facebook RSS # #

13.12.2018 08:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-07 15:43       aktualizacja: 2018-03-07 10:42       PRAWO
  A A A

Wycinka bez zgody. Wójt będzie mógł zdecydować o usunięciu drzewa bez zgody właściciela

Wycinka bez zgody. Wójt będzie mógł zdecydować o usunięciu drzewa bez zgody właściciela
Fot. PAP/W.Pacewicz
Wójt będzie mógł zdecydować o wycięciu drzewa bez zgody właściciela działki w sytuacji gdy zagraża ono ludziom i sąsiednim budynkom - zakłada projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Sejmowa komisja ds. petycji przygotowała projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który umożliwi właściwym organom (wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków także wojewódzki konserwator zabytków) wydanie decyzji o usunięciu drzewa, jeżeli jego stan będzie stanowił zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla znajdujących się obok obiektów budowlanych. Zgoda właściciela nieruchomości nie będzie w takiej sytuacji wymagana.

Zgodnie z regulacją posiadacz nieruchomości będzie zobowiązany do usunięcia drzewa w terminie wyznaczonym przez organ, który podjął decyzję o usunięciu drzewa. Jeżeli tego nie uczyni - drzewo będzie usuwane przez ten organ na koszt posiadacza nieruchomości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ będzie miał prawo nadania swojej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jak tłumaczą autorzy projektu rozwiązanie ma na celu zapewnie większej ochrony życia i zdrowi ludzi oraz obiektów budowlanych. "Pozwoli to na realny wzrost zaufania obywateli do Państwa, wzmocni przekonanie, że w
sytuacji, gdy z powodu indolencji sąsiada (który nie chce usunąć swojego drzewa) zagrożone jest ich życie, zdrowie lub mienie – nie są pozostawieni sami sobie lecz mają oparcie w instytucjach Państwa" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Zdaniem projektodawców, ze względu na swój charakter i ograniczony zasięg ustawa nie wywoła skutków gospodarczych, jak również skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-09 15:05:57
samorząd: Super nareszcie, trochę logiki rozsądku a instrumenty finansowe w szczególnych przypadkach posiada gmina można będzie pomóc mieszkańcom to się chwali.
 
2018-03-08 13:06:10
prawnik z zabytków: Po pierwsze, o ile w przypadku (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)nie będzie większych problem z usunięciem drzewa na koszt właściciela, gdyż gminy zwykle dysponują odpowiednimi służbami, to konserwator służ takich nie posiada i będzie musiał każdorazowa szukać podmiotu zewnętrznego do wykonania wycinki. Jeśli ktoś usuwał drzewa w ostatnim czasie, wie ile trzeba czekać na wykonanie zlecenia.
Po drugie, nieprawda jest, że zmiana nie wywoła skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Przeciwnie, w budżetach trzeba będzie zabezpieczyć środki na "wykonanie zastępcze." Jak będą dochodzone koszta? w trybie egzekucji administracyjnej czy na drodze cywilnoprawnej. W obu wypadkach konserwator straci, gdyż odzyskane koszta jako przychód będzie musiał odprowadzić do budżetu państwa, co oczywiście wpłynie na uszczuplenie budżetu wkz.
Po trzecie, potwierdzam wątpliwości "Sąsiada" dotyczące oceny istnienia zagrożenia.
Po czwarte, na czyj wniosek będzie wszczynane postępowanie?, kto będzie stroną postępowania? Właściciel drzewa na pewno, a czy sąsiad, któremu jakoby ono zagraża? Po piąte, skoro decyzja to i postępowanie administracyjne z doręczeniami odwołaniami, czynnościami procesowymi itd. A to trwa, a zagrożenie dalej istnieje.
Po szóste, co z usuwaniem drzew, dla których w "normalnym" trybie wymagane jest dokonanie uzgodnienia z innym organem, np. RDOŚ?
 
2018-03-08 06:53:03
Sąsiad sąsiada: Na szczęście nie ma wiele takich przypadków, aczkolwiek zdarzają się i moim skromnym zdaniem jest to dobry pomysł pod warunkiem, że skarżący się sąsiad na sąsiednie drzewo, zagrażające jego nieruchomości, okaże przed organem wydającym co najmniej opinię dendrologiczną. To z pewnością ułatwi postępowanie organowi wydającemu oraz uniknie odwołań do SKO właściciela posesji, na której rośnie drzewo.
Drugi ważny aspekt - co w przypadku, gdy obywatela nie będzie stać na pokrycie kosztów, bo np. ma na utrzymaniu 4-osobową rodzinę? Jest kilka zapytań, ale generalnie dobry pomysł z tą nowelą.
 
2018-03-07 14:53:41
Sąsiad: Założenie jak najbardziej dobre, ale. Ale mam pytanie na podstawie jakiego dokumentu Wójt/Burmistrz/Prezydent będzie stwierdzał, że stan drzewa będzie stanowił zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla znajdujących się obok obiektów budowlanych i kto za to zapłaci.
Wielu sąsiadów twierdzi, że drzewo sąsiada mu zagraża??? I co???
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25