facebook RSS # #

21.01.2020 13:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-23 13:49       aktualizacja: 2019-05-24 15:16       PRACA
  A A A

Dola skarbnika. Raport FRDL: skarbnik powinien być zatrudniany na umowę o pracę

Dola skarbnika. Raport FRDL: skarbnik powinien być zatrudniany na umowę o pracę
Fot. FRDL
Skarbnik powinien być zatrudniany na umowę o pracę, co byłoby sposobem na uniezależnienie jego pozycji od wpływów politycznych – wynika z raportu FRDL. Fundacja przepytała samorządowych skarbników m.in. o to jak postrzegają sytuację finansową JST oraz o wyzwania i problemy, z którymi borykają się na co dzień.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród samorządowych skarbników z całego kraju zaprezentowano podczas II Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbywał się w dniach 21-22 maja.

Z badania wynika, że najważniejszym wyznacznikiem sukcesu finansowego jednostki samorządowej jest wieloletnia stabilność finansowa. W ocenie badanych skarbników, utrzymanie jej stanowi jednak znaczące wyzwanie wobec szeregu problemów, z którymi skarbnicy i liderzy jednostek samorządowych muszą się na co dzień borykać.

Szczególnie istotnym zagrożeniem dla stabilności finansów lokalnych jest w opinii skarbników JST usztywnienie niektórych wydatków (przede wszystkim w sferze finansowania oświaty oraz pomocy społecznej) wynikające z nadmiernie szczegółowych regulacji prawnych.  

Problematyczne inwestycje

Na drugim miejscu wymieniali problem rosnących kosztów budowy i utrzymania infrastruktury oraz braku pełnej możliwości planowania związanych z tym wydatków.

Inwestycje infrastrukturalne, które zarówno dla mieszkańców jak i liderów samorządowych są najczęściej wskazywanym symbolem sukcesu jednostki samorządowej, nader często podejmowane są bowiem ad hoc, wyłącznie na skutek pojawiających się możliwości.

Z badania wynika, że w wielu gminach i powiatach decyzja o realizacji największych w ostatnich latach przedsięwzięć inwestycyjnych nie wynikała bowiem z konsekwentnej realizacji strategicznych planów rozwoju, lecz uzależniona była od zaistniałych okazji do skorzystania ze środków pomocowych. Wysokość i kierunki wydatków inwestycyjnych są zatem silnie uzależnione od nie do końca przewidywalnych okoliczności zewnętrznych. Dodatkowo skarbnicy wskazywali na istotną zależność wysokości wydatków inwestycyjnych od cyklu wyborczego: większość z nich potwierdziła, że w roku wyborczym wydatki te po prostu rosną.

Wielu skarbników zauważało także, że zagrożeniem dla stabilności finansowej ich jednostki samorządowej jest depopulacja (trzecie najczęściej wskazywane zagrożenie). Wpływa ona na efektywność ekonomiczną dostarczanych dóbr i usług, zwiększając jednostkowe koszty ich realizacji. 

Skarbnicy o reformie dochodów JST 

W ankiecie zapytano też o to, jakie zmiany powinny być wprowadzone w systemie dochodów lokalnych. W opinii skarbników najbardziej pożądane jest zwiększenie środków transferowych oraz udziałów w podatkach centralnych. Ich zdaniem przede wszystkim powinny wzrosnąć udziały samorządów w PIT. Ponadto, w ocenie ankietowanych, samorządy powinny mieć udział w dochodach z podatku VAT.

Zdecydowanie mniej badanych oczekiwałoby wprowadzania nowych podatków lokalnych czy zwiększania władztwa podatkowego w zakresie już istniejących rozwiązań. 

Skarbnicy powiatów w otwartych wypowiedziach wskazywali na różne nowe formy finansowania samorządu powiatowego (m.in. sugerowali, aby samorządy miały udział w dochodach funduszy celowych, czy postulowali, aby niektóre z tych funduszy zlikwidować i przekazać ich dochody samorządom powiatowym).

Słaba pozycja 


Według badanych rola skarbnika w praktyce polskich samorządów daleko odbiega od tego, co bezpośrednio wynika z przepisów prawa. Ankietowani skarbnicy czują się nie tylko księgowymi lokalnego budżetu, ale przede wszystkim doradcami władz lokalnych w zakresie finansów, a nawet faktycznymi współtwórcami lokalnej polityki finansowej.

W tym kontekście kwestią, na którą ankietowani zwracali szczególną uwagę, jest stabilność zatrudnienia. Zasadnicza większość respondentów uznała, że podobnie jak inni pracownicy urzędów samorządowych, skarbnik powinien być zatrudniany na umowę o pracę, co byłoby sposobem na uniezależnienie pozycji skarbnika od wpływów politycznych.

Krajowy Kongres Forów Skarbników to coroczne wydarzenie organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, będące kontynuacją pracy forów profesjonalistów samorządowych działających przy ośrodkach regionalnych FRDL. Tegoroczna edycja Kongresu odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Najwyższej Izby Kontroli oraz Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

II Krajowy Kongres Forów Skarbników zgromadził 450 skarbników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów i działaczy samorządowych.

mp/
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-05-28 13:44:41
były skarbnik: Pozdrawiam wszystkich skarbników. Po 20 latach nienagannej pracy po ostatnich wyborach z dnia na dzień zostałam odwołana bez przyczyny. Rada dla wszystkich "ministrów finansów gmin": kochajcie swoich szefów, przymykajcie oko i angażujcie się w kolejne kampanie swoich włodarzy, bo inaczej..... Jakość pracy i kompetencje was nie obronią. Sukcesów życzę
 
2019-05-27 08:21:04
Skarbnik: Ale do wpisu Pana Porawskiego. Jeśli Skarbnik w zamyśle ustawy miał nadzorować budżet to dlaczego wpisano w ustawie że jest powoływany na wniosek wójta, a nie wybierany np w drodze konkursu.
A może tak jak przy audytorach, radcach prawnych, wniosek o odwołanie poprzedzony opinią nadzoru RIO?
Który Wójt ... lubi usłyszeć NIE po przepisy bo stan finansów?
Ustalanie wynagrodzeń. Teraz w większych miastach kierownicy zarabiają więcej niż skarbnicy. Wątpliwy dodatek specjalny, zależny tylko od wójta.
Na drugim kongresie nie byłam. Sprawy umocowania i roli skarbnika mocno poruszano na pierwszym. Gdzie efekty? Bicie piany i POLITYKA.
Mój komentarz o wynagradzaniu skarbników na tym portalu nie został umieszczony.
Niedługo niezależność skarbników będzie taka jak niezależność dziennikarzy
 
2019-05-27 07:53:28
urzędnik: Tak, bardzo śmieszne. Pracując w Urzędzie nie da się odciąć od wpływów politycznych swoich przełożonych bez względu na sposób zatrudnienia taka jest prawda. A skarbnik niby co miałby robić nie będąc szefem wydziału finansowego.
 
2019-05-25 01:11:20
Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP: Skarbnik - główny księgowy budżetu - ma być najważniejszym urzędnikiem w magistracie, dlatego jest powoływany i odwoływany w trybie, który wymaga uzgodnienia obu organów. Został tak nazwany, bo nie wypadało nazywać go ministrem finansów gminy... W zamyśle twórców reformy NIE MIAŁ BYĆ szefem wydziału finansowego. Miał w imieniu rady (czyli gospodarza budżetu) nadzorować wykonanie budżetu, stąd instytucja kontrasygnaty. Miał prowadzić lokalną politykę finansową. Trochę takich skarbników mamy, ale niezbyt wielu, niestety... Poza tym WBREW INTENCJI twórców reformy zrobiliśmy ich szefami wydziałów finansowych urzędów, co oczywiście nie powinno mieć miejsca.
 
2019-05-24 17:46:29
inne: nie ma możliwości przejścia z powołania na umowę o prace na stanowisko urzędnicze z pominięciem naboru
 
2019-05-24 14:40:34
aaa: A czy odwołanie z funkcji skarbnika, nie powoduje przywrócenia na poprzednie stanowisko w urzędzie (na umowie o pracę)?
 
2019-05-24 11:12:29
nie skarbnik: Sekretarz przynajmniej umowę o pracę ma, nawet jeśli będą zwolnienia, jest to zdecydowanie trudniejsza droga, niż odwołanie Skarbnika, Przy umowie o pracę jest okres wypowiedzenia, odprawa. Skarbnicy zdecydowanie powinni być na umowie o pracę.
 
2019-05-23 20:08:34
SEKRETARZ: JUŻ SEKRETARZ MIAŁ BYĆ UNIEZALEŻNIONY OD WPŁYWÓW POLITYCZNYCH I DLATEGO ZMIENIONO POWOŁANIE NA UMOWĘ O PRACĘ, A POWYBORCZE CZYSTKI KADROWE I TAK DALEJ SĄ.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25