facebook RSS # #

23.06.2018 11:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-06 12:48       aktualizacja: 2017-09-06 12:53       PRAWO
  A A A

Kryteria do wycinki. Resort środowiska pracuje nad zasadami tworzenia pomników przyrody

Kryteria do wycinki. Resort środowiska pracuje nad zasadami tworzenia pomników przyrody
Fot. Fotolia
Resort środowiska zapowiada nowe kryteria uznawania drzew za pomniki przyrody. Gminy zyskają narzędzie do wstrzymywania wycinki.

Wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski poinformował, że resort środowiska pracuje obecnie nad projektem rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Jak zaznaczył, projekt ma zostać przekazany do konsultacji publicznych „możliwie najszybciej".  

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem rozporządzenie w tej sprawie powinno zostać wydane nie później niż do 17 grudnia 2017 r.

Zdaniem posła Leszka Korzeniowskiego ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadzająca wymóg zgłaszania gminie zamiaru wycięcia drzew okazała się nieskuteczna i nieprecyzyjna.

W interpelacji do ministra środowiska poseł zauważył, że co prawda do urzędów gmin wpływają informacje dotyczące zamiaru usunięcia drzew, lecz urzędnicy właściwie nie korzystają z uprawnień do zablokowania wyrębu.

„Dzieje się tak dlatego, że lista uprawniająca gminę do zgłoszenia sprzeciwu jest bardzo ograniczona. Dotyczy tylko przypadków, gdy drzewo znajduje się: na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na obszarach objętych niektórymi formami ochrony przyrody oraz na terenie, gdzie w planach zagospodarowania przestrzennego przewidziano zieleń. Gminy mają także obowiązek reagowania, gdy zamiar usunięcia dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na wyrąb" - wyjaśnił Korzeniowski.

Dodał przy tym, że gminy nie mogą korzystać z ustawowej przesłanki uznawania drzew za pomniki przyrody, bo nadal brakuje rozporządzenia w tej kwestii.

Jego zdaniem sytuację komplikuje też fakt, iż od momentu otrzymania zgłoszenia o chęci wyrębu urzędy gmin mają jedynie 21 dni od na przeprowadzenie oględzin drzew, a następnie 14 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu. Według niego terminy te są nierealne. Gmina ma bowiem obowiązek, na co najmniej 7 dni przed oględzinami, powiadomić zgłaszającego (pisemnie i za pokwitowaniem) o ich terminie. „Jeżeli list zostanie podjęty dopiero po 14 dniach to gminie nie uda się dochować wymaganego terminu zawiadomienia petenta na 7 dni przed inspekcją (aby zdążyć musieliby wysyłać list natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia)" - zaznaczył poseł.

Wiceminister odnosząc się do tych uwag zwrócił uwagę, że przepisy rodzące wątpliwości posła Korzeniowskiego zostały wprowadzone znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r., której inicjatorami byli posłowie. Szwenda-Lewandowski przypomniał, że minister środowiska negatywnie odnosił się do przedmiotowych regulacji, poddając w wątpliwość zarówno słuszność wprowadzanych zmian, jak również wskazując na trudności interpretacyjne, które będą im towarzyszyć. „Jak wynika z poruszanych przez pana Posła kwestii okazuje się, iż krytyczny stosunek Ministra Środowiska do ww. nowelizacji był w pełni uzasadniony" - poinformował wiceminister.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25