facebook RSS # #

23.06.2018 02:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-02 13:55       aktualizacja: 2017-03-02 13:58       PRAWO
  A A A

Sporna własność. Prezydent Inowrocławia: grunty kolejowe powinny być własnością gmin

Sporna własność. Prezydent Inowrocławia: grunty kolejowe powinny być własnością gmin
Fot. Fotolia
Niemal wszystkie grunty PKP od 1990 roku powinny być własnością gmin samorządowych - uważa prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza skierował do premier Beaty Szydło wniosek o interwencję w sprawie uregulowania stosunków własnościowych terenów kolejowych, które w latach 90. były przekazywane PKP w użytkowanie wieczyste.

Jak czytamy w liście, 27 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę , w której stwierdził, że pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego.

„Skutkiem prawnym stanu faktycznego, polegającego na posiadaniu gruntów Skarbu Państwa przez PKP bez tytułu prawnego w dacie 5 grudnia 1990 r. byłoby nabycie z mocy prawa użytkowania wieczystego tychże gruntów przez to przedsiębiorstwo, o ile grunty te nie stały się 27 maja 1990 r. z mocy prawa mieniem gminnym. W takim bowiem wypadku wobec braku jednej z przesłanek nabycia prawa użytkowania wieczystego, tj. posiadania w oznaczonym dniu gruntu państwowego, nabycie ex lege (na mocy ustawy – red.) nie byłoby możliwe” – pisze Brejza.

Prezydent Inowrocławia podkreśla, że wiele wcześniejszych decyzji wydawanych przez wojewodów dotyczących przekazania gruntów skarbu państwa w użytkowanie wieczyste PKP nie ma w związku z tym podstaw prawnych. Z kolei uchwała NSA zapewnia gminom szansę na potwierdzenie ich prawa własności.

Zdaniem Brejzy, sprawne uregulowanie stosunków własnościowych mogłoby zostać osiągnięte poprzez zobowiązanie wojewodów do zorganizowania trójstronnych spotkań z gminami i PKP, podczas których zostałyby wypracowane zasady współpracy w zakresie zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej uprawnienia gmin w tym zakresie.

Jak dodaje, brak działań w tej sprawie naraża budżet państwa na coraz wyższe roszczenia ze strony gmin i UE, a także grozi chaosem prawnym i paraliżem procesów inwestycyjnych.

dap/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25