facebook RSS # #

22.06.2018 17:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-05-01 11:06       aktualizacja: 2017-05-01 13:55       PRAWO
  A A A

Sporna spójność. KWRiST ponownie zajmie się projektem ustawy tzw. ustawy wdrożeniowej

Sporna spójność. KWRiST ponownie zajmie się projektem ustawy tzw. ustawy wdrożeniowej
Fot. KWRiST
Projekt ustawy o zmianie ustawy o realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 będzie ponownie zaopiniowany – zadecydowano podczas kwietniowego posiedzenia KWRiST.

O ponowne przedyskutowanie projektu nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 zaapelowała strona samorządowa, z uwagi na uzupełnienia, które się w nim pojawiły.

Wśród zmian zawartych w projekcie marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk wymienił m.in. „nieuzasadniony”, w opinii strony samorządowej, udział wojewody w procesie desygnacji i pracach komisji oceny projektów „Uważamy, że zmiany, które nastąpiły po ostatnich uzgodnieniach są tak znaczące, że wymagają dalszej konsultacji” – podkreślił.

Jak przypomniał marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, w marcu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak zgodził się na ponowne poddanie tematu pod obrady. Tymczasem 7 kwietnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży w piśmie do prezesa zarządu Związku Województw RP stwierdził, że projektowana ustawa nie wymaga już ponownego przedstawienia, ponieważ uzyskała w grudniu pozytywną ocenę.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, że resort podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z 7 kwietnia. „Tak naprawdę nie ma żadnego uzasadnienia do kolejnego powrotu w tych kwestiach, które były przestawiane przez Związek Województw RP. Uznajemy tę sprawę za w pełni wyjaśnioną” – zaznaczył.

Według Hamryszczaka, zmiany zaproponowane przez MSWiA w trakcie uzgodnień międzyresortowych „nie są drastyczne”. Jak przypomniał, 13 zarządów województw podjęło już decyzję, że wojewoda może występować w komitecie monitorującym w roli członka z prawem głosu. „Czyli tak naprawdę samorząd województwa zadecydował o jeszcze większej roli wojewody w tym procesie w ramach komitetu monitorującego” – podsumował.

Jak dodał, prawo do prowadzenia kontroli potwierdzających spełnienie kryteriów desygnacji to zadanie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, a zgodnie z projektowaną nowelizacją, zadania te będzie mógł wykonywać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wojewoda, na podstawie porozumienia zawartego z ministrem.

„Rozwiązanie to ma tak naprawdę charakter czysto funkcjonalny, bo zamiast urzędników ministerstwa, którzy musieliby jeździć po regionach, kontroli tych będą mogli dokonywać wojewodowie. Jak popatrzymy na perspektywy 2004-2006 i 2007-2013 to rola wojewody w całym tym procesie była znacznie większa i większe miał uprawnienia niż te, w kierunku których idziemy” – stwierdził.

Hamryszczak odniósł się także do kwestii roli wojewody w komisji oceny projektów. „Naszym zdaniem może to wyłącznie wpłynąć na jakość przygotowanych projektów, natomiast w żadnym stopniu nie jest to zmiana systemowa, która umniejsza rolę zarządów województw w decydowaniu i zarządzaniu Regionalnymi Programami Operacyjnymi” – powiedział.

dap/

Czytaj też: Polityka spójności. Projekt noweli tzw. ustawy wdrożeniowej czeka na rozpatrzenie
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25