facebook RSS # #

18.06.2018 11:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-16 16:24       aktualizacja: 2017-02-16 16:17       PRAWO
  A A A

Instrukcja nagany. Kara może zostać nałożona tylko po wcześniejszym wysłuchaniu pracownika

Instrukcja nagany. Kara może zostać nałożona tylko po wcześniejszym wysłuchaniu pracownika
Fot. Fotolia
Pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany m.in. za nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy.

Kwestię odpowiedzialności porządkowej pracowników reguluje Kodeks pracy (art. 108 – art. 111 k.p.). Zgodnie z przepisami pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. To samo dotyczy przypadków nierespektowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy czy przepisów przeciwpożarowych.

Przepisy dają również pracodawcy możliwość ukarania pracownika, który nie przestrzega przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Według Kodeksu pracy kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Kara może zostać nałożona tylko po wcześniejszym wysłuchaniu pracownika. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

W środę informowaliśmy o wyroku sąd pracy, który przyznał rację wójtowi, kiedy ten zastosował karę nagany wobec urzędniczki za odmowę pracy w godzinach nadliczbowych (Więcej: Kara nagany. „Nie, bo nie” nie uzasadnia odmowy wykonania polecenia).

kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25