facebook RSS # #

23.04.2018 15:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-14 13:41       aktualizacja: 2017-03-15 06:47       PRAWO
  A A A

Szkoła przed sądem. Warunki finansowania postępowania karnego ze środków publicznych

Szkoła przed sądem. Warunki finansowania postępowania karnego ze środków publicznych
Fot. Fotolia
Status pokrzywdzonego, a jednocześnie inicjatora postępowania karnego można przypisać samorządowej jednostce organizacyjnej - wynika ze stanowiska RIO w Gdańsku.

Regionalna Izby Obrachunkowa (RIO) w Gdańsku zajęła stanowisko ws. dopuszczalności finansowania sądowych postępowań karnych inicjowanych w trybie prywatnoskargowym przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej środkami pochodzącymi z planu finansowego tej jednostki.

Jak podkreślono w piśmie, z Kodeksu karnego oraz z Kodeksu postępowania karnego wynika, że status pokrzywdzonego, a jednocześnie inicjatora postępowania karnego, można przypisać nie tylko osobie fizycznej, ale również m.in. jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (np. szkole samorządowej).

Według RIO postępowanie karne może być zatem prowadzone z punktu widzenia uprawnień procesowych w dwojaki sposób: albo z inicjatywy jednostki organizacyjnej, którą jedynie reprezentuje określona osoba, albo z osobistej inicjatywy osoby fizycznej.

W opinii Izby ocena dopuszczalności finansowania postępowania ze środków publicznych zależy od sposobu inicjowania postępowania karnego oraz zakresu przedmiotowego naruszonych dóbr.

Jak zaznaczono, w sytuacji, w której podstawa postępowania karnego wywodzona jest z faktu naruszenia indywidualnego interesu określonej osoby fizycznej - a nie podmiotu przez nią reprezentowanego - nie ma uzasadnienia prawnego dla wydatkowania środków finansowych z planu finansowego określonej jednostki budżetowej.

Natomiast, w przypadku gdy podmiotem inicjującym postępowanie karne byłaby określona jednostka organizacyjna (np. samorządowa), według RIO, dopuszczalność wydatkowania środków w tym zakresie sprowadza się do oceny konkretnego stanu faktyczno-prawnego. Wyjaśniano, że chodzi m.in. o weryfikację w kontekście zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych (np. faktu, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny).

RIO poinformowała ponadto, że w przypadku wątpliwości co do zasadności ponoszenia określonego wydatku z planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej możliwe jest skierowanie skargi do właściwej rady gminy (miasta). Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy kontroluje bowiem działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25