 2017-02-21 14:52       WYNAGRODZENIA
  A A A

Pensje bez zmian. Co nowego w tabelach wynagrodzeń pracowników samorządowych

Pensje bez zmian. Co nowego w tabelach wynagrodzeń pracowników samorządowych
Fot. Fotolia
Wynagrodzenie zasadnicze sekretarza nie może być niższe niż 2 tys. zł, głównego specjalisty - niż 1,5 tys. zł, a maksymalna pensja zasadnicza skarbnika zależy od wielkości gminy. Przypominamy tabelę wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych z podziałem na 22 kategorie.

Jak poinformowaliśmy w ubiegłym tygodniu, w lipcu (a nie w marcu, jak zakładano) mają wejść w życie przepisy przewidujące nowe kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Dalsze prace nad rozporządzeniem uzależnione są jednak od oszacowania skutków finansowych projektu (Więcej:Podwyżki od lipca. MRPiPS: oszacowanie skutków rozporządzenia warunkuje dalsze procedowanie projektu).

Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów. Obecne kwoty obowiązują od 2009 r.

Tabela dotycząca pracowników zatrudnionych: w urzędach gmin, starostwach powiatowych i m.in. urzędach marszałkowskich zawiera 22 kategorie zaszeregowania.

Zgodnie z rozporządzeniem stanowisko sekretarza gminy zaszeregowano do kategorii 17., w której minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2 000 zł. Pensja zasadnicza zastępcy skarbnika w gminach do 15 tys. mieszkańców (15. kategoria) nie może być niższa niż 1 800 zł. Do tej samej kategorii przyporządkowano naczelnika wydziału, kierownika biura czy dyrektora departamentu.

Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego głównego specjalisty ustanowiono na poziomie 1 500 zł (kategoria 12.). W tej samej grupie znalazł się inspektor. Starszy specjalista (11. kategoria) bez dodatków nie może zarabiać mniej niż 1 450 zł, natomiast podinspektor, informatyk i specjalista (10. kategoria) mniej niż 1 400 zł.

Referenta zaszeregowano do 9. kategorii z minimalną pensją zasadniczą na poziomie 1 350 zł. Młodszy referent to 8. kategoria i wynagrodzenie zasadnicze wynoszące minimum 1 300 zł.

W rozporządzeniu określono też warunki wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, do których należą m.in. wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z przepisami, wójt w gminie, która ma mniej niż 15 tys. mieszkańców, może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze jedynie w granicach 4 200 - 5 900 zł.

Przepisy mówią ponadto o maksymalnym poziomie wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, którymi są m.in. zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i skarbnik gminy. Maksymalny poziom pensji zasadniczej skarbnika, który pracuje w urzędzie gminy liczącej od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, wynosi 5 200 zł.

Wynagrodzenie za pracę w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w JST, jest świadczeniem niejednolitym. Składa się ono ze zmiennej liczby składników o różnym charakterze. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego są to np. dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, premie i nagrody.

Dopiero zsumowanie składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego, które w tym roku wynosi 2 tys. zł brutto. (Bez związku z minimalną pensją pozostają: nagroda jubileuszowa, odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych).

kic/Serwis Samorządowy PAP
Kategoria zaszeregowaniaMinimalna kwota w złotych  I1 100II1 120III1 140IV1 160V1 180VI1 200VII1 250VIII1 300IX1 350X1 400XI1 450XII1 500XIII1 600XIV1 700XV1 800XVI1 900XVII2 000XVIII2 200XIX2 400XX2 600XXI2 800XXII3 000TAGI:
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-02-27 22:00:16
rozżalona: Popieram przedmówcę. Sekretarz praktycznie nie ma żadnej odpowiedzialności. Wszelkie kontrole: RIO, UKS, US, NIK w większości dotyczą spraw finansowych, za które odpowiada skarbnik. Nie uważam, żeby pensja 4 800,- brutto za bycie głównym księgowym i skarbnikiem jednocześnie (to są dwie różne funkcje) to są wielkie kokosy. Zdaje się, że to nawet nie jest minimalna np. w Niemczech.
 
2017-02-22 07:08:49
dziwny...: i znów są równi i równiejsi?! Dlaczego pensja skarbnika, ZASADNICZA! ma być uzależniona od wielkości gminy a sekretarza nie? Im mniej ludzi w gminie tym sekretarz ma mniej roboty, a skarbnik księgowania, sprawozdawczość, budżety wieloletnie prognozy, itd. ma takie same! Pensja zasadnicza winna być ustalana w oparciu o takie same kryteria dla obu stanowisk. Dodatki mogą i powinny być zróżnicowane. Na dodatek skarbnika odwołuje się w każdej chwili, np.przy wyborach. Sekretarze zapewnili sobie większą stabilność, bo mieli i mają czas na lobbowanie, narady, spotkania. Skarbnicy z reguły siedzą na d...e bo nie mają czasu na politykę. Ot. kolejny polski lapsus.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25