facebook RSS # #

23.06.2018 02:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-14 17:52       aktualizacja: 2017-03-14 18:47       PRAWO
  A A A

Starosta pozwoli. Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Starosta pozwoli. Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Fot. Fotolia
Wprowadzenie dodatkowego typu zezwolenia na pracę sezonową, wydawanego przez starostę, zakłada przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W projekcie ustawy określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

Jak podano w komunikacie CIR, wprowadzony ma zostać dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. „Oznacza to szybsze procedowanie niż w przypadku zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym” - poinformowano.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie opłaty za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową oraz w związku z rejestracją oświadczenia. Opłata w obu przypadkach wyniesie 30 zł, czyli mniej niż za zezwolenie na pracę wydawane przez wojewodów, które wynosi 100 zł.

Przepisy dostosowują krajowe prawo do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Jak podkreślono, proponowane zmiany mają zapobiegać nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie oświadczeń, a w szczególności na ich rejestracji mimo braku możliwości i zamiaru zatrudnienia. Chodzi o tzw. zjawisko handlu oświadczeniami wykorzystywanego do wjazdu do innych krajów UE na podstawie polskiej wizy pozwalającej na pobyt w strefie Schengen przez 90 dni.

Dodatkowo zmiany mają na celu uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej przez obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. W projekcie noweli przewidziano również rozwiązania zachęcające do zatrudniania cudzoziemców na podstawie umowy o pracę. Zaproponowano również ujednolicenie warunków wydawania zezwoleń na pracę.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Natomiast do końca 2018 r. będzie obowiązywał okres przejściowy na pracę na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej, także dla prac sezonowych.

kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25