facebook RSS # #

22.03.2019 16:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-29 09:30       aktualizacja: 2018-03-29 15:09       PRAWO
  A A A

Dekomunizacji cd. Sąd uchylił decyzję wojewody w sprawie zmiany nazw ulic

Dekomunizacji cd. Sąd uchylił decyzję wojewody w sprawie zmiany nazw ulic
Fot. PAP/R.Pietruszka
WSA w Gdańsku uchylił w czwartek zarządzenia zastępcze wojewody pomorskiego o zmianie nazw kilku ulic w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną.

Jedną z nich jest ul. Dąbrowszczaków w Gdańsku przemianowana na ul. Lecha Kaczyńskiego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił tym samym skargę miasta Gdańsk na zarządzenia zastępcze wojewody w sprawie zmiany nazw ulic.

W swojej skardze miasto użyło argumentacji, że przepisy tzw. ustawy dekomunizacyjnej są niezgodne z konstytucją oraz ustawą o samorządzie terytorialnym, ponieważ nadawanie nazw ulic i placów należy wyłącznie do kompetencji samorządu.

W uzasadnieniu wyroku WSA przewodniczący składu sędziowskiego Jacek Hyla podkreślił, że przedmiotem oceny sądu nie było to, czy dotychczasowi patroni ulic byli godnymi takiego uhonorowania ani też sąd nie oceniał nowych patronów nadanych przez wojewodę.

- Przesłanką ingerencji wojewody może być jedynie stwierdzenie, że fakt noszenia przez ulicę konkretnej nazwy stanowiącej symbol komunizmu może prowadzić do propagowania zjawiska komunizmu, które jest zakazane - tłumaczył Hyla. - I tylko w tym zakresie uprawnione może być działanie organu nadzoru w uprawnienia związane z samodzielnością gminy. WSA ma prawo jednak ocenić czy dana osoba czy grupa osób z nazwy ulic stanowiła symbol komunizmu.

- Skoro celem ustawy jest wyeliminowanie zjawiska propagowania komunizmu przy pomocy określonych symboli, to należy zinterpretować pojęcie symbolu – dodał sędzia. - Symbol to znak zastępujący i reprezentujący coś, przywodzący na myśl jakieś pojęcie, czynność czy przedmiot. Aby daną osobę czy grupę osób uznać za symbolizującą określony system polityczny musi zostać w sposób niebudzący wątpliwości, że symboliczny charakter tych postaci znajduje odzwierciedlenie w odbiorze społecznym, że one jako symbole są rozpoznawalne, że kojarzą się społeczeństwu z tym symbolem, że mogą funkcjonować jako element propagowania systemu komunistycznego.

Sąd argumentował, że gdyby np. do dziś w przestrzeni publicznej istniała ulica Lenina, to na pewno byłby to symbol komunizmu. - I wydaje się, że w takiej sytuacji ingerencja organu nadzoru byłaby uzasadniona, bo jest to nazwisko jednoznacznie kojarzące się z systemem komunistycznym – ocenił WSA. - Z całą pewnością jednak, zdaniem sądu, nie symbolizują komunizmu osoby czy grupy osób, które pozostawały w różny sposób związane z tym systemem lecz nie są odbierane w kręgach społecznych szerszych niż znawcy historii jako takie symbole.

Zdaniem sądu celem ustawy dekomunizacyjnej było „zapobieżenie propagowania systemów totalitarnych”, a nie „eliminacja osób, które w przeszłości z tym systemem były w różny sposób związane”. - W nazwach tych ulic nie mamy do czynienia z postaciami, które w sposób jednoznaczny kojarzyłyby się z ustrojem totalitarnym, którego niewątpliwie propagować nie można - zaznaczył WSA. - To są postacie, których rola w historii Polski może być przedmiotem debaty (...) Z całą pewnością można znaleźć lepszych patronów, ale decyzja co do tego musi należeć do gminy, która jest do tego uprawniona. Dopóki nazwisko danej osoby czy grupy osób nie stanowi powszechnie rozpoznawalnego przez członków wspólnoty gminnej znaku pewnej idei czy praktyki komunizmu, dopóty nie może być mowy o tym, by za uzasadnioną uznać ingerencję organu nadzoru w sferę chronionej konstytucyjnie samodzielności gminy na podstawie ustawy dekomunizacyjnej.

- Dzisiejszy dzień przechodzi do historii – stwierdził prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, komentując wyrok WSA. - Ten dzień udowadnia nam obywatelom, samorządowcom, że obowiązująca konstytucja RP dobrze chroni prawa społeczności lokalnej, prawa miast polskich. W tym wyroku, w tej sprawie, nie idzie o Dąbrowszczaków czy śp. prof. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym wyroku idzie o kwestię, czy w Polsce obowiązuje konstytucja RP, czy w polskim państwie obowiązuje zasada decentralizacji zadań i uprawnień w zarządzaniu terytorialnym państwa polskiego.

Pełnomocnik miasta Marek Chmaj ocenił, że decyzja WSA w Gdańsku jest „bez precedensu”. - Podobne sprawy czekają na rozstrzygnięcie w całym kraju. I można zakładać, że orzecznictwo sądów administracyjnych będzie spójne – powiedział.

Orzeczenie WSA nie jest prawomocne. Pełnomocnik wojewody pomorskiego Magdalena Kubska-Lorek powiedziała PAP, że ewentualna decyzja o złożeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego zostanie podjęta po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia wydanego przez WSA.

Zarządzenia wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha dotyczą ulic: Stanisława Sołdka (zmieniona na Kazimierza Szołocha - działacza "S" w gdańskiej stoczni), Wincentego Pstrowskiego (na Henryka Lenarciaka - działacza "S" w gdańskiej stoczni i inicjatora budowy Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku), Dąbrowszczaków (Prezydenta Lecha Kaczyńskiego), Leona Kruczkowskiego (Ignacego Matuszewskiego - ministra skarbu w II Rzeczpospolitej i żołnierza), Franciszka Zubrzyckiego (Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" - żołnierza AK rozstrzelanego w 1946 r.), Mariana Buczka (Jana Styp-Rekowskiego - działacza narodowego, więźnia obozów koncentracyjnych) oraz Józefa Wassowskiego (na Anny Walentynowicz).

Zarządzenia zastępcze wojewody pomorskiego w sprawie nadania nowych nazw ulic w Gdańsku uprawomocniły się 29 grudnia zeszłego roku. W sierpniu ub. roku prezydent Gdańska poinformował, że nie będzie podejmował działań ws. dekomunizacji nazw gdańskich ulic.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-30 08:45:07
Starsza: I bardzo dobrze! Jeżeli tworzymy historię idąc tyłem do przodu ze względów na poglądy polityczne władców to jest wielki błąd historyczny! A nam zawsze potrzebna jest możliwość dokonywania własnego, podmiotowego wyboru.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25