facebook RSS # #

16.12.2018 01:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-03 14:58       aktualizacja: 2018-01-03 10:22       PRAWO
  A A A

Wzór i instrukcja. Sprawozdanie o wymiarze podatku

Wzór i instrukcja. Sprawozdanie o wymiarze podatku
Sporządzenie przez gminy corocznego sprawozdania o wymiarze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – przewiduje rozporządzenie ministra rozwoju i finansów, które wejdzie w życie 11 stycznia.

Zgodnie z rozporządzeniem, organy podatkowe gmin będą wykazywały w sprawozdaniu stawki podatku od nieruchomości oraz średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna odpowiadające treści uchwał rad gmin obowiązujących w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

W sprawozdaniu znajdą się również zagregowane dane o podstawach opodatkowania i podstawach opodatkowania zwolnionych od podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Ponadto w sprawozdaniu będą wykazane tytuły, daty uchwalenia oraz miejsce publikacji uchwał rad gmin w sprawie stawek i zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Sprawozdanie będzie przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej.

Jak wynika z rozporządzenia, część zawierającą dane o stawkach podatku od nieruchomości i średnich cenach skupu żyta oraz sprzedaży drewna gminy przekażą regionalnym izbom obrachunkowym do 10 stycznia. Następnie izby przekażą tę część sprawozdania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 20 stycznia danego roku podatkowego. Wyjątkiem od tych terminów jest późniejszy termin przewidziany dla sprawozdania w 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem, w 2018 r. będzie to odpowiednio 28 lutego oraz 10 marca.

Część zawierającą dane o podstawach opodatkowania i podstawach opodatkowania zwolnionych od podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego gminy przekażą do regionalnych izb obrachunkowych do 20 lipca. Następnie izby przekażą tę część sprawozdania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dnia 31 lipca danego roku podatkowego.

Rozporządzenie określa także terminy przesyłania sprawozdania w przypadku awarii systemu informatycznego (najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii) oraz aktualizacji danych o stawkach podatku od nieruchomości i średnich cenach skupu żyta i sprzedaży drewna (niezwłocznie).

Sposób sporządzania sprawozdania i jego aktualizacji, w tym szczegółowe zasady wykazywania danych objętych sprawozdaniem, określa załączony do projektu rozporządzenia wzór sprawozdania wraz z instrukcją.
Zgodnie z projektem sprawozdanie podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jak podkreślono w uzasadnieniu rozporządzenia, regulacja nie wpłynie na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

„Sporządzenie corocznego sprawozdania o wymiarze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego nie spowoduje istotnego obciążenia pracą organów podatkowych gmin i RIO i tym samym wzrostu wydatków. Szacuje się, że sporządzenie sprawozdania zajmie nie więcej niż kilka godzin pracy raz w roku” - zaznaczono w uzasadnieniu. Oszacowano przy tym, że sporządzenie sprawozdania zajmie nie więcej niż kilka godzin pracy raz w roku.

kic/

Wzór sprawozdania wraz z instrukcją jego sporządzania i aktualizacji
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25