facebook RSS # #

20.01.2020 04:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-15 09:42       aktualizacja: 2019-11-15 10:11       PRACA
  A A A

Praca dla fachowca. Zostań pełnomocnikiem Zarządu ZGWRP ds. legislacyjnych i programowych

Praca dla fachowca. Zostań pełnomocnikiem Zarządu ZGWRP ds. legislacyjnych i programowych
Fot. PAP/A. Warżawa
Wykształcenie wyższe, znajomość prawa, umiejętność analizy dokumentów oraz sporządzania projektów opinii – Związek Gmin Wiejskich RP szuka pełnomocnika ds. legislacyjnych i programowych.

Zainteresowani pracą na takim stanowisku mogą zgłaszać się do 29 listopada. Poniżej w całości publikujemy ogłoszenie ZGWRP.

Nabór na stanowisko pracy w ZGWRP


1. Stanowisko pracy:
Pełnomocnik Zarządu ZGWRP ds. legislacyjnych i programowych.

2. Wymiar czasu pracy:
Pełny etat.

3. Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa.

4. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
2) posiadanie obywatelstwa polskiego,
3) korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5) biegła znajomość obsługi komputera i niektórych programów operacyjnych (pakiet Microsoft Office),
6) umiejętność pracy w zespole oraz pod kierownictwem i nadzorem indywidualnym (Przewodniczącego Związku, Sekretarza Generalnego) oraz zespołowym (Zarządu Związku),
7) umiejętność samodzielnej analizy różnego rodzaju dokumentów oraz sporządzania projektów opinii i stanowisk z nimi związanymi,
8) umiejętność wypowiadania się wobec różnych zbiorowości i mediów,
9) minimalny 5-letni staż pracy, preferowany staż na kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji państwowej i samorządowej lub w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
10) dobra znajomość niezbędnych przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego.

5. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) wysoka kultura osobista,
2) odporność na stres,
3) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność i komunikatywność,
4) znajomość języków obcych (będzie dodatkowo preferowana),
5) dyspozycyjność (także w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych).

6. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1) reprezentowanie Związku w Sejmie RP i Senacie RP poprzez uczestnictwo w posiedzeniach komisji, podkomisji i doraźnych zespołów roboczych,
2) uczestniczenie w pracach zespołów roboczych oraz sesjach plenarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST),
3) przygotowywanie projektów opinii i stanowisk odnoszących się do projektów aktów legislacyjnych parlamentarnych i rządowych,
4) przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, zgromadzeń ogólnych Związku i kongresów gmin wiejskich informacji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Związek projektów opinii i stanowisk w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego  Związku i Sekretarza Generalnego,
5) wspieranie członków Zarządu Związku w ich pracach w parlamencie i KWRiST,
6) uczestniczenie w posiedzeniach organów Związku w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Związku,
7) reprezentowanie Związku w miejscu i zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Związku,
8) czynne uczestniczenie w procesie utrzymywania kontaktów z gminami członkowskimi Związku oraz w procesie pozyskiwania nowych członków.

7. Szczegółowe zadania tematyczne wykonywane na stanowisku:


1) współpraca z Sekretarzem Generalnym w przygotowaniu dokumentów i materiałów na posiedzenia Zarządu Związku,
2) dokumentowanie posiedzeń Zarządu Związku (protokoły, informacje medialne, itp.),
3) czynne uczestniczenie w procesie opiniowania projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów i dokumentów związanych z:
- infrastrukturą,
- rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich,
- gospodarką przestrzenna,
- gospodarką wodną,
- transportem publicznym i drogami publicznymi,
- zarządzaniem kryzysowym oraz obronnością,
- ochroną zdrowia i sprawami socjalnymi.

8. Wymagane dokumenty:

1) życiorys,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) inne dokumenty (bądź ich kserokopie) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) ewentualne listy referencyjne i polecające kandydata,
8) oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu dla celów niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ZGWRP ds. legislacyjnych i programowych.

9. Składanie dokumentów:
Oferty prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP Leszka Świętalskiego lswietalski@zgwrp.pl do dnia 29 listopada 2019 r.
TAGI: PRACA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-15 10:40:37
OoO: Skoro wszyscy domagają się jawności życia publicznego, oświadczeń majątkowych itp. to dlaczego w większości ofert pracy z sektora publicznego nie jest podawane proponowane wynagrodzenie? Skoro jest niskie bezrobocie i wysyp wolnych miejsc pracy w budżetówce proponowane wynagrodzenie ułatwiłoby poszukiwania odpowiedniego kandydata. Tylko z drugiej strony czy wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej może kogokolwiek zachęcić do złożenia cv?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25