facebook RSS # #

22.11.2019 17:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-16 10:31       aktualizacja: 2019-10-16 10:34       WYNAGRODZENIA
  A A A

Bez specustawy. RPO: w Sejmie odwołano prace nad projektem specustawy górniczej

Bez specustawy. RPO: w Sejmie odwołano prace nad projektem specustawy górniczej
Fot.PAP/L.Wdowiński
W Sejmie odwołano prace nad poselskim projektem specustawy górniczej, która miałaby ułatwić powstawanie kopalni węgla przy jednoczesnym uniemożliwieniu samorządowi zablokowania eksploatacji takich złóż - informuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Chodzi o poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Projekt przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego nowego rodzaju decyzji, tj. decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia w zakresie wydobywania węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Taka decyzja miałaby nadrzędny charakter w stosunku do  ustalonego na terenie gminy lub miasta prawa miejscowego (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

14 października projektem miała się zajmować sejmowa komisja ochrony środowiska. Jak informuje Rzecznik Praw Obywatelskich, którego przedstawiciele mieli uczestniczyć w obradach, "procedowanie nad projektem (druk sejmowy 3818) zostało odwołane". Punkt ten usunięto także z wtorkowego planu obrad plenarnych Sejmu kończącej się kadencji.

Wcześniej RPO wnosił do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o przerwanie prac nad projektem. Adam Bodnar podnosił m.in., że projekt "drastycznie ogranicza uprawnienia społeczności lokalnej do uczestniczenia w postępowaniu o wydanie decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia - stroną postępowania jest wyłącznie inwestor". "W nowej kadencji prace trzeba będzie zacząć od nowa - a to da szansę na porządne zbadanie problemu" - pisał Adam Bodnar.

Projekt krytykował też Związek Miast Polskich.

Wiceminister energii Adam Gawęda zapewniał natomiast, że samorządy nie mają się czego obawiać bo projekt powstał tylko myślą o kopalni Bełchatów oraz złożach na Lubelszczyźnie.

"Złoża strategiczne to złoża o znaczeniu podstawowym dla bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego - tylko takie, które spełniają tę formułę. To nie mogą być złoża lokalne, o rocznych parametrach eksploatacyjnych na poziomie jednego, dwóch czy trzech milionów ton. Listę takich złóż ma wyznaczać Rada Ministrów, nie jeden minister" - tłumaczył Gawęda.

"Obawy samorządów są kompletnie nieuzasadnione; naprawdę nie będzie w to wciągnięta kopalnia lokalna, która ma zupełnie inny charakter funkcjonowania" - dodawał wiceszef resortu energii.

js/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25