facebook RSS # #

22.03.2019 16:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-16 11:40       aktualizacja: 2018-03-16 12:01       PRAWO
  A A A

Mniej od minimum. Sąd: pensja zasadnicza mogła być niższa od pensji minimalnej

Mniej od minimum. Sąd: pensja zasadnicza mogła być niższa od pensji minimalnej
Fot. Fotolia
Pensja zasadnicza pracownika samorządowego mogła być niższa od pensji minimalnej – orzekł sąd pracy.

Urzędniczka, która pozwała b. pracodawcę, była pracownikiem samorządowym w samorządowej jednostce organizacyjnej. Pracując w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 1 541,67 zł brutto, zaś świadcząc pracę na 1 etatu połowę tej kwoty - 770,83 zł brutto. Do tego dochodził dodatek stażowy.

Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Goleniowie, do którego trafiła sprawa, zbadał zgodność wynagrodzenia urzędniczki z zapisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawowo określona płaca minimalna w 2016 r. wynosiła 1 850 zł brutto.

„W okresie zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu urzędniczka otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1 541,67 zł brutto oraz dodatek stażowy w kwocie 308,33 zł brutto, co po zsumowaniu dawało kwotę 1 850 zł brutto odpowiadającą obowiązującej płacy minimalnej” - ocenił sąd.

Ponadto zwrócił uwagę, że w okresie zatrudnienia w wymiarze 1 etatu urzędniczka uzyskiwała wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 770,83 zł brutto oraz dodatek stażowy w kwocie 154,17 zł brutto, co łącznie dawało kwotę 925 zł brutto odpowiadającą połowie obowiązującej płacy minimalnej.

„W takim stanie rzeczy należało uznać, iż zachowane zostały wymogi ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, co w konsekwencji skutkowało bezzasadnością roszczeń wysuwanych w pozwie”- uznał sąd.

W uzasadnieniu orzeczenia zauważył też, że z racji zajmowanego stanowiska urzędniczka podlegała czwartej kategorii zaszeregowania określonej w załączniku do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (pracownik biurowy I stopnia).

„Z tego załącznika wynika, że pracownik (…) powinien otrzymywać miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1 200 zł brutto” - zaznaczył sąd.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że u pozwanego pracodawcy obowiązywały przepisy wewnątrzzakładowe w postaci Regulaminu wynagradzania zatrudnionych pracowników, które korzystniej regulowały sytuację płacową. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych jako pracownik biurowy I stopnia, miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalono w granicach od 1 200 zł brutto do 2 800 zł brutto.

„Poziom wynagrodzenia (urzędniczki) mieścił się więc w ramach przewidzianych Regulaminem wynagradzania” – ocenił sąd.

Zaznaczył przy tym, że ograniczył się jedynie do sprawdzenia zgodności uposażenia pracownicy urzędu z przepisami prawa pracy, w tym regulacjami zakładowymi. Jak poinformowano w uzasadnieniu orzeczenia, poza kompetencjami sądu pozostaje natomiast kwestia przyznania wynagrodzenia w tych, a nie innych wysokościach, gdyż jest to wyłącznie sprawa umowy stron stosunku pracy.

Sygn. akt IV P 5/17

kic/TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-21 17:23:54
pracgminny: Skandalem jest już sama tabela płac w samorządzie. I niestety prawdą jest, że zasada mierny ale wierny w samorządzie nadal funkcjonuje. Potrzeba wreszcie służby cywilnej w samorządach, bo to co jest to fikcja od lat.
 
2018-03-19 11:58:53
samorządowiec z powołania: regulacje zakładowe- farsa i fikcja w urzędach, wysokość wynagrodzenia nie ma nic wspólnego z kwalifikacjami a nawet zaangażowaniem w pracę. W urzędach płaci się tylko i wyłącznie za lojalność (co jeszcze można zrozumieć)i posłuch ale to niestety jedyne kryterium wynagradzania:
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą podwyżkę :)))
 
2018-03-19 08:44:05
zwykły człowiek: Tego nie da się komentować przyzwoitymi słowami, na publicznym forum nie można używać słów nie przyzwoitych, w związku z tym jako zwykły człowiek nie mam nic do powiedzenia.
 
2018-03-16 17:51:11
miki: Powtarzam - zakładajcie związki zawodowe w urzędach. Policja ma związki, prokuratura ma związki, lekarze mają związki, a największa grupa zawodowa nie jest uzwiązkowiona!

Ze związkiem będzie i stażowe do 30%, a nie tak jak dziś do 20%. Ze związkiem można ustalić w urzędzie zasadę, że ŻADEN inspektor nie będzie miał wynagrodzenia zasadniczego niższego niż 3500 zł. Że za pracę po godzinach są dodatki.
 
2018-03-16 17:50:52
miki: Powtarzam - zakłądajcie związki zawodowe w urzędach. Policja ma związki, prokuratura ma związki, lekarze mają związki, a największa grupa zawodowa nie jest uzwiązkowiona!

Ze związkiem będzie i stażowe do 30%, a nie tak jak dziś do 20%. Ze związkiem można ustalić w urzędzie zasadę, że ŻADEN inspektor nie będzie miał wynagrodzenia zasadniczego niższego niż 3500 zł. Że za pracę po godzinach są dodatki.
 
2018-03-16 15:25:41
Rafał: gdyby nie podnoszona płaca minimalna wynagrodzenie pracowników samorządowych kształtowałyby się dziś na poziomie 800-1000 zł netto.
 
2018-03-16 13:45:03
OoO: i tu drodzy państwo przejawia się ułomność prawa...ważne aby ze stażowym nie było mniej niż płaca minimalna i wszytko jest legalne w świetle obowiązujących przepisów. Można zarabiać 1850 zł brutto plus 14% dodatku za staż pracy i wychodzi ponad 2100 czyli jest płaca minimalna zapewniona. Ciekawe kiedy urzędnicy zdecydują się na strajk
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25