facebook RSS # #

23.02.2019 08:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-19 14:53       aktualizacja: 2017-10-19 15:45       PRACA
  A A A

Można zdegradować. SN: można przywrócić urzędnika do pracy na niższe stanowisko

Można zdegradować. SN: można przywrócić urzędnika do pracy na niższe stanowisko
Fot. Fotolia
Władze samorządu mogą przywrócić urzędnika do pracy na niższym stanowisku, gdy zreorganizowano jednostkę samorządową i likwidacji uległo stanowisko pracownika – orzekł Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższej oddalił skargę kasacyjną byłej naczelnik starostwa powiatowego o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach.

Naczelnik wydziału starostwa powiatowego w 2009 r. otrzymała oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Po odwołaniu się do sądu rejonowego została przywrócona do pracy na poprzednich warunkach. Jednak w 2011 r., w związku z likwidacją stanowiska, starosta przeniósł powódkę na stanowisko inspektora z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia przez sześć miesięcy. Naczelnik ponownie odwołała się do sądu rejonowego.

Po raz kolejny sąd zdecydował o przywróceniu urzędniczki do pracy na poprzednich warunkach. Jednak pracodawca przywrócił powódkę do pracy na stanowisko inspektora z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia, uzasadniając decyzję reorganizacją urzędu, a w konsekwencji likwidacją dotychczasowego stanowiska pracy urzędniczki.

Powódka ponownie wniosła pozew do sądu. Jednak sąd rejonowy oddalił powództwo i przyznał rację starostwu powiatowemu, stwierdzając, że „w przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, można przenieść go na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli, ze względu na likwidację zajmowanego stanowiska, nie jest możliwe dalsze jego zatrudnianie na tym stanowisku”.

Sąd rejonowy podkreślił, że należy zachować dotychczasowe wynagrodzenie przez okres sześciu miesięcy. Zaznaczył przy tym, że urzędnik może objąć stanowisko niższe niż piastowane do tej pory.

W orzeczeniu zwrócono uwagę, że reorganizacja struktury starostwa wymusiła powierzenie pracownikowi niższego stanowiska. Sąd zaznaczył, że niezadowolenie pracownika ze zmiany warunków zatrudnienia nie może mieć wpływu na ocenę skuteczności decyzji pracodawcy.

Urzędniczka odwołała się od wyroku. Jednak sąd okręgowy nie zmienił merytorycznej decyzji sądu niższej instancji, podzielając w całości dokonaną ocenę prawną.

Ostatecznie powódka złożyła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy stwierdził, że skarga była niezasadna, zauważając, że sądy niższych instancji prawidłowo i zasadnie oceniły sprawę.

Mateusz Mikowski

mm/ woj/
TAGI: PRAWO , URZĘDNIK
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-19 18:08:06
$: No to wyjątek w orzecznictwie, zdecydowana część orzecznictwa jest innego zdania. Proponuję ja w pierwszej kolejności zastosować na tych sędziach SN.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25