facebook RSS # #

28.01.2020 05:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-19 13:21       aktualizacja: 2019-02-19 13:26       PRACA
  A A A

W kulturze bez zmian. Szefernaker: nie pracujemy nad ujednoliceniem statusu pracowników instytucji kultury

W kulturze bez zmian. Szefernaker: nie pracujemy nad ujednoliceniem statusu pracowników instytucji kultury
Fot. PAP/R.Guz
MSWiA nie pracuje nad ujednoliceniem statusu pracowników samorządowych instytucji kultury - poinformował wiceminister Paweł Szefernaker.

„W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone prace zmierzające do ujednolicenia przepisów w sprawie pracowników samorządowych instytucji kultury" - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w odpowiedzi na poselską interpelację.

W uzasadnieniu wiceminister przypomniał, że pracownicy instytucji kultury utworzonej przez jednostkę samorządową nie mają statusu pracowników samorządowych, a co za tym idzie nie dotyczą ich jakiekolwiek rozwiązania zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych.

Szefernaker odniósł się też do uregulowań prawnych w zakresie wynagradzania i ścieżki awansu pracowników instytucji kultury wskazując, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej do pracowników samorządowych instytucji kultury stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Ponadto przypomniał, że rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury określa warunki ustalania prawa do: dodatku za wieloletnią pracę i jego wypłacania, ekwiwalentu pieniężnego i jego wysokości, nagrody jubileuszowej i jej wypłacania, jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz jej wypłacania, a także warunki ustalania wysokości: dodatku funkcyjnego i specjalnego.

Szefernaker zaznaczył też, że art. 31d ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku gdy w instytucji kultury nie jest zawarty układ zbiorowy pracy, warunki wynagradzania za pracę oraz stanowiska pracy w tej instytucji określa jej dyrektor w regulaminie wynagradzania.  

W swojej interpelacji poseł Grzegorz Lorek zwrócił uwagę, że wspomniana ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie przewiduje dla pracowników instytucji kultury m.in. nagród, poprzestając jedynie na jubileuszu 40 lat pracy i nagrodzie w wysokości 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Nie zawiera też regulacji w zakresie awansu zawodowego.

W grudniu 2018 r. sejmowa komisja samorządu odrzuciła projekt dezyderatu autorstwa Małgorzaty Pępek, który miał zwrócić uwagę na nieuzasadnione nierówności w statusie pracowników samorządowych i pracowników samorządowych instytucji kultury.

Posłanka przekonywała wówczas, że sytuacja pracowników samorządowych jednostek kultury jest przez to trudna i demotywująca.

„Sytuację pogarsza fakt, że ścieżki ich kariery nie zakładają awansu, jak to jest w przypadku pracowników samorządowych. Różni się także wysokość ich pensji, pomijając kwestię dodatków motywacyjnych czy nagród" - argumentowała posłanka.

mp/     

TAGI: PŁACE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25