facebook RSS # #

16.12.2018 01:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-15 15:29       aktualizacja: 2017-12-15 15:33       PRAWO
  A A A

Ścieżki na wałach. MŚ: budowa ścieżki rowerowej na wałach wymaga umowy z Wodami Polskimi

Ścieżki na wałach. MŚ: budowa ścieżki rowerowej na wałach wymaga umowy z Wodami Polskimi
Fot. PAP/G.Michałowski
Samorządy będą mogły budować ścieżki rowerowe na wałach przeciwpowodziowych pod warunkiem zawarcia umowy z „Wodami Polskimi" - wyjaśnił wiceminister środowiska Mariusz Gajda w odpowiedzi na poselską interpelację.

Zgodnie z nowa ustawą Prawo wodne z dniem 1 stycznia 2018 r. marszałkowie województw utracą na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kompetencje właścicielskie w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości pod wałami przeciwpowodziowymi oraz wałów przeciwpowodziowych przyległych do śródlądowych wód płynących.

Wiceminister środowiska Mariusz Gajda wyjaśnił, że pomimo utraty przez marszałków tych kompetencji, nowa ustawa nie zakazuje im kontynuowania budowy na wałach przeciwpowodziowych ścieżek rowerowych.

Gajda zwrócił jednak uwagę, że w przypadkach, w których to marszałek województwa albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej rozpoczęli realizację drogi rowerowej przed dniem 1 stycznia 2018 r., to dla kontynowania realizacji tej drogi rowerowej będzie konieczne zawarcie z Wodami Polskimi umowy, której przedmiotem będzie dzierżawa korony wału lub jej części na cele związane z budową drogi rowerowej, a także, w dalszej perspektywie, na cele związane z potrzebami zarządzania drogą rowerową.

Gajda zastrzegł, że nowe przepisy nie spowodują, że Wody Polskie wstąpią w prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez marszałków województw lub wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania marszałków województw określone w ustawie - Prawo wodne z 2001 r., umów związanych z realizacją dróg rowerowych.

Wiceminister dodał jednak, że same Wody Polskie nie będą realizowały inwestycji polegających na budowie dróg rowerowych. Według niego nadal będą mogły to robić samorządy wszystkich szczebli „pod warunkiem zawarcia stosownych umów z Wodami Polskimi, których przedmiotem będzie udostępnienie korony wału przeciwpowodziowego na potrzeby takiej działalności, jednakże pod warunkiem, że nie zakłóci to ochrony przed powodzią".

Marcin Przybylski
TAGI: DROGI , PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25