facebook RSS # #

22.06.2018 10:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-28 15:16       aktualizacja: 2017-08-28 15:17       PRAWO
  A A A

Dyrektor magister. Od września zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. wymagań dla dyrektorów szkół

Dyrektor magister. Od września zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. wymagań dla dyrektorów szkół
Fot. Fotolia
Wymóg posiadania wyższego wykształcenia dla nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektorów m.in. przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych wprowadza rozporządzenie MEN, które we wrześniu wejdzie w życie.

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Jak poinformował resort edukacji w uzasadnieniu projektu, konieczność wydania nowych przepisów była podyktowana zmianami dotyczącymi nowego ustroju szkolnego.

Rozporządzenie wprowadza wymóg posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych przez nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, szkole i placówce. Dotychczas warunek ten dotyczył wyłącznie osób niebędących nauczycielami.

Nowe przepisy zawężają listę jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w których stanowisko dyrektora i wicedyrektora mogą zajmować nauczyciele nieposiadający odpowiednio wykształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego lub pierwszego stopnia.

Zmiany w zakresie wymaganego poziomu wykształcenia dotyczą dyrektorów zespołów szkół lub placówek. Obejmują także dyrektorów i wicedyrektorów w przedszkolu, szkole podstawowej, technikum, szkole policealnej, placówce oświatowo-wychowawczej, placówce kształcenia praktycznego, ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, wychowawczym oraz w placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Według MEN, nowe przepisy regulują także kwestię wymagań do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w publicznych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty przez cudzoziemców.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września. Osoby zajmujące stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki lub zespołu szkół, które nie spełniają wymagań, będą mogły pozostać na dotychczasowym stanowisku do końca okresu, na jaki powierzono im to stanowisko, lub na jaki zostały powołane.

Także osoby zajmujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia inne stanowiska kierownicze będą mogły pozostać na stanowisku do końca trwania umowy. W przepisach zastrzeżono jednak, że jeśli stanowisko powierzono im na okres dłuższy niż 5 lat albo na czas nieokreślony, mogą je zajmować przez 5 lat.

Pełen tekst rozporządzenia w załączniku.

dap/
ZAŁĄCZNIKI: rozporządzenie MEN
TAGI: EDUKACJA , PRACA , PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25