facebook RSS # #

21.01.2019 09:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-25 15:30       aktualizacja: 2018-04-25 15:57       PRAWO
  A A A

Do Trybunału. Radni Piły zaskarżą ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Do Trybunału. Radni Piły zaskarżą ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Fot. PAP/L.Szymański
Radni Piły zdecydowali o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. „Samorządy mają do tego prawo" - ocenił Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.  

„Jednym z elementów, które przyświecały realizacji tego zadania związanego z Prawem wodnym i kumulacja kompetencji jest unijna dyrektywa wodna, która narzuciła nam pewne rozwiązania. A prawo unijne w tym zakresie jest priorytetowe" - tak minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk skomentował decyzję radnych Piły, którzy zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

Decyzję w sprawie skierowania do TK wniosku w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków radni Piły podjęli we wtorek, 24 kwietnia.

W uzasadnieniu podkreślono, że znowelizowane przepisy pozbawiają kluczowych kompetencji związanych z realizacją zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

We wniosku wskazano, chodzi o przeniesienie kompetencji wójtów oraz rad gmin w procedurze zatwierdzenia taryf na rzecz organu regulacyjnego (dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), a także przyznanie kompetencji nadzorczych nad organami samorządu terytorialnego organowi regulacyjnemu w oparciu o kryterium celowości.

Odnosząc się do tej decyzji minister Gróbarczyk zaznaczył, że wprowadzona regulacja jest ściśle związana z unijną dyrektywą wodną, która została implementowana w Polsce poprzez prawo wodne. „My po prostu realizujemy wytyczne ustawodawcy, a to, że samorządy maja inną koncepcję, to jest oczywiste że mają możliwość odwołania się, poszukiwania rozwiązania na drodze sadowej. My jesteśmy w 100 proc. przekonani, że jest to właściwa droga" - zaznaczył Gróbarczyk.

Na mocy znowelizowanej pod koniec 2017 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków powołano od 1 stycznia 2018 r. nową instytucję regulatora gospodarki wodnej, którą przejęli dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z przepisami do zadań regulatora należy m.in. opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, a odbiorcami usług. 

Celem ustawy było powołanie regulatora na kształt URE, który ma wyeliminować ryzyko nieuzasadnionego wzrostu stawek opłat oraz cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców.

mp/kic    
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-30 07:48:30
jotka: Gmina Piła uważa, że przepisy Prawa Wodnego pozbawiają ją kluczowych kompetencji związanych z zaopatrzeniem w wodę. Mylą im się kompetencje z uprawnieniami.

Może należałoby znieść taki lokalny monopol, wystawiając sieć wod.-kan. na licytację? Sieć jest własnością wszystkich mieszkańców.

To opłacalny interes, na pewno chętnych nie zabraknie, czego dowiedli pracownicy jednego z samorządów we wschodniej Wielkopolsce, biorąc dla siebie kasę za przyłączanie nowych użytkowników.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25