facebook RSS # #

17.01.2019 06:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-09-09 16:36       aktualizacja: 2015-09-11 11:30       PRAWO
  A A A

Bez zbędnej zwłoki. 6 września weszła w życie nowa ustawa o petycjach

Bez zbędnej zwłoki. 6 września weszła w życie nowa ustawa o petycjach
Fot. Fotolia
Od 6 września obowiązuje nowa ustawa o petycjach. Rada gminy będzie mogła rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny.

Nowe przepisy dostosowują prawo do określonego w art. 63 Konstytucji obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Nowe przepisy określają procedury składania i rozpatrywania petycji.

W myśl ustawy przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, składane będą dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, można będzie rozpatrzyć je łącznie. W przypadku uporczywego wnoszenia petycji, które nie zawierają żadnych nowych treści, można będzie, zgodnie z ustawą, pozostawić je bez rozpatrzenia.

Nowe przepisy określają też tryb rozpatrywania petycji złożonej m.in. do Sejmu i Senatu oraz do jednostki samorządu terytorialnego. Sejm, Senat i organ stanowiący JST będzie mógł rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny.

12 czerwca br. Sejm podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP - dokument został uzupełniony o procedurę rozpatrywania petycji kierowanych do Izby. Zgodnie z tymi zmianami m.in. w Sejmie powstanie Komisja do Spraw Petycji.

Sejm uchwalił ustawę 11 lipca 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. ustawa została podpisana przez prezydenta. Ustawa weszła w życie 6 września 2015 r.

Na podst. Sejm.gov.pl

mp/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2015-09-10 23:18:35
gość: to jest kolejne pole do popisu dla pieniaczy jak dostęp do informacji publicznej ...
 
2015-09-10 15:58:24
Koben: I tak doczekaliśmy się nowego śmiecia prawnego. Onegdaj z art. 221 kpa wyparowało słowo "petycji", by zmaterializować się poświęconej mu w całości ustawie o petycjach. Lepiej obwarowana jest instytucja wniosku określonego w art. 241 kpa niż całej petycji z tej ustawy. Naprawdę nie wiem po co nam to było. Petycje referenda zlikwidujmy najwyższe organy państwa i zastąpmy je biurem spełniającym życzenia obywateli zawarte w wynikach referendum i petycjach. Ale wtedy wyprowadzam się do Mongolii.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25