facebook RSS # #

16.12.2018 01:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-12 10:31       aktualizacja: 2017-12-12 11:19       PRAWO
  A A A

Woda dla miast. MŚ planuje uregulować przepisy dot. zapewnienia wody w przypadku kryzysu

Woda dla miast. MŚ planuje uregulować przepisy dot. zapewnienia wody w przypadku kryzysu
Fot. Fotolia
Ministerstwo Środowiska planuje ustanowić ramy prawne w zakresie zapewnienia dostaw wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę w przypadku kryzysu – zapowiedział wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

Do resortu środowiska wpłynęła interpelacja poselska, w której Grzegorz Furgo (Nowoczesna) przytoczył wyniki kontroli NIK dotyczącej zaopatrzenia aglomeracji miejskich w wodę w sytuacjach kryzysowych. Pokazały one, że plany, jakimi dysponują podmioty odpowiedzialne za dostawy wody, są oparte na niekompletnych danych, a stopień zabezpieczenia dostaw w wypadku braku możliwości korzystania z sieci wodociągowych jest niewystarczający.

Parlamentarzysta zapytał, ile czasu potrzebują aglomeracje miejskie na kompleksowe przygotowanie swoich struktur na wypadek braku wody i jak Ministerstwo Środowiska ocenia bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną podczas kryzysu w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców.

Jak przypomniał wiceminister środowiska Mariusz Gajda w odpowiedzi na wystąpienie posła, przygotowanie do działań w sytuacji kryzysowej związanej z zakłóceniami dostaw wody dla ludności jest zadaniem jednostek samorządu terytorialnego. „Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, a przygotowanie do działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wchodzi w zakres planowania cywilnego” – wskazał.

Według Gajdy, stosownie do zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym, właściciele oraz posiadacze obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej mają obowiązek ich ochrony i utrzymywanie własnych systemów rezerwowych podtrzymujących funkcjonowanie tej infrastruktury.

Jak dodał, szczegóły dotyczące przygotowania struktur m.in. na wypadek zakłóceń w dostawach wody opisują przede wszystkim dokumenty szczegółowe, w tym umowy podpisywane między przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług. „Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawarta między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych” – podkreślił.

Wiceszef MŚ zwrócił uwagę, że sprawne funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych określają powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego, w których wykonawcy planów powinni szczegółowo określić zasady współdziałania służb, inspekcji i administracji w sytuacji zakłóceń w dostawach wody pitnej.

Gajda zapewnił, że Ministerstwo Środowiska planuje ustanowić ramy prawne w zakresie zapewnienia dostaw wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego. „Podjęcie przedmiotowych działań będzie możliwe po przejęciu przez ministra środowiska kompetencji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę” – zaznaczył.

W ocenie wiceministra poziom przygotowania objętych kontrolą dużych aglomeracji miejskich do zapewnienia dostaw wody w przypadku kryzysu jest „bardzo zróżnicowany i zależy od tego, jaki element przygotowania został poddany ocenie”. „W związku z przypisaniem zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jednostkom samorządu terytorialnego szczegółowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę podczas wystąpienia zdarzeń kryzysowych w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców powinni dysponować właściwi prezydenci miast” – stwierdził.

dap/ kkż/

Czytaj: Niegotowe na kryzys. NIK: w przypadku kryzysu woda nie zostanie dostarczona wszystkim potrzebującym
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-12-12 14:05:54
Dobre praktyki: O tym co trzeba zrobić aby zabezpieczyć dostęp do wody obywatelom - trzeba brać przykład ze Słowenii - xebola.wordpress.com/2016/11/26/slowenia-uznala-dostep-do-wody-za-podstawowe-prawo-czlowieka-wprowadzajac-poprawke-do-konstytucji/
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25