facebook RSS # #

19.06.2018 04:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-08-24 18:00       aktualizacja: 2015-08-25 17:40       PRAWO
  A A A

Opinia RIO. Ekspert radzi, jak obronić skarbnika przed kontrasygnatą

Opinia RIO. Ekspert radzi, jak obronić skarbnika przed kontrasygnatą
Orzeczenie RIO ma kluczowy charakter
Fotolia
Orzeczenie w sprawie zasadności odmowy kontrasygnaty jest kluczowe dla rozdziału ustawowej funkcji skarbnika od uprawnień wójta – uważa ekspert. I postuluje, by nadać mu formę „opinii”.

Grupa ekspertów w raporcie wydanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przedstawiła propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z poruszonych zagadnień była nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Zaproponowane zmiany miałyby prowadzić do uporządkowania relacji prawnych między RIO i JST. Zdaniem autora tej części publikacji, Wojciecha Lachiewicza z RIO w Krakowie, przyczynić miałoby się do tego m.in. nadanie orzeczeniom RIO ws. odmowy kontrasygnaty formy „opinii”. Chodzi o przypadki, kiedy izby rozpatrują sprawy dotyczące powiadomień o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika.

Zgodnie z przepisami samorządowych ustaw ustrojowych, skarbnik, który odmówił zwierzchnikowi kontrasygnaty, zobowiązany jest jej dokonać na jego polecenie, a wówczas o udzielonej kontrasygnacie powiadamia organ stanowiący JST (radę) i RIO.

„Organ stanowiący JST z zasady jest właściwy do powoływania i odwoływania skarbnika JST na wniosek (odpowiednio) wójta gminy, starosty lub marszałka województwa. Odmowa kontrasygnaty może więc skłonić wójta, starostę lub marszałka województwa do wystąpienia do organu stanowiącego o odwołanie skarbnika” - uważa Lachiewicz.

Dlatego, według autora publikacji, orzeczenie RIO dotyczące zasadności odmowy kontrasygnaty ma istotne znaczenie dla należytego rozdziału ustawowej funkcji skarbnika od uprawnień organu wykonawczego JST (wójta) w zakresie gospodarki finansowej.

W związku z powiadomieniem RIO, powołana przez jej prezesa „komisja” rozpatruje zasadność odmowy kontrasygnaty. Jak zauważył Lachiewicz, przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych nie określają jednak formy dla orzeczenia RIO.

W jego ocenie należałoby nadać mu formę „opinii”, gdyż od niej można by wnieść odwołanie do kolegium RIO.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2015-08-31 08:23:54
jotka: Wyobraźmy sobie sytuację, że rada nie powoła skarbnika, bo wójt ma odpowiednie kwalifikacje i wykonywanie czynności skarbnika wziął na siebie. Wójt odpowiada w całości za finanse gminy tak czy owak i nikt zabronić mu tego nie może.
Skąd wzięła się taka szczególna troska o skarbników? Z ich błędów?
 
2015-08-25 13:15:59
Skarbnik Gminy - po zwolnieniu: Odmówiłam kontrasygnaty Wójtowi w 2013 roku. Poinformowałam Wójta o tym na piśmie ale otrzymałam polecenie kontrasygnowania. Poinformowałam o odmowie kontrasygnaty RIO. RIO wydała w tej sprawie uchwałę informująca, iż skarbnik miała rację odmawiając kontrasygnaty. Po dwóch tygodniach otrzymała zwolnienie dyscyplinarne z pracy z zarzutami o rzekomym poinformowaniu RIO o nieprawdziwej sytuacji gminy(rada gminy odmówiła odwołania skarbnika). Sprawę przekazałam do sądu pracy, po dwu letnim procesie wygrałam sprawę.Przeszłam bardzo trudne doświadczenie.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25